Ostatné zmluvy

 

Dátum zmluvy Odkaz na zmluvu Dátum zmluvy Odkaz na zmluvu Dátum zmluvy Odkaz na zmluvu
30.3.2011 Mandatna zmluva VOLUMA 1.4.2011 Zmluva o odvoze odpadu 1.4.2011 Hunka – dodatok
30.3.2011 Mandatna zmluva VOLUMA 1.4.2011 Zmluva o odvoze odpadu 1.4.2011 Hunka – dodatok
1.4.2011 Zmluva o odbere vody 28.4.2011 Zmluva o prevádzkovaní vodovodu 26.5.2011 Hunka – dodatok
24.8.2011 Zmluva o dodavke bezdrôtového rozhlasu 29.9.2011 Zmluva o aktivačnej činnosti 14.11.2011 Menšie obecné služby
29.11.2011 Prenájom obecného vozidla 1.10.2011 Zmluva o vykonaní reklamy 14.11.2011 Menšie obecné služby
15.3.2012 Kupno predajna zmluva 21.3.2012 Zmluva o aktivačnej činnosti 2012 13.4.2012 Zmluva o vzájomnom predaji pozemkov
30.4.2012 Zmluva o spoločnom úrade 25.6.2012 Zmluva o pôžičke 15.8.2012 Dodatok k zmluve o nájme
30.8.2012 Zmluva o výkupe oleja 30.11.2012 Dodatok k zmluve o dodávky el. so ZSE 29.11.2012 Ukončenie zmluvy s STK OROL Otrhánky
23.11.2012 Zmluva o nájme mot. vozidla 9.11.2012 Zmluva o predaji automobilu Forman 05.11.2012 Zmluva o predaji automobilu Škoda Felícia
15.7.2013 Zmuva o bezplatnom prevode majetku 15.7.2013 Zmluva o prevode vodovodu 16.8.2013 Dodatok č.5 k zmluve o výstavbe vodovou
19.8.2013 Zmluva o oprave strechy KD 7.10.2013 Dotacia na vodovod 11.12.2013 Zmluva o poskytnutí úveru
11.12.2013 Záložná zmluva 28.2.2014 Zmluva s centrom voľného času 17.2.2014 Zmluva o dodávke hygienických produktov
17.6.2014 Zmluva o poskytnutí sllužieb  26.1.2015 Zmluva Eko Hunka  5.5.2015  ZMLUVA O DIELO č. EA PRV 2015-25
 17.4.2015 Zmluva-Telekomunikacie  30.04.2015 Zmluva 1_2015  30.04.2015 Zmluva 2_2015
30.04.2015 Zmluva 3_2015  27.07.2015 Zmluva o dielo 37-2015  15.10.2015 Zmluva 20150466
 19.10.2015 Zmluva-Auditorske sluzby  09.11.2015 Zmluva STK OROL  9.11.2015 Dohoda Centrum volného času 
 15.10.2015 Dohoda UPSVaR   02.12.2015 Zmluva o dielo-opilovanie drevín 1   02.12.2015  Zmluva o dielo-opilovanie drevín 2
 16.12.2015 Zmluva Premier Consulting 2015-25742   16.12.2015 Zmluva Premier Consulting 2015-25742p  16.12.2015  Zmluva Premier Consulting 2015-25721
 16.12.2015  Zmluva Premier Consulting 2015-25721p  28.05.2015 Zámenná zmluva  03.02.2016 Dodatok k zmluve
 05.02.2016 Zmluva_o_dielo  17.02.2016  Zmluva_obchod  23.02.2016 Dodatok Zamenna zmluva
 23.02.2016 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania  01.03.2016  Zmluva_o_dielo_OPLOTENIE_CINTORÍNA  24.03.2016 Zmluva o budúcej zmluve
 28.04.2016  Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_z_rozpočtu_Obce_Otrhánky_č.22016  28.04.2016 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_z_rozpočtu_obce_Otrhánky_č.12016  26.05.2016 Zmluva_č._11469908U01_o_poskytnutí_podpory_z_EF_formou_dotácie
 28.04.2016 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_z_rozpočtu_obce_Otrhánky_č._32016  29.06.2016  zmluva_o_dodavke_zemneho_plynu  30.06.2017  Zmluva o pripojení odberného elektr.zariadenia Pohostinstvo
 30.06.2016  Návrh_na_prenájom_majetku  29.09.2016 zmluva_o_dodavke_elektriny  01.06.2017  Zmluva č.3517 o poskytovaní audítorských služieb
 29.06.2016  Zmluva_audit_2015  20.07.2016  zmluva_na_stare_pohostinstvo  11.9.2017  Zmluva o združenej dodávke elektriny Pohostinstvo+dodatok
 18.07.2016  dodatok_k_zmluve_o_najme_-_obchod  11.10.2016  dodatok_c-_1_k_zmluve_o_pripojeni_k_is_dcom  11.9.2017  ZMLUVA MAPA Slovakia Digital s.r.o. Bratilslava+Zmluva o spracov.os.údajov
 28.11.2016  dohoda_-_cvc  30.09.2016  dohoda_c-160901050_-upsvar  26.09.2017  Dohoda s ÚPSVaR
 30.11.2016  dodatok_c-2_k_zmluve_o_prevadzkovani_vodovodu  01.12.2016  dodatok_c-2_k_zmluve_o_najme_nebytovych_priestorov_obchod  29.09.2017  Dodatok k zmluve č. 9500000164 o združ.dodávke zem.plynu
24.02.2017 DOHODA_o_zabezpečení_záujmového_vzdelávania_v_centre_voľného_času  24.02.2017 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_z_rozp._Obce_Otrhánky_č.12017  13.11.2017  Zmluva č. 786142017 -Západoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
 24.02.2017  Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_z_rozp._Obce_Otrhánky_č.32017  24.02.2017  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky 22017  02.11.2017  Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2
 14.03.2017  Zmluva_o_dielo_č.12017  5.6.2017  Zmluva DPO SR č. 147134                              12.12.2017  DOHODA o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času 2017
 20.03.2017  Dohoda o elektr.doručovaní
 04.04.2017  Dodatok k zmluve Slovak Telekom, a.s.