Stretnutie dôchodcov – 28.10.2012

Tak ako v minulom, tak i v tomto roku starosta obce, v spolupráci s poslancami OZ, z príležitosti mesiaca úcty k starším usporiadali dňa: 28.10.2012 stretnutie dôchodcov. Opäť sme prekonali rekord, keď tohoto roku sa na stretnutie dostavili temer 46 dôchodcov. Po úvodnom príhovore, v ktorom starosta obce vyzdvihol nezameniteľnú úlohu odovzdávania skúsenosti a poznatkov starších ľudí tím mladším a po konštatovaní, že i v starobe sa dá prežiť radostná a pokojná jeseň života plná krásnych jesenných farieb, sa pristúpilo k blahoželaniu jubilantom, ktorí sa v tomto roku dožili svojho životného jubilea. Po skončení obdržal každý dôchodca malý upomienkový pohár s erbom obce, ktorý im bude pripomínať túto udalosť. Po oficiálnej časti sa pristúpilo k zábave. Na počúvanie, k spevu a aj do tanca hrala ľudová skupina SLAK pod vedením primáša Alexandra Szendreia. Náladu a trochu smiechu priniesol ľudový rozprávač. Po skončení sa dôchodcovia rozišli s dobrým pocitom pekne stráveného nedeľného odpoludnia.
Pripomeňme si tuto udalosť zopár fotografiami. Záujemcovia si môžu fotografie vyzdvihnúť na obecnom úrade.