Vianočný koncert

Starostovia obce Otrhánky, Veľké Chlievany, Dvorec Vás čo najrdečnejšie pozývajú na Vianočný koncert: