Vatra 2014

Zabijacka

Oslavy obce

Vatra 2013

Vianočný koncert

Starostovia obce Otrhánky, Veľké Chlievany, Dvorec Vás čo najrdečnejšie pozývajú na Vianočný koncert:

 

Turnaj o pohár starostu

Turnaj v kolkoch

—————————————– R O E P ———————————

Posedenie pri vatre