Odpredaj automobilov

Obec Otrhánky vypisuje verejnú súťaž na odpredaj nadbytočného majetku. Jedná sa o automobily Škoda Forman a Škoda Felícia. Podrobnejšie informácie je možné vidieť na priložených materiáloch, alebo priamo na obecnom úrade v Otrhánkach.

Tel.: 038 7603806

 

Skoda Forman Skoda Felícia