Faktúry 2023

Dátumčíslo faktúryDodávateľPredmet fakturácieSuma
02.01.20237200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 1/2023
KD 317,--€
OÚ 340,--€
657,00€
02.01.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el.en 1/2023
DS 45,00€
KD 461,00€
VO 576,00€
OÚ 106,00€
1188,00€
03.01.202320230949MADE spol. s r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČ DPH: SK2020088411
systémová podpora Urbis 1,1-31,3,2023140,00€
04.01.2023230237SOMI Trenčín, spol. s r.o.
Švermova 3
911 01 Trenčín
IČO: 36296589
DIČ: 2020174332
IČ DPH: SK2020174332
Mzdy hot line r.2023103,20€
04.01.2023230100067TextilEco a.s.
Palackého 715/15
110 00 Praha 1 - Nové Město prev. Tolstého 5
811 06 Bratislava
IČO: 28101766
DIČ: CZ28101766
IČ DPH: SK4020253908
kontajner v obci r.202360,00€
04.01.20230044082410Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK2020310578
DIČ: 2020310578
mobilné hovory 1/202342,00€
13.01.202394400118BONA-Ján Kostra
Malonecpalská 43
971 01 Prievidza
DIČ: 1020589570
IČ DPH: SK1020589570
Valentínka20,45€
30.01.20237592547763ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.en. Pohostinstvo 1/202333,74€
31.01.20232023016EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz, uloženie 1/2023589,39€
31.01.2023012023Hostačný Peter
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ: 1079757415
práce KD, OÚ dľa faktúry768,00€
01.02.20231011162901Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telekom.služby 1/202319,99€
01.02.20237200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 2/2023
KD 317,--€
OÚ 340,--€
657,00€
01.02.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el.en 2/2023
DS 45,00€
KD 461,00€
VO 576,00€
OÚ 106,00€
1188,00€
01.02.20237662558025ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.en. Pohostinstvo
2/2023
33,74€
07.02.20231351175495O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 47259116
IČ DPH: SK2121743437
DIČ: 2121743437
internet 1/202317,00€
31.01.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie el.en 1/2023
KD -278,20€
VO-370,10€
-648,31€
08.02.20230042082410Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK2020310578
DIČ: 2020310578
mobilné hovory 2/202342,00€
08.02.2023102336646Websupport s.r.o.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
IČO: 36421928
DIČ: 2021869234
IČ DPH: SK2021869234
the hosting 28.02.23-29.02.202472,74€
28.02.20232023092EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz, uloženie 2/2023569,23€
28.02.2023032023Hostačný Peter
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ: 1079757415
práce v obci384,00€
07.03.20231351197806O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 47259116
IČ DPH: SK2121743437
DIČ: 2121743437
internet 2/202317,00€
01.03.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el.energiu 3/2023
DS 45,00€
KD 461,00€
VO 576,00€
OÚ 106,00€
1188,00€
01.03.20237200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 3/2023
KD 317,--€
OÚ 340,--€
657,00€
09.03.20237682454061ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.en. Pohostinstvo 3/202333,74€
09.03.20238323897841Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telekom.služby 2/202321,32€
09.03.20230044082410Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK2020310578
DIČ: 2020310578
mobilné hovory 3/202342,00€
14.03.202323010226Asociácia správcov registratúry
M.R.Štefánika 310
972 71 Nováky
IČO: 37922190
DIČ: 2022129725
seminár Správa registratúry65,00€
14.03.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie el.en. 2/2023
KD -218,42€
VO-415,76€
-634,19€
29.3.20231510000112Štátna ochrana prírody
Tajovského 14440/288
974 01 B.Bystrica
IČO: 17058520
DIČ: 2021526188
odborné stanovisko k projektu"Zvýšenie energ. účin.budovy KD a hasič.zbrojnice Otrhánky50,00€
29.3.202320230299FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
IČO: 17682258
DIČ: 2020405156
IČ DPH: SK2020405156
smetné nádoby664,20€
31.3.2023230186SH systém, spol. s r.o.
Dlhé Hony 17
911 01 Trenčín
IČO: 31442170
DIČ: 2020384861
IČ DPH: SK2020384861
práce vzdialený prístup180,00€
31.3.20232023162EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz, uloženie 3/2023589,39€
04.04.202390/2023Ivan Janech - Paleta Systém
Libichava 64
956 38
IČO: 37453882
DIČ: 1020093536
IČ DPH: SK1020093536
BSH prístrešok2 400,00€
04.04.20238325665542Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telek.služby 3/202319,99€
04.04.202320232750MADE spol. s r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČ DPH: SK2020088411
syst.podpora 1.4.2023-30.6.2023157,92€
11.04.20230044082410Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK2020310578
DIČ: 2020310578
mobilné hovory 4/202342,19€
11.04.20237642451794ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.en. Pohostinstvo 4/202333,74€
11.04.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el.energiu 4/2023
DS 45,00€
KD 461,00€
VO 576,00€
OÚ 106,00€
1188,00€
11.04.20237200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 4/2023
KD 317,--€
OÚ 340,--€
657,00€
11.04.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie el.en. 3/2023
KD -236,73€
VO-437,57€
-674,30€
17.04.2023052023Hostačný Peter
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ: 1079757415
práce v obci 784,00€
17.04.20231331249040O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 47259116
IČ DPH: SK2121743437
DIČ: 2121743437
internet 3/202317,00€
18.04.202323000070JOMA Ing.Jozef Seckar
Miezgovce 54
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 34478205
DIČ: 1020434492
IČ DPH: SK1020434492
lanko, olej, krovinorez, kosačka1067,71€
21.04.202392302580Zenit SK, s.r.o.
Nová 831/78
972 41 Koš
IČO: 36307599
IČ DPH: SK2020077345
krytky, lišty podložky, u profil prístrešok1448,59€
30.04.20232023240EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz, uloženie 4/2023582,67€
30.04.20232023284EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz, uloženie kontajner cint.215,40€
30.04.2023072023Hostačný Peter
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ: 1079757415
práce prístrešok, náter, osvetlenie, vŕtanie, výkop, montáž pre odtok vody...1536,00€
02.05.20238327431275Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telek.služby 4/202319,99€
05.05.20231311262192O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 47259116
IČ DPH: SK2121743437
DIČ: 2121743437
internet 4/202317,00€
05.05.20237200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 5/2023
KD 317,--€
OÚ 340,--€
657,00€
05.05.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el.energiu 5/2023
DS 45,00€
KD 461,00€
VO 576,00€
OÚ 106,00€
1188,00€
05.05.20237632488024ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.en. Pohostinstvo 5/202333,74€
05.05.20231020230262Viawork.eu, s.r.o.
Horné Vestenice 10
972 22 Horné Vestenice
IČO: 46625615
DIČ: 2023495837
IČ DPH: SK 2023495837
hovädzie držky367,45€
09.05.20232300104Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín 1
IČO: 34006273
DIČ: 2021265081
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.202345,00€
11.05.20230044082410Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK2020310578
DIČ: 2020310578
mobilné hovory 5/202342,00€
11.05.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie el.en. 4/2023
KD -315,04€
VO-459,20€
-774,25€
16.05.2023112023Mgr. Rastislav Škultéty
advokát
Radlisnkého 678/1
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36123340
zapísaný v zozname SAK p.č. 1583
odmena za právne služby150,00€
16.05.2023022023Švelka Matej
Žitná -Radiša 192
956 41
IČO: 44068069
DIČ: 1077315140
montáž krovu, krytiny, klampiarčiny1004,00€
23.05.20232300043Martin Kyselica
Gorazdova 1314/7
957 04 Báýnovce nad Bebravou
IČO: 54733715
DIČ: 1123661286
oprava obec.osvetl.309,90€
30.05.20231560014625CPS
Sklabinská 1
831 06 Bratislava
IČO: 42272360
DIČ: 2023821206
IČ DPH: SK2023821206
potvrdenie o pobyte20,64€
31.05.20232023316EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz, uloženie 5/2023620,30€
31.05.2023082023Hostačný Peter
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ: 1079757415
práce v obci1504,00€
02.06.20238329202319Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel služby 5/202320,06€
07.06.20237612573558ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.en. Pohostinstvo 6/202330,37€
07.06.20231371331702O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 47259116
IČ DPH: SK2121743437
DIČ: 2121743437
internet 5/202317,00€
07.06.20237200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 6/2023
KD 317,--€
OÚ 340,--€
657,00€
07.06.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el.energiu 6/2023
DS 45,00€
KD 461,00€
VO 576,00€
OÚ 106,00€
1188,00€
12.06.20230044082410Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK2020310578
DIČ: 2020310578
mobilné hovory 6/202342,00€
15.06.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie el.en. 5/2023
KD -315,04€
VO-459,20€
-840,85€
15.06.202320230666Radovan Slovák
Slnečná 892/25
919 27 Dolné Lovčice
IČO: 41432312
IČ DPH: SK1029900399
ornát281,00€
20.06.2023202304547Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15
DIČ: 2022208584
IČ DPH: SK2022208584
náplň do tlačiarne52,20€
23.06.202303523Ľuboš Martinkovič - Blažo a Martinkovič
Jiráskova 23
917 02 Trnava
IČO: 33557306
DIČ: 1029901664
cukrová vata MDD150,00€
23.06.20232231114320SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský
Rastislavova 3
821 08 Bratislava
IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
autorská odmena r. 202322,80€
23.06.202320230008MAS
Nám. Ľ. Štúra 1
957 01 Bánovce n/B
IČO: 42373891
DIČ: 2120039713
príspevok činnosť MAS150,00€
23.06.202320231439FLORIAN, s.r.o.
Priekopská 26
036 08 Martin
IČO: 36427969
DIČ: 2021953615
IČ DPH: SK2021953615
pákové kliešte, zásahový oblek, pretlakový ventil, prepravné1652,90€
30.06.20232023428EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz, uloženie 6/2023940,87€
03.07.20238330976523Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.služby 6/202319,99€
07.07.20231351283579O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 47259116
IČ DPH: SK2121743437
DIČ: 2121743437
internet 6/202317,00€
07.07.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie el.en. 6/2023
KD -243,75€
VO-506,22€
-749,98€
07.07.202320234320MADE spol. s r.o.
Hurbanova 144
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČ DPH: SK2020088411
systémová podpodra URBIS 1.7-30.09.2023157,92€
07.07.20237642542529ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.en. Pohostinstvo 7/202330,37€
07.07.20237200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 7/2023
KD 317,--€
OÚ 340,--€
657,00€
07.07.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el.energiu 7/2023
DS 45,00€
KD 461,00€
VO 576,00€
OÚ 106,00€
1188,00€
10.07.20230044082410Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK2020310578
DIČ: 2020310578
mobilné hovory 7/202342,00€
25.07.2023312023Ing. Sylvia Augustínová
A.Sládkoviča 344/21
018 51 Nová Dubnica
IČO: 42150116
audit r. 2022400,00€
31.07.202320230927eSYST, s.r.o.
M.R.Štefánika 836/33
010 01 Žilina
IČO: 50139088
DIČ: 2120186816
IČ DPH: SK2120186816
licencia softvér TENDERnet 15.07.2023-14.07.2024222,00€