Faktúry 2023

Dátumčíslo faktúryDodávateľPredmet fakturácieSuma
02.01.20237200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 1/2023
KD 317,--€
OÚ 340,--€
657,00€
02.01.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el.en 1/2023
DS 45,00€
KD 461,00€
VO 576,00€
OÚ 106,00€
1188,00€
03.01.202320230949MADE spol. s r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČ DPH: SK2020088411
systémová podpora Urbis 1,1-31,3,2023140,00€
04.01.2023230237SOMI Trenčín, spol. s r.o.
Švermova 3
911 01 Trenčín
IČO: 36296589
DIČ: 2020174332
IČ DPH: SK2020174332
Mzdy hot line r.2023103,20€
04.01.2023230100067TextilEco a.s.
Palackého 715/15
110 00 Praha 1 - Nové Město prev. Tolstého 5
811 06 Bratislava
IČO: 28101766
DIČ: CZ28101766
IČ DPH: SK4020253908
kontajner v obci r.202360,00€
04.01.20230044082410Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK2020310578
DIČ: 2020310578
mobilné hovory 1/202342,00€
13.01.202394400118BONA-Ján Kostra
Malonecpalská 43
971 01 Prievidza
DIČ: 1020589570
IČ DPH: SK1020589570
Valentínka20,45€
30.01.20237592547763ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.en. Pohostinstvo 1/202333,74€
31.01.20232023016EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz, uloženie 1/2023589,39€
31.01.2023012023Hostačný Peter
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ: 1079757415
práce KD, OÚ dľa faktúry768,00€
01.02.20231011162901Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telekom.služby 1/202319,99€
01.02.20237200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 2/2023
KD 317,--€
OÚ 340,--€
657,00€
01.02.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el.en 2/2023
DS 45,00€
KD 461,00€
VO 576,00€
OÚ 106,00€
1188,00€
01.02.20237662558025ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.en. Pohostinstvo
2/2023
33,74€
07.02.20231351175495O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 47259116
IČ DPH: SK2121743437
DIČ: 2121743437
internet 1/202317,00€
31.01.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie el.en 1/2023
KD -278,20€
VO-370,10€
-648,31€
08.02.20230042082410Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK2020310578
DIČ: 2020310578
mobilné hovory 2/202342,00€
08.02.2023102336646Websupport s.r.o.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
IČO: 36421928
DIČ: 2021869234
IČ DPH: SK2021869234
the hosting 28.02.23-29.02.202472,74€
28.02.20232023092EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz, uloženie 2/2023569,23€
28.02.2023032023Hostačný Peter
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ: 1079757415
práce v obci384,00€
07.03.20231351197806O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 47259116
IČ DPH: SK2121743437
DIČ: 2121743437
internet 2/202317,00€
01.03.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el.energiu 3/2023
DS 45,00€
KD 461,00€
VO 576,00€
OÚ 106,00€
1188,00€
01.03.20237200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 3/2023
KD 317,--€
OÚ 340,--€
657,00€
09.03.20237682454061ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.en. Pohostinstvo 3/202333,74€
09.03.20238323897841Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telekom.služby 2/202321,32€
09.03.20230044082410Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK2020310578
DIČ: 2020310578
mobilné hovory 3/202342,00€
14.03.202323010226Asociácia správcov registratúry
M.R.Štefánika 310
972 71 Nováky
IČO: 37922190
DIČ: 2022129725
seminár Správa registratúry65,00€
14.03.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie el.en. 2/2023
KD -218,42€
VO-415,76€
-634,19€
29.3.20231510000112Štátna ochrana prírody
Tajovského 14440/288
974 01 B.Bystrica
IČO: 17058520
DIČ: 2021526188
odborné stanovisko k projektu"Zvýšenie energ. účin.budovy KD a hasič.zbrojnice Otrhánky50,00€
29.3.202320230299FEREX, s.r.o.
Vodná 23
949 01 Nitra
IČO: 17682258
DIČ: 2020405156
IČ DPH: SK2020405156
smetné nádoby664,20€
31.3.2023230186SH systém, spol. s r.o.
Dlhé Hony 17
911 01 Trenčín
IČO: 31442170
DIČ: 2020384861
IČ DPH: SK2020384861
práce vzdialený prístup180,00€
31.3.20232023162EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz, uloženie 3/2023589,39€
04.04.202390/2023Ivan Janech - Paleta Systém
Libichava 64
956 38
IČO: 37453882
DIČ: 1020093536
IČ DPH: SK1020093536
BSH prístrešok2 400,00€
04.04.20238325665542Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telek.služby 3/202319,99€
04.04.202320232750MADE spol. s r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČ DPH: SK2020088411
syst.podpora 1.4.2023-30.6.2023157,92€
11.04.20230044082410Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK2020310578
DIČ: 2020310578
mobilné hovory 4/202342,19€
11.04.20237642451794ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.en. Pohostinstvo 4/202333,74€
11.04.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el.energiu 4/2023
DS 45,00€
KD 461,00€
VO 576,00€
OÚ 106,00€
1188,00€
11.04.20237200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 4/2023
KD 317,--€
OÚ 340,--€
657,00€
11.04.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie el.en. 3/2023
KD -236,73€
VO-437,57€
-674,30€
17.04.2023052023Hostačný Peter
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ: 1079757415
práce v obci 784,00€
17.04.20231331249040O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 47259116
IČ DPH: SK2121743437
DIČ: 2121743437
internet 3/202317,00€
18.04.202323000070JOMA Ing.Jozef Seckar
Miezgovce 54
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 34478205
DIČ: 1020434492
IČ DPH: SK1020434492
lanko, olej, krovinorez, kosačka1067,71€
21.04.202392302580Zenit SK, s.r.o.
Nová 831/78
972 41 Koš
IČO: 36307599
IČ DPH: SK2020077345
krytky, lišty podložky, u profil prístrešok1448,59€
30.04.20232023240EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz, uloženie 4/2023582,67€
30.04.20232023284EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz, uloženie kontajner cint.215,40€
30.04.2023072023Hostačný Peter
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ: 1079757415
práce prístrešok, náter, osvetlenie, vŕtanie, výkop, montáž pre odtok vody...1536,00€
02.05.20238327431275Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telek.služby 4/202319,99€
05.05.20231311262192O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 47259116
IČ DPH: SK2121743437
DIČ: 2121743437
internet 4/202317,00€
05.05.20237200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 5/2023
KD 317,--€
OÚ 340,--€
657,00€
05.05.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el.energiu 5/2023
DS 45,00€
KD 461,00€
VO 576,00€
OÚ 106,00€
1188,00€
05.05.20237632488024ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.en. Pohostinstvo 5/202333,74€
05.05.20231020230262Viawork.eu, s.r.o.
Horné Vestenice 10
972 22 Horné Vestenice
IČO: 46625615
DIČ: 2023495837
IČ DPH: SK 2023495837
hovädzie držky367,45€
09.05.20232300104Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín 1
IČO: 34006273
DIČ: 2021265081
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.202345,00€
11.05.20230044082410Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK2020310578
DIČ: 2020310578
mobilné hovory 5/202342,00€
11.05.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie el.en. 4/2023
KD -315,04€
VO-459,20€
-774,25€
16.05.2023112023Mgr. Rastislav Škultéty
advokát
Radlisnkého 678/1
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36123340
zapísaný v zozname SAK p.č. 1583
odmena za právne služby150,00€
16.05.2023022023Švelka Matej
Žitná -Radiša 192
956 41
IČO: 44068069
DIČ: 1077315140
montáž krovu, krytiny, klampiarčiny1004,00€
23.05.20232300043Martin Kyselica
Gorazdova 1314/7
957 04 Báýnovce nad Bebravou
IČO: 54733715
DIČ: 1123661286
oprava obec.osvetl.309,90€
30.05.20231560014625CPS
Sklabinská 1
831 06 Bratislava
IČO: 42272360
DIČ: 2023821206
IČ DPH: SK2023821206
potvrdenie o pobyte20,64€
31.05.20232023316EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz, uloženie 5/2023620,30€
31.05.2023082023Hostačný Peter
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ: 1079757415
práce v obci1504,00€
02.06.20238329202319Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel služby 5/202320,06€
07.06.20237612573558ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.en. Pohostinstvo 6/202330,37€
07.06.20231371331702O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 47259116
IČ DPH: SK2121743437
DIČ: 2121743437
internet 5/202317,00€
07.06.20237200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 6/2023
KD 317,--€
OÚ 340,--€
657,00€
07.06.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el.energiu 6/2023
DS 45,00€
KD 461,00€
VO 576,00€
OÚ 106,00€
1188,00€
12.06.20230044082410Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK2020310578
DIČ: 2020310578
mobilné hovory 6/202342,00€
15.06.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie el.en. 5/2023
KD -315,04€
VO-459,20€
-840,85€
15.06.202320230666Radovan Slovák
Slnečná 892/25
919 27 Dolné Lovčice
IČO: 41432312
IČ DPH: SK1029900399
ornát281,00€
20.06.2023202304547Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15
DIČ: 2022208584
IČ DPH: SK2022208584
náplň do tlačiarne52,20€
23.06.202303523Ľuboš Martinkovič - Blažo a Martinkovič
Jiráskova 23
917 02 Trnava
IČO: 33557306
DIČ: 1029901664
cukrová vata MDD150,00€
23.06.20232231114320SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský
Rastislavova 3
821 08 Bratislava
IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
autorská odmena r. 202322,80€
23.06.202320230008MAS
Nám. Ľ. Štúra 1
957 01 Bánovce n/B
IČO: 42373891
DIČ: 2120039713
príspevok činnosť MAS150,00€
23.06.202320231439FLORIAN, s.r.o.
Priekopská 26
036 08 Martin
IČO: 36427969
DIČ: 2021953615
IČ DPH: SK2021953615
pákové kliešte, zásahový oblek, pretlakový ventil, prepravné1652,90€
30.06.20232023428EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz, uloženie 6/2023940,87€
03.07.20238330976523Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.služby 6/202319,99€
07.07.20231351283579O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 47259116
IČ DPH: SK2121743437
DIČ: 2121743437
internet 6/202317,00€
07.07.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie el.en. 6/2023
KD -243,75€
VO-506,22€
-749,98€
07.07.202320234320MADE spol. s r.o.
Hurbanova 144
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČ DPH: SK2020088411
systémová podpodra URBIS 1.7-30.09.2023157,92€
07.07.20237642542529ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.en. Pohostinstvo 7/202330,37€
07.07.20237200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 7/2023
KD 317,--€
OÚ 340,--€
657,00€
07.07.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el.energiu 7/2023
DS 45,00€
KD 461,00€
VO 576,00€
OÚ 106,00€
1188,00€
10.07.20230044082410Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK2020310578
DIČ: 2020310578
mobilné hovory 7/202342,00€
25.07.2023312023Ing. Sylvia Augustínová
A.Sládkoviča 344/21
018 51 Nová Dubnica
IČO: 42150116
audit r. 2022400,00€
31.07.20232023469EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz, uloženie 7/2023608,88€
31.07.202320230927eSYST, s.r.o.
M.R.Štefánika 836/33
010 01 Žilina
IČO: 50139088
DIČ: 2120186816
IČ DPH: SK2120186816
licencia softvér TENDERnet 15.07.2023-14.07.202422€
10.08.20237200000735
V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie el.en. 7/2023
KD -292,04€
VO-505,04€
-797,09€
14.08.20231351305148O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 47259116
IČ DPH: SK2121743437
DIČ: 2121743437
internet 7/202317,00€
10.08.20230044082410Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK2020310578
DIČ: 2020310578
mobilné hovory 8/202342,02€
10.08.20237602686517ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.en. Pohostinstvo 8/202330,37€
10.08.20237200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 8/2023
KD 317,--€
OÚ 340,--€
657,00€
12.08.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el.energiu 8/2023
DS 45,00€
KD 461,00€
VO 576,00€
OÚ 106,00€
1188,00€
11.08.2023340082023JM-DODOS s.r.o.
Loužky 100
679 21 Bořitov
IČO: 02907917
DIČ: CZ02907917
lavičková doska255,24€
22.08.2023202305980Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15
851 02 Bratislava 5
DIČ: 2022208584
IČ DPH: SK 2022208584
náplne316,80€
31.08.20232023526EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz, uloženie 8/2023690,86 €
22.08.202310231574FORK, s.r.o.
Pribinova 274/4
036 01 Martin
IČO: 44311061
IČ DPH: SK2022661520
kalendáre 819,00€
22.08.202310231576FORK, s.r.o.
Pribinova 274/4
036 01 Martin
IČO: 44311061
IČ DPH: SK2022661520
etikety výročie27,98€
30.08.20232310550Victoria Art s.r.o.
Nám. SNP 3
917 01 Trnava
IČO: 53919751
DIČ: 2121528596
IČ DPH: SK2121528596
ocenenia výročie124,80€
07.08.20231011162901Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel. služby 8/202320,46€
07.09.2023230468SH Systém, spol. s r.o.
Dlhé Hony 17
911 01 Trenčín
IČO: 31442170
DIČ: 2020384861
IČ DPH: SK2020384861
vzdialený prístup30,00€
11.09.2023142023HANYS, s.r.o.
958 52 žabokreky n/N 275
IČO: 47333162
DIČ: 2023854206
hudba výročie obce750,00€
11.09.20231431378775O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 47259116
IČ DPH: SK2121743437
DIČ: 2121743437
internet 8/202317,00€
11.09.20237622668775ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el. en. Pohostinstvo
9/2023
30,37€
12.09.20232300066Martin Kyselica
Gorazdova 1314/7
957 04 Bánovce n/B
IČO: 54733715
DIČ:1123661286
oprava obecného osvetlenie467,16€
07.09.20232310558Victoria Art s.r.o.
Nám. SNP 3
917 01 Trnava
IČO: 53919751
DIČ: 2121528596
IČ DPH: SK2121528596
ocenenia výročie 65,40€
12.09.20230044082410Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK2020310578
DIČ: 2020310578
mobjilné hovory 9/202342,00€
12.09.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie el.en. 8/2023
KD -293,42€
VO-491,17€
-784,60€
12.09.20237200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 9/2023
KD 317,--€
OÚ 340,--€
657,00€
12.09.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el.energiu 9/2023
DS 45,00€
KD 461,00€
VO 576,00€
OÚ 106,00€
1188,00€
12.09.2023230100624STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o.
Trenčianska cesta 1482
957 01 Bánovce n/B
IČO: 51151529
DIČ: 2120605069
IČ DPH: SK2120605069
tabulový plech, skrutky, oblý hrebenec181,89€
19.09.2023162023Dušan Blažo - Blažo a Martinkovič
Križovany 125
919 24 Križovany nad Dudváhom
IČO: 33557250
DIČ: 1030079292
cukrová vata výročie obce195,00€
21.09.20232023017Občianske združenie Harmoniková akadémia
Soblahov 364
913 38 Soblahov
IČO: 51033119
hudobné vystúpenie k výročiu obce200,00€
21.09.20232023200DATATRADE s.r.o.
Moyzesova 12
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 35960132
DIČ: 2022072591
profi prístub na obce.info 27.9.23-26.9.24117,00€
28.09.2023202306842Magic Print s.r.o.
Rovniankova 15
851 02 Bratislava 5
DIČ: 2022208584
IČ DPH: SK 2022208584
toner13,20€
28.09.202320231144T-MAPY s.r.o.
Dvojkrížna 49
821 06 Bratislava 214
IČO: 43995187
DIČ: 2022545096
IČ DPH: SK2022545096
prístup do mapového portálu200,00€
28.09.2023202307JUPEGRA Juraj Graňačka
956 35 Pravotice 128
IČO: 41789491
DIČ: 1074931693
práce v obci1376,00€
30.09.20232023615EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz uloženie 9/2023607,54€
09.10.20232023022Občianske združenie Harmoniková akadémia
Soblahov 364
913 38 Soblahov
IČO: 51033119
hudobná produkcia výročie obce100,00 €
09.10.20238381043412ZVAK Odštepný závod Topoľčany
Tovarnícka 2208
955 55 Topoľčany
IČO: 36550949
DIČ: 2020154609
IČ DPH: SK 2020154609
vyúčtovanie vody244,57€
09.10.20231011162901Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel. služby 9/202322,84€
09.10.20232300167PRINTNITO s.r.o.
SNP 645/18
957 01 Bánovce n/B
IČO: 53232089
DIČ: 2121383429
IČ DPH: SK2121383429
bavlnená taška, potlač na výročie obce450,00€
09.10.20237612687987ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el. energia Pohostinstvo 10/202330,37€
09.10.202320235557MADE spol. s r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČ DPH: SK2020088411
systémová podpora Urbis 1.10.23-31.12.23157,92€
22.10.20237200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 10/2023
KD 317,--€
OÚ 340,--€
657,00€
12.10.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el.energiu 10/2023
DS 45,00€
KD 461,00€
VO 576,00€
OÚ 106,00€
1188,00€
12.10.20230044082410Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK2020310578
DIČ: 2020310578
mobilné hovory 9/202342,02€
12.10.20231431400376O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 47259116
IČ DPH: SK2121743437
DIČ: 2121743437
internet 9/202317,00€
12.10.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie el.en. 9/2023
KD -298,56€
VO-472,19€
-770,75€
18.10.20238105030110003Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 B.Bystrica1
IČO: 36631124
DIČ: 2021879959
IČ DPH: SK2021879959
splnomocnenie vydanie preukazu5,00€
24.10.20232231125164SOZA
Rastislavova 914/3
821 08 Bratislava
IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601
autorská odmena výročie obce80,40€
24.10.202315230323HYDROS Bánovce, spol. s r.o.
Trenčianska cesta 1573/114
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 34117873
IČ DPH: SK2020417091
DIČ: 2020417091
zvody, koleno odskok, roh - OcÚ999,30 €
26.10.20232231125307SOZA
Rastislavova 914/3
821 08 Bratislava
IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601
zľava k autor.odmene-24,12 €
26.10.20235123025HYDROS Bánovce, spol. s r.o.
Trenčianska cesta 1573/114
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 34117873
IČ DPH: SK2020417091
DIČ: 2020417091
odskok-14,40 €
31.10.20232023670EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz uloženie 10/2023611,57€
31.10.20232023700EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
kontajner243,84€
06.11.20238338064074Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.služby 10/202321,68€
06.11.20237612722248ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el. energia Pohostintvo 11/202330,37€
06.11.2023202310JUPEGRA Juraj Graňačka
956 35 Pravotice 128
IČO: 41789491
DIČ: 1074931693
práce v obci1488,00€
06.11.20232300189PRINTNITO s.r.o.
SNP 645/18
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 00800015
DIČ: 2121383429
IČ DPH: SK2121383429
panel v obci92,40€
06.11.20237200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 11/2023
KD 317,--€
OÚ 340,--€
657,00€
06.11.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el.energiu 11/2023
DS 45,00€
KD 461,00€
VO 576,00€
OÚ 106,00€
1188,00€
06.11.202315230350HYDROS Bánovce, spol. s r.o.
Trenčianska cesta 1573/114
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 34117873
IČ DPH: SK2020417091
DIČ: 2020417091
odbočka20,40€
09.11.20232300086Martin Kyselica
Gorazdova 1314/7
957 04 Bánovce n/B
IČO: 54733715
DIČ:1123661286
oprava verejného osvetlenia328,35€
09.11.20231521426301O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 47259116
IČ DPH: SK2121743437
DIČ: 2121743437
internet 10/202317,00€
09.11.202320231557Kováčik s.r.o.
956 32 Livina 41
IČO: 34108629
IČ DPH: SK202041838
kontrola a tl.skúška has.prístr.221,88€
10.11.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie el.en. 10/2023
KD -275,26€
VO-454,90€
-730,16€
15.11.20232023026PESIJO-STAV s.r.o.
956 35 Nedašovce 128
IČO: 55642446
DIČ: 2122055606
orezanie stromov, prenájom plošiny885,00€
15.11.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtov.opravné el.en.1/2023
KD -25,19€
VO-38,81€
-64,00€
15.11.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtov. opravné za 2/2023 el. en.
KD-38,69€
VO-29,30€
-67,99€
15.11.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtov. opravné za 3/2023
KD-40,04€
VO-27,94€
-67,98€
15.11.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtov.opravné
4/2023 el.en.
KD-21,68€
VO-23,38€
-45,06€
30.11.20232023747EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO, odvoz a uloženie 11/2023608,21€
06.12.20238339847148Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.hovory 11/202320,16€
06.12.2023252023Denisa Chrenková
Tehelná 16
958 52 Žabokreky n/N
IČO: 43266975
DIČ: 1077115875
kostým pre deti250,00€
06.12.2023235191webex.digital s.r.o.
Ostrovského 2
040 01 Košice-Juh
IČO: 48329461
DIČ: 2120142167
IČ DPH: SK2120142167
web, hosting, domena, SSL certifikát, uradne.sk, CRZ, CUET, inflourad MULTI, Basic zák.podpora, www.otrhanky.sk24,00€
07.12.20231521440576O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 47259116
IČ DPH: SK2121743437
DIČ: 2121743437
internet 11/202317,00€
07.12.20232300098Martin Kyselica
Gorazdova 1314/7
957 04 Bánovce n/B
IČO: 54733715
DIČ:1123661286
oprava obec.osvetlenia25,00€
07.12.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie el.en. 11/2023
KD -277,04€
VO-438,66€
-715,70€
07.12.20237200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 12/2023
KD 317,--€
OÚ 340,--€
657,00€
07.12.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
áloha za el.energiu 11/2023
DS 45,00€
KD 461,00€
VO 576,00€
OÚ 106,00€
1188,00€
22.12.20232023/11JUPEGRA Juraj Graňačka
956 35 Pravotice 128
IČO: 41789491
DIČ: 1074931693
práce v obci984,00€
13.12.20230044082410Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK2020310578
DIČ: 2020310578
mobilné hovory 12/202442,00€
28.12.2023064364PRIMA BANKA a.s.
Hodžova 11
01 11 Žilina
IČO: 31575951
IČ DPH:SK2020372541
poplatok PB za vedenie účtu majiteľa CP65,48€
21.12.2023123311186WEBSUPPORT
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
IČO: 36421928
IČ DPH: SK2021869234
DIČ: 2021869234
doména17,88€
28.12.20232023058GSK, majetkovoprávny servis, s.r.o.
SNP 1599/1
957 01 Bánovce n/B
IČO: 36316709
DIČ: 2021560640
geometrický plán327,00€
31.12.202324010203SAVE 2 s.r.o.
Lomnická 809/2
040 01 Košice
IČO: 31657052
DIČ: 2020507863
IČ DPH: SK2020507863
služby GDPR 12/202330,00€
31.12.20232023849EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
KO, odvoz a uloženie 12/2023936,84€
31.12.20238341641786Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.hovory 12/202319,99€
31.12.2023235637webex.digital s.r.o.
Ostrovského 2
040 01 Košice-Juh
IČO: 48329461
DIČ: 2120142167
IČ DPH: SK2120142167
web, hosting, domena, SSL certifikát, uradne.sk, CRZ, CUET, inflourad MULTI, Basic zák.podpora, www.otrhanky.sk24,00€
31.12.20237200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie el.en. 1./12/2023
KD -282,36€
VO-435,70€
OÚ-513,23€
DS-233,46€
-1464,70€
31.12.20231491489928O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 47259116
IČ DPH: SK2121743437
DIČ: 2121743437
internet 12/202417,00€
31.12.20237103956743ZSE Energia a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
vyúčtovanie pohostinstvo r.2023-31,13€
31.12.20237200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie plynu r. 2023
OÚ-2611,72€
KD-2815,69€
-5427,41€