Otrhánske zvesti

Od roku 2011 vydáva naše obec priebežne podľa potreby dedinský občasník, ktorý sme nazvali Otrhánske zvesti. Tu si môžete pozrieť čísla, ktoré boli doteraz vydané.