Testovacia stránka

 

Toto je testovacia stránka.  Mandátna zmluva

 

starosta@otrhanky.sk

 

Starosta obce: RNDr. Ladislav Gieci +421 905 973619
starosta@otrhanky.sk
Samostatný referent: Zuzana Mokrýšová +421 38 7603806
obec@otrhanky.sk
Obecné zastupiteľstvo:
Zástupca starostu: Milan Strempek
Poslanci: Ing. Anna Bacová
Ivana Šutiaková
Ing. Milan Niko
Ľubomír Baco

oo

Starosta obce:RNDr. Ladislav Gieci+421 905 973619
starosta@otrhanky.sk
Samostatný referent:Zuzana Mokrýšová+421 38 7603806
obec@otrhanky.sk
Obecné zastupiteľstvo:
Zástupca starostu:Milan Strempek
Poslanci:Ing. Anna Bacová
Ivana Šutiaková
Ing. Milan Niko
Ľubomír Baco