Samospráva

 

Starosta obce:
Ján Strempek
starosta@otrhanky.sk
Samostatný referent:  Gabriela Hašpicová
obec@otrhanky.sk
Obecné zastupiteľstvo:
Zástupca starostu:
 Ľubomír Baco
Poslanci:
 Ing. Juraj Griač
 Mgr. Emília Strempeková

 Mária Flimelová

 Jozef Petruš

Úradné hodiny:

 

Pondelok: 8.00 – 16.00 hod.
Utorok:8.00 – 16.00 hod.
Streda:8.00 – 16.00 hod.
Štvrtok:8.00 – 16.00 hod.
Piatok:8.00 – 16.00 hod.

 

Úradne hodiny starostu obce:

Utorok: 9.00 – 12.00 hod.       14.00 – 16.00 hod.

Štvrtok: 9.00 – 12.00 hod.       14.00 – 16.00 hod.

 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Jana Kubicová