Súčasnosť

Obec je od roku 1991 samostatná. Obecný úrad sídli v budove bývalej školy.

 

GPS súradnice obecného úradu

nadmorská výška obecného úradu
48°41´31" severne
18°12´19"východne
265 m.n.m.
Nadmorská výška najnižšia250 m.n.m.
Nadmorská výška najvyššia560 m.n.m.
Počet obyvateľov
z toho mužov
žien
387
196
191
Rozloha150 ha