Turnaj v kolkoch – 2.1.2013

Dňa 2.1.2013 sme už tradične zorganizovali turnaj deti ale i dospelcýh v kolkoch. Turnaja sa tohot roku zúčastnilo viac deti ako pminulý rok. Zdá sa že turnaj si začína získavať svoje miesto v našich obľúbených programov. A keďže sa jednalo p súčasť museli sme pristúpiť aj vyhodnoteniu a odmeneniu. Tkaže tu su víťazi:

1. miesto obsadil Matúš Maďara
2. miesto Milan Strempek
3. miesto Tomáš Ledaj.
A na záver ešte zopár fotografií