23.10.2011 – Stretnutie dochodcov

V nedeľu 23.10.2011 sme usporiadali stretnutie dôchodcov našej obce. Po slávnostnom úvode a príhovore starostu obce, boli odmenení všetci prítomní jubilanti, ktorí sa v tomto roku dožili svojho životného jubilea. Potom každý prítomný dôchodca obdržal na pamiatku hrnček s erbom obce. A po skončení formalít, začala do tanca hrať skupina SLAK pod vedením primáša Alexandra Szendreia a v prestávkach vystúpil ľudový rozprávač, ktorý svojími vtipnými komentármi vyčaril úsmevy na tvárach našich dôchodcov. Veríme, že sa Vám posedenie páčilo a na budúci rok si ho v hojnejšom počte zopakujeme. Vzhľadom k tomu, že máme veľmi málo fotogrqafii, poprosil by som tých ktorí na tomto stretnutí fotili, aby mi priniesli fotografie, nech si môžeme uložiť toho, čo najviac