2014.02.01 – Obecná zabíjačka

Spoločne s poslancami Obecného zastupiteľstva sme sa rozhodli uskutočniť obecnú zabíjačku. Najskôr sme v piatok 31.januára v poobedňajších hodinách pripravili na sobotu jedno prasiatko, kde sa narobili výrobky na predaj. Následne v sobotu od rána sme uskutočnili pravú zabíjačku. O výrobky bol záujem, o čom svedčí i skutočnosť, že všetky výrobky i samotné mäso sa predali bez zbytku. Takisto pripravené pečené výrobky sa minuli ihneď v sobotu. Na záver zabíjačky zostalo pár vytrvalcov v kultúrnom dome, kde sme si spoločne zaspievali a potom sa v pokoji rozišli domov. Vďaka patrí všetkým ktorí priložili ruku k dielu a svojou pomocou zabezpečili, aby táto akcia, ktorá sa uskutočnila po prvý krát priniesla občanom našej obce zážitok a nakoniec i materiálny prospech v podobe zakúpených výrobkov i mäsa. Verím že v budúcnosti si podobnú akciu zopakujeme, nakoľko tých zabíjačiek už nebýva na dedine toľko ako v minulosti.
No a na dôkaz tu máme zopár fotografií z akcie.