Ostatné zmluvy

 

 

 

 

Dátum zmluvy Odkaz na zmluvu Dátum zmluvy Odkaz na zmluvu Dátum zmluvy Odkaz na zmluvu
30.3.2011 Mandatna zmluva VOLUMA 1.4.2011 Zmluva o odvoze odpadu 1.4.2011 Hunka – dodatok
30.3.2011 Mandatna zmluva VOLUMA 1.4.2011 Zmluva o odvoze odpadu 1.4.2011 Hunka – dodatok
1.4.2011 Zmluva o odbere vody 28.4.2011 Zmluva o prevádzkovaní vodovodu 26.5.2011 Hunka – dodatok
24.8.2011 Zmluva o dodavke bezdrôtového rozhlasu 29.9.2011 Zmluva o aktivačnej činnosti 14.11.2011 Menšie obecné služby
29.11.2011 Prenájom obecného vozidla 1.10.2011 Zmluva o vykonaní reklamy 14.11.2011 Menšie obecné služby
15.3.2012 Kupno predajna zmluva 21.3.2012 Zmluva o aktivačnej činnosti 2012 13.4.2012 Zmluva o vzájomnom predaji pozemkov
30.4.2012 Zmluva o spoločnom úrade 25.6.2012 Zmluva o pôžičke 15.8.2012 Dodatok k zmluve o nájme
30.8.2012 Zmluva o výkupe oleja 30.11.2012 Dodatok k zmluve o dodávky el. so ZSE 29.11.2012 Ukončenie zmluvy s STK OROL Otrhánky
23.11.2012 Zmluva o nájme mot. vozidla 9.11.2012 Zmluva o predaji automobilu Forman 05.11.2012 Zmluva o predaji automobilu Škoda Felícia
15.7.2013 Zmuva o bezplatnom prevode majetku 15.7.2013 Zmluva o prevode vodovodu 16.8.2013 Dodatok č.5 k zmluve o výstavbe vodovou
19.8.2013 Zmluva o oprave strechy KD 7.10.2013 Dotacia na vodovod 11.12.2013 Zmluva o poskytnutí úveru
11.12.2013 Záložná zmluva 28.2.2014 Zmluva s centrom voľného času 17.2.2014 Zmluva o dodávke hygienických produktov
17.6.2014 Zmluva o poskytnutí sllužieb  26.1.2015 Zmluva Eko Hunka  5.5.2015  ZMLUVA O DIELO č. EA PRV 2015-25
 17.4.2015 Zmluva-Telekomunikacie  30.04.2015 Zmluva 1_2015  30.04.2015 Zmluva 2_2015
30.04.2015 Zmluva 3_2015  27.07.2015 Zmluva o dielo 37-2015  15.10.2015 Zmluva 20150466
 19.10.2015 Zmluva-Auditorske sluzby  09.11.2015 Zmluva STK OROL  9.11.2015 Dohoda Centrum volného času 
 15.10.2015 Dohoda UPSVaR   02.12.2015 Zmluva o dielo-opilovanie drevín 1   02.12.2015  Zmluva o dielo-opilovanie drevín 2
 16.12.2015 Zmluva Premier Consulting 2015-25742   16.12.2015 Zmluva Premier Consulting 2015-25742p  16.12.2015  Zmluva Premier Consulting 2015-25721
 16.12.2015  Zmluva Premier Consulting 2015-25721p  16.12.2015 Zmluva o dielo 42015  03.02.2016 Dodatok k zmluve
 05.02.2016 Zmluva_o_dielo  17.02.2016  Zmluva_obchod  23.02.2016 Dodatok Zamenna zmluva
 23.02.2016 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania  01.03.2016  Zmluva_o_dielo_OPLOTENIE_CINTORÍNA  24.03.2016 Zmluva o budúcej zmluve
 28.04.2016  Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_z_rozpočtu_Obce_Otrhánky_č.22016  28.04.2016 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_z_rozpočtu_obce_Otrhánky_č.12016  26.05.2016 Zmluva_č._11469908U01_o_poskytnutí_podpory_z_EF_formou_dotácie
 28.04.2016 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_z_rozpočtu_obce_Otrhánky_č._32016  29.06.2016  zmluva_o_dodavke_zemneho_plynu  30.06.2017  Zmluva o pripojení odberného elektr.zariadenia Pohostinstvo
 30.06.2016  Návrh_na_prenájom_majetku  29.09.2016 zmluva_o_dodavke_elektriny  01.06.2017  Zmluva č.3517 o poskytovaní audítorských služieb
 29.06.2016  Zmluva_audit_2015  20.07.2016  zmluva_na_stare_pohostinstvo  11.9.2017  Zmluva o združenej dodávke elektriny Pohostinstvo+dodatok
 18.07.2016  dodatok_k_zmluve_o_najme_-_obchod  11.10.2016  dodatok_c-_1_k_zmluve_o_pripojeni_k_is_dcom  11.9.2017  ZMLUVA MAPA Slovakia Digital s.r.o. Bratilslava+Zmluva o spracov.os.údajov
 28.11.2016  dohoda_-_cvc  30.09.2016  dohoda_c-160901050_-upsvar  26.09.2017  Dohoda s ÚPSVaR
 30.11.2016  dodatok_c-2_k_zmluve_o_prevadzkovani_vodovodu  01.12.2016  dodatok_c-2_k_zmluve_o_najme_nebytovych_priestorov_obchod  29.09.2017  Dodatok k zmluve č. 9500000164 o združ.dodávke zem.plynu
23.02.2016 Dodatok Zamenna zmluva  24.02.2017 Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_z_rozp._Obce_Otrhánky_č.12017  13.11.2017  Zmluva č. 786142017 -Západoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
 24.02.2017  Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_z_rozp._Obce_Otrhánky_č.32017  24.02.2017  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky 22017  02.11.2017  Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2
 14.03.2017  Zmluva_o_dielo_č.12017  5.6.2017  Zmluva DPO SR č. 147134                              12.12.2017  DOHODA o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času 2017
 20.03.2017  Dohoda o elektr.doručovaní  27.12.2017  E-cycling s.r.o. B.Bystrica – Zmluva č. SZN2018018  26.02.2018  DOHODA o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času 2018
 04.04.2017  Dodatok k zmluve Slovak Telekom, a.s.  26.02.2018  Zmluva o dielo Valentínsky ples 2019  13.03.2018  Zmluva o poskytnutí NFP č.072TN130059
 13.03.2018  Zmluva o poskytnutí NFP č.072TN130062  04.04.2018  Zmluva o bežnom účte PRIMA BANKA  04.04.2018  Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA
 23.04.2018  Zmluva č. 148 061 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR  26.04.2018  Dodatok č. 7 k zmluve o dielo č. 12121996  23.04.2018  Zmluva o dielo Držková a posedenie pri vatre
 23.04.2018  Dodatok č.12018 k Zmluve o zabezpečení stravovania  17.05.2018  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 072TN130059  17.05.2018  Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 072TN130062
 28.05.2018  Zmluva o Municipálnom úvere Eurofondy A č. 7300118  28.05.2018  Zmluva o Municipálnom úvere Eurofondy A č.7300218  06.04.2018  Zmluva 3518 o poskytovaní auditorských služieb
 23.04.2018  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č.12018  23.04.2018  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č. 22018  23.04.2018  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č. 32018
 18.07.2018  Zmluva č. 128611 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  16.07.2018  Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu na území obvce Otrhánky  20.09.2018  Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE
 08.10.2018  Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA Prevencia kriminality  23.10.2018  Dodatok č. 8 k zmluve o dielo č. 12121996  23.10.2018  Dodatok č. 9 k zmluve o dielo č 12121996
 06.11.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Ing. Bolfa  09.11.2018  Dodatok č. 2 k zmluve o dielo Premier Consulting  08.11.2018  Zmluva o poskytnutí dot. zo ŠR SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
 10.12.2018  Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ  11.01.2019  PIA STAMAT dodatok k zmluve  11.01.2019  Premier Consulting -dodatok
 18.01.2019  Zmluva o užívaní časti podperných bodov  18.02.2019  Dodatok č. 3 k Zmluve s EKO HUNKA  29.04.2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
 30.04.2019  TextilEco a.s., organizačná zložka Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu  06.05.2019  Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ do31052019  07.05.2019  Zmluva o dielo Marián Vacval
 22.05.2019  TSK Zmluva o zriadení vecného bremena číslo 20190201  22.05.2019  TSK Kúpna zmluva číslo 20190202  29.05.2019  E-cycling plus s.r.o., B.Bystrica- Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
 31.05.2019  Dodatok č.1 Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy č. 7300118  21.05.2019  ZMLUVA DPO SR č 149230  31.05.2019  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č.12019
 31.05.2019  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č. 32019  31.05.2019  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č. 22019  31.05.2019  Zmluva o dielo Marián Vacval Držková 2020
 25.07.2019  TSK DODATOK č. 1 ku Zmluve o zriadení vec.bremena 2019-0201-1  29.07.2019  SLOVAK Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskyt.verej služieb  04.07.2019  Zmluva o dielo č. 102019 Ing. Ján Malast – STAMAT Trenčín
 15.07.2019  Licenčná zmluva TENDERnet  26.09.2019  Dohoda č. 19 09 01 75 Úrad práce, soc.vecí a rodiny PE  27.09.2019  Dodatok č. 3 k zmluve o prevádzkovaní č. 40 07 10202 11
 25.09.2019  Zmluva o dielo Valentínsky ples 2020  07.11.2019  Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ do31122019  08.11.2019  Zmluva o dielo PROROZVOJ s.r.o. Bratislava
 27.12.2019  Zmluva o poskytnutí audítorských služieb  29.01.2020  Zmluva o dielo DAPE PLAST  05.03.2020 Zmluva o grantovom účte PB WIFI
 13.03.2020  Dohoda o zabezpečení v CVČ  16.12.2019  Zmluva o poskytovaní kvalifik.dôver.služieb  02.03.2020  Zmluva o poskytnutí služby MSKS BnB
 30.03.2020  Zmluva DHZ 1420 083  31.03.2020  Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu k Zmluve o poskyt. služby  22.05.2020  Zmluva o poskytnutí NFP WIfi pre teba
 12.03.2020  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č. 1 2020  16.03.2020  Zmluva o poskytovaní služieb PROGRANT s.r.o.  12.03.2020  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky 2 2020
 12.03.2020  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č. 32020  15.06.2020 Zmluva o dodaní tovarov NITRANET, prílohy  01.07.2020  TENDERnet s.r.o., Žilina
 28.09.2020  Dohoda č. 200901046 Úrad práce, soc.vecí a rod. PE  05.10.2020 Zmluva na realizáciu stavebných prác VOBA plast  07.10.2020  Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
 10.12.2020  Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ MESTO BnB  14.12.2020  Zmluva o výpožičke Slovenská republika-ŠÚ SR Bratislava 15.03.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke – SR ŠÚ
25.03.2021 EKO HUNKA dodatok č.4 14.04.2021 NITRANET s.r.o. Nitra Dodatok č.1 07.05.2021 Zmluva o prevode Mgr. Strempeková Vodovod
11.05.2021 Zmluva č.1421 100 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO 15.06.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č.12021 15.06.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č. 22021
15.06.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č. 32021 07.05.2021 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdeláv.v CVČ 15.01.2021 Dodatok č.1 k zmluve Ing.Sylvia Augustínová
21.07.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu TextilEco a.s. Bratislava 16.08.2021 Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 23.08.2021 Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U12142013
14.09.2021 Dohoda 210901033 Úrad práce, soc.vecí a rodiny PE 13.10.2021 Zmluva o dielo č.1 2021 RoAd Group SK s.r.o. 13.10.2021 Zmluva o dielo č. 2 2021 RoAd Group SK s.r.o.
24.11.2021 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ 24.11.2021 Zmluva o prevode VT