Ostatné zmluvy

Dátum zmluvyOdkaz na zmluvu
30.3.2011Mandatna zmluva VOLUMA
1.4.2011Zmluva o odvoze odpadu
1.4.2011Hunka - dodatok
30.3.2011Mandatna zmluva VOLUMA
1.4.2011Zmluva o odvoze odpadu
1.4.2011Hunka - dodatok
1.4.2011Zmluva o odbere vody
28.4.2011Zmluva o prevádzkovaní vodovodu
26.5.2011Hunka - dodatok
24.8.2011Zmluva o dodavke bezdrôtového rozhlasu
29.9.2011Zmluva o aktivačnej činnosti
14.11.2011Menšie obecné služby
29.11.2011Prenájom obecného vozidla
1.10.2011Zmluva o vykonaní reklamy
14.11.2011Menšie obecné služby
15.3.2012Kupno predajna zmluva
21.3.2012Zmluva o aktivačnej činnosti 2012
13.4.2012Zmluva o vzájomnom predaji pozemkov
30.4.2012Zmluva o spoločnom úrade
25.6.2012Zmluva o pôžičke
15.8.2012Dodatok k zmluve o nájme
30.8.2012Zmluva o výkupe oleja
30.11.2012Dodatok k zmluve o dodávky el. so ZSE
29.11.2012Ukončenie zmluvy s STK OROL Otrhánky
23.11.2012Zmluva o nájme mot. vozidla
9.11.2012Zmluva o predaji automobilu Forman
05.11.2012Zmluva o predaji automobilu Škoda Felícia
15.7.2013Zmuva o bezplatnom prevode majetku
15.7.2013Zmluva o prevode vodovodu
16.8.2013Dodatok č.5 k zmluve o výstavbe vodovou
19.8.2013Zmluva o oprave strechy KD
7.10.2013Dotacia na vodovod
11.12.2013Zmluva o poskytnutí úveru
11.12.2013Záložná zmluva
28.2.2014Zmluva s centrom voľného času
17.2.2014Zmluva o dodávke hygienických produktov
17.6.2014Zmluva o poskytnutí sllužieb
26.1.2015Zmluva Eko Hunka
5.5.2015ZMLUVA O DIELO č. EA PRV 2015-25
17.4.2015Zmluva-Telekomunikacie
30.04.2015Zmluva 1_2015
30.04.2015Zmluva 2_2015
30.04.2015Zmluva 3_2015
27.07.2015Zmluva o dielo 37-2015
15.10.2015Zmluva 20150466
19.10.2015Zmluva-Auditorske sluzby
09.11.2015Zmluva STK OROL
9.11.2015Dohoda Centrum volného času
15.10.2015Dohoda UPSVaR
02.12.2015Zmluva o dielo-opilovanie drevín 1
02.12.2015Zmluva o dielo-opilovanie drevín 2
16.12.2015Zmluva Premier Consulting 2015-25742
16.12.2015Zmluva Premier Consulting 2015-25742p
16.12.2015Zmluva Premier Consulting 2015-25721
16.12.2015Zmluva Premier Consulting 2015-25721p
16.12.2015Zmluva o dielo 42015
03.02.2016Dodatok k zmluve
05.02.2016Zmluva_o_dielo
17.02.2016Zmluva_obchod
23.02.2016Dodatok Zamenna zmluva
23.02.2016Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania
01.03.2016Zmluva_o_dielo_OPLOTENIE_CINTORÍNA
24.03.2016Zmluva o budúcej zmluve
28.04.2016Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_z_rozpočtu_Obce_Otrhánky_č.22016
28.04.2016Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_z_rozpočtu_obce_Otrhánky_č.12016
26.05.2016Zmluva_č._11469908U01_o_poskytnutí_podpory_z_EF_formou_dotácie
28.04.2016Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_z_rozpočtu_obce_Otrhánky_č._32016
29.06.2016zmluva_o_dodavke_zemneho_plynu
30.06.2017Zmluva o pripojení odberného elektr.zariadenia Pohostinstvo
30.06.2016Návrh_na_prenájom_majetku
29.09.2016zmluva_o_dodavke_elektriny
01.06.2017Zmluva č.3517 o poskytovaní audítorských služieb
29.06.2016Zmluva_audit_2015
20.07.2016zmluva_na_stare_pohostinstvo
11.9.2017Zmluva o združenej dodávke elektriny Pohostinstvo+dodatok
18.07.2016dodatok_k_zmluve_o_najme_-_obchod
11.10.2016dodatok_c-_1_k_zmluve_o_pripojeni_k_is_dcom
11.9.2017ZMLUVA MAPA Slovakia Digital s.r.o. Bratilslava+Zmluva o spracov.os.údajov
28.11.2016dohoda_-_cvc
30.09.2016dohoda_c-160901050_-upsvar
26.09.2017Dohoda s ÚPSVaR
30.11.2016dodatok_c-2_k_zmluve_o_prevadzkovani_vodovodu
01.12.2016dodatok_c-2_k_zmluve_o_najme_nebytovych_priestorov_obchod
29.09.2017Dodatok k zmluve č. 9500000164 o združ.dodávke zem.plynu
23.02.2016Dodatok Zamenna zmluva
24.02.2017Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_z_rozp._Obce_Otrhánky_č.12017
13.11.2017Zmluva č. 786142017 -Západoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
24.02.2017Zmluva_o_poskytnutí_dotácie_z_rozp._Obce_Otrhánky_č.32017
24.02.2017Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky 22017
02.11.2017Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2
14.03.2017Zmluva_o_dielo_č.12017
5.6.2017Zmluva DPO SR č. 147134
12.12.2017DOHODA o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času 2017
20.03.2017Dohoda o elektr.doručovaní
27.12.2017E-cycling s.r.o. B.Bystrica - Zmluva č. SZN2018018
26.02.2018DOHODA o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času 2018
04.04.2017Dodatok k zmluve Slovak Telekom, a.s.
26.02.2018Zmluva o dielo Valentínsky ples 2019
13.03.2018Zmluva o poskytnutí NFP č.072TN130059
13.03.2018Zmluva o poskytnutí NFP č.072TN130062
04.04.2018Zmluva o bežnom účte PRIMA BANKA
04.04.2018Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA
23.04.2018Zmluva č. 148 061 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
26.04.2018Dodatok č. 7 k zmluve o dielo č. 12121996
23.04.2018Zmluva o dielo Držková a posedenie pri vatre
23.04.2018Dodatok č.12018 k Zmluve o zabezpečení stravovania
17.05.2018Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 072TN130059
17.05.2018Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 072TN130062
28.05.2018Zmluva o Municipálnom úvere Eurofondy A č. 7300118
28.05.2018Zmluva o Municipálnom úvere Eurofondy A č.7300218
06.04.2018Zmluva 3518 o poskytovaní auditorských služieb
23.04.2018Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č.12018
23.04.2018Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č. 22018
23.04.2018Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č. 32018
18.07.2018Zmluva č. 128611 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
16.07.2018Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu na území obvce Otrhánky
20.09.2018Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE
08.10.2018Zmluva o grantovom účte PRIMA BANKA Prevencia kriminality
23.10.2018Dodatok č. 8 k zmluve o dielo č. 12121996
23.10.2018Dodatok č. 9 k zmluve o dielo č 12121996
06.11.2018Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Ing. Bolfa
09.11.2018Dodatok č. 2 k zmluve o dielo Premier Consulting
08.11.2018Zmluva o poskytnutí dot. zo ŠR SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
10.12.2018Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ
11.01.2019PIA STAMAT dodatok k zmluve
11.01.2019Premier Consulting -dodatok
18.01.2019Zmluva o užívaní časti podperných bodov
18.02.2019Dodatok č. 3 k Zmluve s EKO HUNKA
29.04.2019Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
30.04.2019TextilEco a.s., organizačná zložka Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
06.05.2019Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ do31052019
07.05.2019Zmluva o dielo Marián Vacval
22.05.2019TSK Zmluva o zriadení vecného bremena číslo 20190201
22.05.2019TSK Kúpna zmluva číslo 20190202
29.05.2019E-cycling plus s.r.o., B.Bystrica- Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy
31.05.2019Dodatok č.1 Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy č. 7300118
21.05.2019ZMLUVA DPO SR č 149230
31.05.2019Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č.12019
31.05.2019Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č. 32019
31.05.2019Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č. 22019
31.05.2019Zmluva o dielo Marián Vacval Držková 2020
25.07.2019TSK DODATOK č. 1 ku Zmluve o zriadení vec.bremena 2019-0201-1
29.07.2019SLOVAK Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskyt.verej služieb
04.07.2019Zmluva o dielo č. 102019 Ing. Ján Malast - STAMAT Trenčín
15.07.2019Licenčná zmluva TENDERnet
26.09.2019Dohoda č. 19 09 01 75 Úrad práce, soc.vecí a rodiny PE
27.09.2019Dodatok č. 3 k zmluve o prevádzkovaní č. 40 07 10202 11
25.09.2019Zmluva o dielo Valentínsky ples 2020
07.11.2019Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ do31122019
08.11.2019Zmluva o dielo PROROZVOJ s.r.o. Bratislava
27.12.2019Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
29.01.2020Zmluva o dielo DAPE PLAST
05.03.2020Zmluva o grantovom účte PB WIFI
13.03.2020Dohoda o zabezpečení v CVČ
16.12.2019Zmluva o poskytovaní kvalifik.dôver.služieb
02.03.2020Zmluva o poskytnutí služby MSKS BnB
30.03.2020Zmluva DHZ 1420 083
31.03.2020Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu k Zmluve o poskyt. služby
22.05.2020Zmluva o poskytnutí NFP WIfi pre teba
12.03.2020Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č. 1 2020
16.03.2020Zmluva o poskytovaní služieb PROGRANT s.r.o.
12.03.2020Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky 2 2020
12.03.2020Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č. 32020
15.06.2020Zmluva o dodaní tovarov NITRANET, prílohy
01.07.2020TENDERnet s.r.o., Žilina
28.09.2020Dohoda č. 200901046 Úrad práce, soc.vecí a rod. PE
05.10.2020Zmluva na realizáciu stavebných prác VOBA plast
07.10.2020Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
10.12.2020Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ MESTO BnB
14.12.2020Zmluva o výpožičke Slovenská republika-ŠÚ SR Bratislava
15.03.2021Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke - SR ŠÚ
25.03.2021EKO HUNKA dodatok č.4
14.04.2021NITRANET s.r.o. Nitra Dodatok č.1
07.05.2021Zmluva o prevode Mgr. Strempeková Vodovod
11.05.2021Zmluva č.1421 100 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO
15.06.2021Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č.12021
15.06.2021Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č. 22021
15.06.2021Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č. 32021
07.05.2021Dohoda o zabezpečení záujmového vzdeláv.v CVČ
15.01.2021Dodatok č.1 k zmluve Ing.Sylvia Augustínová
21.07.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu TextilEco a.s. Bratislava
16.08.2021Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23.08.2021Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U12142013
14.09.2021Dohoda 210901033 Úrad práce, soc.vecí a rodiny PE
13.10.2021Zmluva o dielo č.1 2021 RoAd Group SK s.r.o.
13.10.2021Zmluva o dielo č. 2 2021 RoAd Group SK s.r.o.
24.11.2021Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ
24.11.2021Zmluva o prevode VT
15.12.2021PPA, Bratislava Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070AIH7
24.01.2022EKO HUNKA Dodatok č. 5
24.02.2022Peter Gunar DAPE PLAST Odstúpenie od zmluvy o dielo
24.03.2022Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č. 1 2022
24.03.2022Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č. 2 2022
24.03.2022Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č. 3 2022
31.03.2022Dohoda o zabezpečení v CVČ OF 775 5043 21 2022
27.05.2022Zmluva o dielo JK-Bautech s.r.o.
19.07.2022Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 309070AIH7
31.08.2022Úrad práce, soc.vecí a rodiny Partizánske Dohoda č. 22 09 010 44
31.08.2022eSYST, s.r.o. Žilina Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve
31.08.2022PROROZVOJ, s.r.o. Bratislava Dohoda o fin.kompenzácii
31.08.2022PROGRANT, s.r.o. Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb
09.09.2022Prima Banka Zmluva o Municipálnom úvere Eurofondy
12.08.2022DEUS Zmluva o prevode výpočtovej techniky II
28.11.2022Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonník a OF -738 30215-24
06.12.2022Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č.RA SNCA 20196501
22.02.2023Dodatok č. 1 k PZ č. 0109001165 6813256625
28.02.2023EKO HUNKA s.r.o. Chynorany Dodatok č.6
28.02.2023Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č. 1 2023 TV Jednota Baník Haláčovce-Otrhánky
28.02.2023Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 3 2023 DHZ
28.02.2023Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 22023 Stolno-tenisový oddiel OROL Otrhánky
01.03.2023MAS Zmluva o dielo 4 2023
26.04.2023Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov
15.05.2023Zmluva č. 1423 105 DPO Bratislava
16.05.2023Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času OF 550 1697 24
17.05.2023Dodatok č.32023 o zapožičaní prístrešku v areáli OcÚ
17.05.2023Zmluva o nájme nebytových priestorov POTRAVINY SLOVAKIA HV s.r.o.
12.06.2023MAS BEBRAVA Príkazná zmluva
25.07.2023TSK Zmluva č. 2023 0594 o poskytnutí dotácie
27.09.2023Dohoda Úrad práce, soc.vecí a rodiny PE 230901077
11.09.2023SOZA Hromadná licenčná zmluva výročie obce
03.11.2023Mesto BnB Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CvČ
11.12.2023Eko Hunka Dodatok č. 7
30.11.2023Zmluva č. RT 22112023 01 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb
12.02.2024SOZA HLZ 2024, Bratislava
27.02.2024Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky č. 1 2024
27.022024Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky 2 2024
27.02.2024Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Otrhánky 3 2024
27.03.2024Zmluva č. 1424 097 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
04.04.2024Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času OF 637 2261 21