9.1.2011 – Novoročný koncert

9. januára 2011 k nám zavítal amatérsky spevokol z Uhrovca, ktorý svojím Vianočným pásmom nám pripomenul pomaly sa končiace obdobie Vianoc.