Stavebný úrad

Názov tlačivaNázov tlačiva
Žiadosť o zrušenie súpisného číslaŽiadosť o určenie súpisného čísla
Žiadosť o stavebné povolenieŽiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavbyŽiadosť o dodatočné stavebné povolenie
Vyhlásenie osoby určenej na výkon stavebného dozoru pre drobnú stavbuStanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti - drobná stavba
Vyhlásenie kalifikovanej osoby o vykonaní odborného stavebného dozoru nad stavbouStanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti
Ohlásenie drobnej stavbyNávrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia