Zverejňovanie zmlúv a faktur

V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciam tu zverejňujeme zmluvy a faktúry.