Turnaj v kolkoch – 2.1.2014

Tradične ako každý rok i tento sme usporiadali novoročný turnaj v kolkoch. Turnaja sa zúčastnilo veľa detí, ale i dospelých. Všetci čo prišli si s chuťou zašportovali a niektoré výkony boli naozaj hodnotne.