Faktúry 2018

Dátumčíslo faktúryDodávateľPredmet fakturácieSuma
10.01.201820180744MADE spol. s r.o.
Hurbanova 14A
Banská Bystrica
IČO: 36041688
Systémová podpora URBIS 1.1.-31.3.2018112,50 €
10.01.2018180257SOMI Trenčín, spol. s r.o.
Švermova 3
911 01 Trenčín
IČO: 36296589
Program MZDY r.201890,00 €
10.01.2018955380123Edenred Slovakia, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.BOX 21,
820 15 Bratislava
IČO: 31328695
Stravné lístky682,24 €
10.01.20180044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
mobilné hovory 1/201840,00 €
10.01.20187200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu plynu 1/2018
75,00€ KD,
68,00€ OÚ
143,00 €
10.01.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu elektriny 1/2018
DS 22,00€, KD 182,00€, VO 177,00€, OÚ 38,00€
419,00 €
15.01.20187449816155ZSE energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
spotreba energie Pohostinstvo 1/201830,00 €
05.02.20181011162901Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
tel.hovory + internet 1/201825,07 €
05.02.20182018017EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
TKO, odvoz, likvidácia 1/2018345,29 €
07.02.20187449866415ZSE energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
spotreba energie Pohostinstvo 2/201830,00 €
08.02.201820180015CATERING JOSIP s.r.o
Hviezdoslavova 342/85
972 47 Oslany
IČO: 47546051
Hudba Valentínsky ples 2018450,00 €
08.02.20180044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
mobilné hovory 2/201840,90 €
08.02.20187200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu plynu 1/2018
75,00€ KD,
68,00€ OÚ
143,00 €
08.02.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu elektriny 2/2018
DS 22,00€, KD 182,00€, VO 177,00€, OÚ 38,00€
419,00 €
08.02.20182181102974SOZA
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454
autorská odmena - Valentínsky ples 201864,80 €
12.02.201811180073Premier Consulting EU s.r.o.
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
IČO: 48231657
PRV 2014-2020 7.2. štúdia uskutočniteľnosti 6.037,92 €
12.02.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
vyúčtovanie el. 1/2018
KD
13,40 €
12.02.20182018036METAX s.r.o.
FARBY LAKY OMIETKY
Trenč.cesta 1910/1E
957 01 Bánovce n/B
IČO: 34140972
farba606, 00 €
15.02.2018101836575WebSupport s.r.o.
Staré Grunty 12
841 04 Bratislava
IČO: 36421928
hosting 28.2.2018-28.02.201935,92 €
19.02.201820180006Jozef Sivoň
Nedašovce
956 35 Nedašovce
IČO: 45893209
prenájom plošiny90,00 €
19.02.2018180142SH systém spo. s r.o.
Soblahovská 2050
911 01 Trenčín
IČO: 31442170
odvírenie obecného webu118,56 €
23.02.20182181900385SOZA
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454
poskytnutie zľavy-19,44 €
28.02.20182018100EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
TKO, odvoz, likvidácia 2/2018334,36 €
05.03.20188204074240Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
tel.hovory + internet 2/201828,43 €
06.03.20187459395848ZSE energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
spotreba energie Pohostinstvo 3/201830,00 €
07.03.20187200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu plynu 2/2018
75,00€ KD,
68,00€ OÚ
143,00 €
07.03.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu elektriny 3/2018
DS 22,00€, KD 182,00€, VO 177,00€, OÚ 38,00€
419,00 €
08.03.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
vyúčtovanie el. 2/2018
KD
-9,16 €
12.03.20180044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
mobilné hovory 3/201841,62 €
12.03.2018180067REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ ST.POVŽIA
K dolnej stanii 20A
911 01 Trenčín 1
IČO: 34006273
Účtovné súvzťažnosti26,00 €
20.03.2018180184SH systém spol. s r.o.
Soblahovská 2050
911 01 Trenčín
IČO: 31442170
služby vzdialený prístup39,60 €
28.03.201820180017Jozef Sivoň
Nedašovce
956 35 Nedašovce
IČO: 45893209
orezanie stromov120,00 €
29.03.201820189028VOTEP, s.r.o.
Partizánska 225
957 01 Bánovce nad Bebr.
IČO: 36320251
výkopové práce235,20 €
31.03.20182018199EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
TKO, odvoz, likvidácia 3/2018525,24 €
31.03.20182018073METAX s.r.o.
FARBY -LAKY - OMIETKY
Trenčianska cesta 1910/1E
957 01 Bánovce nad Bebr.
farba, brúsne plátno508,15 €
03.04.20187459462579ZSE energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
spotreba energie Pohostinstvo 4/201830,00 €
03.04.201820181699MADE spol. s r.o.
Hurbanova 14A
Banská Bystrica
IČO: 36041688
systémová podpora
01.04.2018-30.6.2018
112,00 €
05.04.20187200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu plynu 4/2018
75,00€ KD,
68,00€ OÚ
143,00 €
05.04.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu elektriny 4/2018
DS 22,00€, KD 182,00€, VO 177,00€, OÚ 38,00€
419,00 €
05.04.201820189035VOTEP, s.r.o.
Partizánska 225
957 01 Bánovce nad Bebr.
IČO: 36320251
kopacie práce - úprava terénu areál OcÚ188,40 €
05.04.20188206062348Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
tel.hovory + internet 3/201826,68 €
10.04.20180044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
mobilné hovory 4/201840,00 €
10.04.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
vyúčtov. el.en. KD 3/201811,38 €
10.04.20186611809967Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
vyjadrenie ku existencii tel.zariadení siete ST a DIGI13,90 €
18.04.20188018820154Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
odštepný závod Topoľčany
Tovarnícka 2208
955 01 Topoľčany
IČO: 36550949
lokalizácia poklopov27,48 €
20.04.2018180100165STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o.
Trenčianska cesta 1482
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 51151529
skrutky, strešné laty, tabulový plech 125,75 €
30.04.201815180095HYDROS Bánovce, spol. s r .o.
Trenčianska cesta 1573/114
Bánovce nad Bebravou
IČO: 34117873
Žľab, hák, koleno, zvod, poz.čelo176,81 €
30.04.20182018009FLIMA s.r.o.
Otrhánky 49
956 55 V.Chlievany
IČO: 31434576
listnatá guľatina120,00 €
30.04.20182018240EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
TKO, odvoz, likvidácia 4/2018375,80 €
04.05.20187551343420ZSE energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
spotreba energie Pohostinstvo 5/201830,00 €
04.05.2018180271SH systém spo. s r.o.
Soblahovská 2050
911 01 Trenčín
IČO: 31442170
služby cez vzdialený prístup13,20 €
04.05.20188208057104Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
tel.hovory+internet 4/201826,94 €
04.05.20187200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu plynu 5/2018
75,00€ KD,
68,00€ OÚ
143,00 €
04.05.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu elektriny 5/2018
DS 22,00€, KD 182,00€, VO 177,00€, OÚ 38,00€
419,00 €
04.05.2018130900181Edenred Slovakia, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.BOX 21,
820 15 Bratislava
IČO: 31328695
stravné lístky647,80 €
08.05.201818008TOMi group, s.r.o.
956 36 Pečeňany 48
IČO: 48083097
zhotovenie prístrešku4.400,00 €
09.05.20181020180162TEOTIHUACAN, s.r.o.
Farská 467/7
957 01 Bánovce n/B
IČO: 47762900
inzercia TAJMS40,00 €
10.05.20186621803211Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
popl.za vytýčenie telekomunik.vedenia103,20 €
10.05.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
vyúčtov. el.en. KD 4/201823,12 €
11.05.2018772018Ivan Janech - Paleta Systém
Libichava 64
956 38
hranol, profil302,42 €
11.05.2018552018MODEST spol. s r.o.
Partizánska cesta
957 01 Bánovce n/B
IČO: 30998131
stavebné práce
Vybudovanie chodníkov, zastávky a záchytného parkoviska v obci Otrhánky
SO 01 Vetva "A"
SO 03 - Parkovisko
28.877,72 €
11.05.2018562018MODEST spol. s r.o.
Partizánska cesta
957 01 Bánovce n/B
IČO: 30998131
stavebné práce
Oplotenie cintorína
18.894,26 €
16.05.20183804079Západoslovenská Distribučná, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava
IČO: 36361518
vytyčovacie práce93,77 €
16.05.20182018003Občianske združenie Harmoniková akadémia
Soblahov 364
913 38
koncert ku Dňu matiek150,00 €
16.05.20180044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
mobilné hovory 5/201853,97 €
01.06.20188880030722Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Tovarnícka 2208
955 01 Topoľčany
IČO: 36550949
vodné36,29 €
04.06201818009TOMi group, s.r.o.
956 36 Pečeňany 48
ICO: 48083097
montáž drevených lavíc v areáli OcÚ302,00 €
06.06.20187459507138ZSE energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
spotreba energie Pohostinstvo 6/201830,00 €
06.06.20182018281EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
TKO, odvoz, likvidácia 5/2018344,81 €
06.06.20182018322EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
TKO, odvoz, likvidácia 5/2018287,11 €
06.06.2018201872Marek Matušinec
Cyrila a Metoda 1315/6
957 04 Bánovce n/B
IČO: 50370189
skákací hrad MDD50,00 €
06.06.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu elektriny 6/2018
DS 22,00€, KD 182,00€, VO 177,00€, OÚ 38,00€
419,00 €
06.06.20187200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu plynu 6/2018
75,00€ KD,
68,00€ OÚ
143,00 €
06.06.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
vyúčtov. el.en. KD 5/201877,46 €
06.06.20180044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
mobilné hovory 6/201840,00 €
07.06.20188210069293Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
tel.hovory + internet 5/201826,10 €
07.06.2018722018MODEST spol. s r.o.
Partizánska cesta
957 01 Bánovce n/B
IČO: 30998131
stavebné práce
Oplotenie cintorína
10.491,30 €
11.06.20181800021Reklamná agentúra Jozef Medek
Gorazdova 1317/13
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 32804466
reklamné tabule na projekty v obci180,00 €
13.06.2017382018Ing. Eva Ďuržová
Veľkomoravská 44
911 05 Trenčín
IČO: 30704731
audit 2017400,00 €
30.06.20182018365EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
TKO, odvoz, likvidácia 6/2018357,14 €
06.07.2018172018PROGRESING, Ing. Peter Reisel
Nezábudkova 2061/8
955 01 Topoľčany
IČO: 30886431
rozšírenie vodovodu RAD A-2300,00 €
06.07.201820182811MADE spol. s r.o.
Hurbanova 14A
Banská Bystrica
IČO: 36041688
syst.podpora URBIS
1.7.2018-30.09.2018
112,50 €
06.07.20181011162901Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
tel.hovory + internet 6/201827,95 €
06.07.20187200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu plynu 7/2018
75,00€ KD,
68,00€ OÚ
143,00 €
06.07.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu elektriny 7/2018
DS 22,00€, KD 182,00€, VO 177,00€, OÚ 38,00€
419,00 €
06.07.20187489674372ZSE energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
spotreba energie Pohostinstvo 7/201830,00 €
06.07.2018872018MODEST spol. s r.o.
Partizánska cesta
957 01 Bánovce n/B
IČO: 30998131
stavebné práce vybudov.chodníkov52 928,72 €
13.07.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
vyúčt.el.en. 1.1.2018-30.6.2018
KD 17,19€
VO-30,5€
-13,32 €
13.07.20182181118707SOZA
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454
obec.rozhlas 1.1-31.12.201820,40 €
16.07.201844082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
mobilné hovory 7/201840,00 €
20.07.20181012018MODEST spol. s r.o.
Partizánska cesta
957 01 Bánovce n/B
IČO: 30998131
stavebné práce
vybudov.chodníkov
5.712,18 €
24.07.20181020180292TEOTIHUACAN, s.r.o.
Farská 467/7
957 01 Bánovce n/B
IČO: 47762900
kalendáre 201878,00 €
31.07.20182018415EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
TKO, odvoz, likvidácia 7/2018357,14 €
06.08.20188214131889Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
tel.hovory + internet 7/201828,19 €
06.08.20187200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu plynu 8/2018
75,00€ KD,
68,00€ OÚ
143,00 €
06.08.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu elektriny 8/2018
DS 22,00€, KD 182,00€, VO 177,00€, OÚ 38,00€
419,00 €
06.08.20187489715233ZSE energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
spotreba energie Pohostinstvo 8/201830,00 €
09.08.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
vyúčt.el.en. 1.7.2018-31.7.2018
KD
-7,94 €
10.08.2018180100423STRECHY-STAVEBNINY SK s.r.o.
Trenčianska cesta 1482
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 51151529
staveb.práce150,00 €
13.08.20180044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
mobilné hovory 8/201840,00 €
13.08.201818502525PROFIHEATING s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1
IČO: 26026694
skákací hrad600,91 €
17.08.201820181966FLORIAN, s.r.o.
Priekopská 26
036 08 Martin
IČO: 36427969
potreby pre hasičov1437,54 €
28.08.20182018008PIA STAMAT s.r.o.,
Olbrachtova 20/912
911 01 Trenčín
IČO: 36758639
stavebný dozor na projekty: -Vybud.chodníkov, zast. a zách.park., Opl.cintorína1500,00 €
31.08.20182018523EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
TKO, odvoz, likvidácia 8/2018544,65 €
03.09.20188216098030Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
tel.hovory + internet 8/201827,74 €
05.09.20187459597361ZSE energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
spotreba energie Pohostinstvo 9/201830,00 €
10.09.20187200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu plynu 9/2018
75,00€ KD,
68,00€ OÚ
143,00 €
10.09.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu elektriny 9/2018
DS 22,00€, KD 182,00€, VO 177,00€, OÚ 38,00€
419,00 €
10.09.2018158950181Edenred Slovakia, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.BOX 21,
820 15 Bratislava
IČO: 31328695
stravné lístky407,80 €
10.09.20180044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
mobilné hovory 9/201840,90 €
10.09.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
vyúčt.el.en. 1.8.2018-31.8.2018
KD
-6,66 €
24.09.2018180070RNDr. Vlastimil Autrata - VBA
Mierova 38
821 05 Bratislava
IČO: 14005760
kalendáre162,58 €
28.09.20182018040011Patrik Súkeník
Prusy 72, 957 03
IČO: 48048704
tráva67,20 €
30.09.20182018566EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
TKO, odvoz, likvidácia 9/2018359,37 €
30.09.20182018580EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
nakládka, vykládka kontajnera154,78 €
01.10.2018011832018Jozef Smrhola - OLYMP
Madarovská 145
935 87 Santovka
IČO: 32581190
vlajka24,00 €
04.10.20189000303154SPP distribúcia, a.s.
Mlynské Nivy 44/b
825 11 Bratislava
IČO: 35910739
poplatok za vyjadrenie RAD A 2120,00 €
05.10.20187489791221ZSE energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
spotreba energie Pohostinstvo 10/201830,00 €
05.10.201820183676MADE spol. s r.o.
Hurbanova 14A
Banská Bystrica
IČO: 36041688
Systémová podpora 01.10-31.12.2018112,50 €
05.10.20187200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu plynu 10/2018
75,00€ KD,
68,00€ OÚ
143,00 €
05.10.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu elektriny 10/2018
DS 22,00€, KD 182,00€, VO 177,00€, OÚ 38,00€
419,00 €
05.10.201820189117VOTEP, s.r.o.
Partizánska 225
957 01 Bánovce nad Bebr.
IČO: 36320251
Vodovod Haláčovce-Otrhánky
RAD A-1-3, RAD A-2, RAD A2-1
52631,58 €
09.10.201831016617Vladimír Lukáč L222
Hlavné námestie 17
060 01 Kežmarok
IČO: 40128041
nabíjačka45,14 €
09.10.20182018075Jozef MULLER
J.Matušku 2178/19
955 01 Topoľčany
IČO: 33990506
kontrola hasiacich prístrojov r. 201892,70 €
09.10.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
vyúčt.el.en. 1.9.2018-30.9.2018
KD
-14,65 €
09.10.2018180543MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
Dvojkrížna 49
821 06 Bratislava 214
IČO: 45325600
mapový portál r. 2018200,00 €
10.10.20180044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
mobilné hovory 10/201840,00 €
18.10.20188218080018Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
tel.hovory + internet 9/201829,11 €
16.10.201831016745Vladimír Lukáč L222
Hlavné námestie 17
060 01 Kežmarok
IČO: 40128041
batéria17,48 €
31.10.2018770238272Edenred Slovakia, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.BOX 21,
820 15 Bratislava
IČO: 31328695
stravné lístky331,80 €
31.10.20182018622EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
TKO, odvoz, likvidácia 10/2018342,20 €
31.10.201820180022Peter Sivoň
Nedašovce 128
956 35 Nedašovce
IČO: 47798246
plošina oprave VO a miestneho rozhlasu310,00 €
05.11.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu elektriny 11/2018
DS 22,00€, KD 182,00€, VO 177,00€, OÚ 38,00€
419,00 €
05.11.20187200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu plynu 11/2018
75,00€ KD,
68,00€ OÚ
143,00 €
09.11.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
vyúčt.el.en. 1.10.2018-31.10.2018
KD
-50,12 €
09.11.20187459663923ZSE energia, a.s.
Čulenova 6, P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
spotreba energie Pohostinstvo 11/201830,00 €
09.11.20188220075020Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
tel.hovory + internet 10/201828,26 €
09.11.20182018055GSK, majetkoprávny servis, s.r.o.
SNP 1599/1
957 01 Bánovce n/B
IČO: 36316709
geometr.plán chodník a parkovisko327, 00 €
12.11.20180044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
mobilné hovory 11/201840,00 €
14.11.20182018001088Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trenčín
Nemocničná 4
911 01 Trenčín
IČO: 00610968
rozbor vody277,20 €
20.11.20181018242678WEBSUPPORT
Staré grunty 12
841 04 Bratislava
IČO: 36421928
úprava parametrov5,51 €
27.11.20188880073654Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
odštepný závod Topoľčany
Tovarnícka 2208
955 01 Topoľčany
IČO: 36550949
vyúčt.voda 13.05.18-16.11.18317,58 €
05.12.20187200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu plynu 12/2018
75,00€ KD,
68,00€ OÚ
143,00 €
29.11.20182018001127Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trenčín
Nemocničná 4
911 01 Trenčín
IČO: 00610968
rozbor vody23,70 €
06.12.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
záloha za spotrebu elektriny 12/2018
DS 21,00€, KD 209,00€, VO 220€, OÚ 50,00€
500,00 €
30.11.20182018734EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
nakládka, vykládka kontajnera163,05 €
30.11.20182018702EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
TKO, odvoz, likvidácia 11/2018349,67 €
14.12.201844082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
mobilné hovory 11/201840,00 €
14.12.20181011162901Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
tel.hovory + internet 11/201826,16 €
09.12.20187200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
ICO: 36421693
vyúčt. el.en. 11/2018 KD-40,93 €
19.12.20181018262004WEBSUPPORT
Staré grunty 12
841 04 Bratislava
IČO: 36421928
doména 03.01.22019-03.01.202014,28 €
19.12.20181800073Kyselica Rudolf EKO
Gorazdova 1314/7
957 04 Bánovce n/B
IČO: 37456318
oprava osvetlenia33,60 €
19.12.20181180380DATATRADE s.r.o
Moyzesova 12
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 35960132
služby www profiprístup98,21 €
20.12.20181582018Ing. Ľubomír Knotko
957 03 Horné Ozorovce 217
Bánovce n/B
znalecký posudok100,00 €
17.12.20181812030DoubleOne s.r.o.
Hviezdoslavova 18
974 01 Banská Bystrica
IČO: 46156593
inzercia v TAJMS č. 4955,00 €
21.12.2018512018Denisa Chrenková
Žabokreky n/Nitrou
958 52
IČO: 43266975
zapožičanie kostýmov na Mikuláša45,00 €
21.12.201821812018Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO: 31575951
bankové poplatky45,44 €
31.12.20182018796EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta 512
956 33 Chynorany
IČO: 36693189
TKO, odvoz, likvidácia 12/2018348,92 €