Akcie

Deň otcov

Deň detí 2017

Deň matiek 2017

Držková_plagát_2017

Valentínsky_ples 2017

Posedenie dôchodcov 2017.

Mikuláš 2017

Valentínsky ples 3. február 2018

STAVANIE MÁJA 30042018

Držková 2018

Deň matiek 13052018

Deň detí 2018

Letná škola 2018

Hodové popoludnie 9.9.2018

Posedenie dôchodcov 2018

Mikuláš 2018

Valentínsky ples 2019

Fašiangový sprievod

Držková 2019

Deň matiek 2019

Deň detí 2019

Deň otcov 2019

Hodové hudobné popoludnie 8.9.2019

Posedenie_dôchodcov 13102019

Mikuláš 2019.

Silvester 2019

Valentínsky ples 2020

Fašiangy 2020

Opekačka pre deti 02.07.2021 o 18.00 hod.

Držková Otrhánky 07052022

Deň matiek, Deň otcov 08052022

Deň detí 2022

Poďakovanie mamičkám

Hodové popoludnie 11092022

Posedenie dôchodcov 2022

Mikuláš 10.12.2022

Valentínsky ples 11.02.2023

Držková 2023

Deň matiek, Deň Otcov 14052023

Deň detí 2023

Pozvánka 9.9.2023 o 14.00 hod. areál OcÚ Otrhánky

Posedenie_dôchodcov 15102023

Mikuláš 09122023

Valentínsky ples 2024

Držková 2024

Deň matiek, Deň otcov 12052024

Deň detí 2024