Zmluvy o prenájme budov

Dátum zmluvyOdkaz na zmluvuDátum zmluvyOdkaz na zmluvuDátum zmluvyOdkaz na zmluvu
30.3.20112011/01 - Zmluva o prenájme KD - Gieci Ladislav1.4.20112011/02 - Zmluva o prenajme KD - Jakal Peter1.7.20112011/03 - Zmluva o prenajme KD - Kulifayová Margita
1.4.20112011/04 - Zmluva o prenajme KD - Bolfa Ľubomír23.8.20112011/05 - Zmluva o prenájme KD - Mravcova Mária25.8.20112011/06 - Zmluva o prenajme KD - Ranincová Jana
5.9.20112011/07 - Zmluva o prenájme KD Danaj Rudolf4.10.20112011/08 - Zmluva o prenajme KD - Gieci Ladislav17.11.20112011/09 - Zmluva o prenajme KD - Igazová Helena
26.12.20112011/10 - Zmluva o prenájme KD - TJ Baník Haláčovce3.2.20122012/01 - Zmluva o prenájme KD - Baco František10.2.20122012/02 - Zmluva o prenájme KD - Flimel Augustín
3.9.20122012/03 - Zmluva o prenájme KD - Ďurkač Ivan7.12.20122012/04 - Zmluva o prenájme KD - Strempek Milan28.12.20122012/05 - Zmluva o prenájme KD - Jakál Peter
12.4.20132013/01 - Zmluva o prenájme KD - Majáková Anna26.4.20132013/02 - Zmluva o prenájme KD - Gieciová Beáta1.5.20132013/03 - Zmluva o prenájme KD - Maják Anton
5.7.20132013/04 - Zmluva o prenájme KD - Bacová Anna9.5.20132013/05 - Zmluva o prenájme KD a DS - Poliaková Ľubica8.7.20132013/06 - Zmluva o prenájme KD - Flimelová Anna
1.8.20132013/07 - Zmluva o prenájme KD a DS - Bím Marek30.8.20132013/08 - Zmluva o prenájme KD - Miklošová Oľga27.9.20132013/09 - Zmluva o prenájme KD - Flimelová Janka
10.1.20142014/01 - Zmluva o prenájme KD - Gieciová Beáta14.2.20142014/02 - Zmluva o prenájme KD - Balážová Dana24.3.20142014/03 - Zmluva o prenájme KD - Mikloš František
31.3.200142014/04 - Zmluva o prenájme KD - Mikušková Mária25.4.20142014/05 - Zmluva o prenájme KD a DS - Cagáň Stanislav11.5.20142014/06 - Zmluva o prenájme KD a DS - Drábiková Marta
 14.3.2015Zmluva o prenájme KD-Strempeková Milka 31.1.2015Zmluva o prenájme KD-Mikušková Božena 2.4.2015Zmluva o prenájme KD-Michliková Terezia
 18.4.2015Zmluva o prenájme KD-Ledajová Stanislava 21.3.2015Zmluva o prenájme KD-Jandák Jozef 5.6.2015Zmluva o prenájme KD-Helešová Nikola
 7.2.2015Zmluva o prenájme KD-Gunišová Margita 11.9.2015Zmluva o prenájme KD-Ďurechová 18.9.2015Zmluva o prenájme KD-Redekyová
 04.07.2016Zmluva_o_prenájme_KD_Bacová_Marta 01.07.2016Zmluva_o_prenájme_KD_a_DS_Piknová_Mária 23.05.2016Zmluva_o_prenájme_KD_Ing._Flimelová_Martina
 18.05.2016Zmluva_o_prenájme_DS_CHrenková_Zdenka 11.07.2016Zmluva_o_prenájme_KD_a_DS_Ďuriaková_Edita 20.01.2017Zmluva o prenájme DS Križanová Alžbeta
 15.07.2016zmluva_o_prenajme_kd_rndr-gieci_l 26.08.2016zmluva_o_prenajme_kd_ing-_nemeth_rastislav 15.02.2017Zmluva o prenájme DS, KD Bacová Marta
 15.11.2016zmluva_o_prenajme_ds_jakal_peter 29.11.2016zmluva_o_prenajme_ds_flimelova_helena 14.12.2016zmluva o prenájme DS a KD Fojtíková Elena
 26.06.2017Zmluva o prenájme KD Strempek Ján 17.05.2017Zmluva o prenájme DS a KD Maďarová M. 03.08.2017Zmluva o prenájme DS a KD Filo Jozef
 21.08.2017Zmluva o prenájme DS a KD Miklošová Oľga 14.02.2018Zmluva o prenájme DS a KD Ing. Oravcová Emília 26.02.2018Zmluva o prenájme KD Flimelová Helena
 28.02.2018Zmluva o prenájme DS Lukáč Jozef 11.06.2018Zmluva o prenájme DS Kozáková Ľubomíra 18.06.2018Zmluva o prenájme KD Jakál Peter
 09.07.2018Zmluva o prenájme DS a KD Strempeková Justína 13.08.2018Zmluva o prenájme KD Urbánek Anton 17.09.2018Zmluva o prenájme KD Griač Juraj Ing.
 23.10.2018Zmluva o prenájme DS Jančurová Jana 21.11.2018Zmluva o prenájme KD a DS Puchorová Jaroslava 27.11.2018Zmluva o prenájme KD Strempeková Emília
 31.12.2018Zmluva o prenájme KD Cagáňová Mária 21.01.2019Zmluva o prenájme KD Plášek Peter 26.02.2019Zmluva o prenájme DS, KD Mikuška Ľubomír
 16.04.2019Zmluva o prenájme DS Jakal Tomáš 14.05.2019Zmluva o prenájme DS a KD Gunišová Margita 10.07.2019Zmluva o prenájme DS Baláž Martin
 22.08.2019Zmluva o nájme prenájme DS a KD Chromíková Mária 02.09.2019Zmluva o prenájme KD Dobierka Marián 28.10.2019Zmluva o nájme DS Bezák Patrik
 06.02.2020Zmluva o prenájme DS Ranincová Jana 11.03.2020Zmluva o prenájme DS Kováčiková Janka 06.05.2020Zmluva o prenájme DS Jandák Jozef
 29.06.2020Zmluva o nájme KD Mikloš Peter 06.07.2020Zmluva o nájme KD Flimelová Helena 20.07.2020Zmluva o nájme KD Strempek Ľubomír
 17.08.2020Zmluva o prenájme KD Smolková Helena 30.10.2020Zmluva o prenájme DS Ranincová Janka04.01.2021Zmluva o prenájme DS Ďurčo František
25.01.2021Zmluva o prenájme DS Ševčík Miroslav19.03.2021Zmluva o prenájme DS Filo Jozef30.03.2021Zmluva o nájme DS Botka Michal
01.04.2021Zmluva o nájme DS Reháková Zdenka24.05.2021Zmluva o nájme DS Pyteľová Beáta28.06.2021Zmluva o nájme KD Mgr. Jakálová Daniela
06.07.2021Zmluva o nájme DS Ondrejková Xénia26.07.2021Zmluva o nájme KD Šutiaková Ivana02.08.2021Zmluva o nájme KD Strempeková E. Mgr.
23.09.2021Zmluva o nájme DS Baláž Milan23.11.2021Zmluva o nájme DS Petrušová Viera14.12.2021Zmluva o nájme DS Gavendová Darina
16.05.2022Zmluva o prenájme KD Jakál Peter19.05.2022Zmluva o prenájme KD a DS Lechová Mária13.06.2022Zmluva o nájme DS a KD Macháč Rudolf
 30.06.2022 Zmluva o nájme DS a KD Miklošová Viera 21.07.2022 Zmluva o nájme DS a KD Stuparičová Zuzana 01.08.2022 Zmluva o prenájme KD Strempeková Emília
08.11.2022Zmluva o nájme DS Mikloš Ján28.11.2022Zmluva o nájme DS a KD Janušková Oľga15.03.2023Zmluva o prenájme DS Cagáň Jaroslav
06.03.2023Zmluva o prenájme KD Flimel Ivan22.03.2023Zmluva o nájme DS a KD Janušková Oľga05.06.2023Zmluva o prenájme KD a DS Flimel František
30.06.2023Zmluva o prenájme prístrešku Ing. Bacová10.11.2023Zmluva o prenájme DS a KD Ing. Košík Pavol27.11.2023Zmluva o prenájme KD Niko Andrej
22.11.2023Zmluva o prenájme DS Flimel Dušan05.02.2024Zmluva o prenájme KD Strempek Marián23.02.2024Zmluva o prenájme DS, KD Pavlechová Anna
16.05.2024Zmluva o krátkodobom prenájme KD Januška Ing.26.05.2024Zmluva o prenájme prístrešku Strempek Vladimír