Zmluvy o prenájme budov

 

 

 

 

 

 

 

Dátum zmluvy Odkaz na zmluvu Dátum zmluvy Odkaz na zmluvu Dátum zmluvy Odkaz na zmluvu
30.3.2011 2011/01 – Zmluva o prenájme KD – Gieci Ladislav 1.4.2011 2011/02 – Zmluva o prenajme KD – Jakal Peter 1.7.2011 2011/03 – Zmluva o prenajme KD – Kulifayová Margita
1.4.2011 2011/04 – Zmluva o prenajme KD – Bolfa Ľubomír 23.8.2011 2011/05 – Zmluva o prenájme KD – Mravcova Mária 25.8.2011 2011/06 – Zmluva o prenajme KD – Ranincová Jana
5.9.2011 2011/07 – Zmluva o prenájme KD Danaj Rudolf 4.10.2011 2011/08 – Zmluva o prenajme KD – Gieci Ladislav 17.11.2011 2011/09 – Zmluva o prenajme KD – Igazová Helena  
26.12.2011 2011/10 – Zmluva o prenájme KD – TJ Baník Haláčovce 3.2.2012 2012/01 – Zmluva o prenájme KD – Baco František 10.2.2012 2012/02 – Zmluva o prenájme KD – Flimel Augustín  
3.9.2012 2012/03 – Zmluva o prenájme KD – Ďurkač Ivan 7.12.2012 2012/04 – Zmluva o prenájme KD – Strempek Milan 28.12.2012 2012/05 – Zmluva o prenájme KD – Jakál Peter  
12.4.2013 2013/01 – Zmluva o prenájme KD – Majáková Anna 26.4.2013 2013/02 – Zmluva o prenájme KD – Gieciová Beáta 1.5.2013 2013/03 – Zmluva o prenájme KD – Maják Anton  
5.7.2013 2013/04 – Zmluva o prenájme KD – Bacová Anna 9.5.2013 2013/05 – Zmluva o prenájme KD a DS – Poliaková Ľubica 8.7.2013 2013/06 – Zmluva o prenájme KD – Flimelová Anna  
1.8.2013 2013/07 – Zmluva o prenájme KD a DS – Bím Marek 30.8.2013 2013/08 – Zmluva o prenájme KD – Miklošová Oľga 27.9.2013 2013/09 – Zmluva o prenájme KD – Flimelová Janka  
10.1.2014 2014/01 – Zmluva o prenájme KD – Gieciová Beáta 14.2.2014 2014/02 – Zmluva o prenájme KD – Balážová Dana 24.3.2014 2014/03 – Zmluva o prenájme KD – Mikloš František  
31.3.20014 2014/04 – Zmluva o prenájme KD – Mikušková Mária 25.4.2014 2014/05 – Zmluva o prenájme KD a DS – Cagáň Stanislav 11.5.2014 2014/06 – Zmluva o prenájme KD a DS – Drábiková Marta  
 14.3.2015  Zmluva o prenájme KD-Strempeková Milka  31.1.2015  Zmluva o prenájme KD-Mikušková Božena  2.4.2015  Zmluva o prenájme KD-Michliková Terezia  
 18.4.2015  Zmluva o prenájme KD-Ledajová Stanislava  21.3.2015  Zmluva o prenájme KD-Jandák Jozef  5.6.2015  Zmluva o prenájme KD-Helešová Nikola  
 7.2.2015  Zmluva o prenájme KD-Gunišová Margita  11.9.2015 Zmluva o prenájme KD-Ďurechová  18.9.2015  Zmluva o prenájme KD-Redekyová  
 04.07.2016  Zmluva_o_prenájme_KD_Bacová_Marta  01.07.2016  Zmluva_o_prenájme_KD_a_DS_Piknová_Mária  23.05.2016  Zmluva_o_prenájme_KD_Ing._Flimelová_Martina  
 18.05.2016  Zmluva_o_prenájme_DS_CHrenková_Zdenka  11.07.2016  Zmluva_o_prenájme_KD_a_DS_Ďuriaková_Edita  20.01.2017 Zmluva o prenájme DS Križanová Alžbeta  
 15.07.2016  zmluva_o_prenajme_kd_rndr-gieci_l  26.08.2016  zmluva_o_prenajme_kd_ing-_nemeth_rastislav  15.02.2017 Zmluva o prenájme DS, KD Bacová Marta  
 15.11.2016  zmluva_o_prenajme_ds_jakal_peter  29.11.2016  zmluva_o_prenajme_ds_flimelova_helena  14.12.2016  zmluva o prenájme DS a KD Fojtíková Elena  
 26.06.2017  Zmluva o prenájme KD Strempek Ján  17.05.2017  Zmluva o prenájme DS a KD Maďarová M.  03.08.2017  Zmluva o prenájme DS a KD Filo Jozef  
 21.08.2017  Zmluva o prenájme DS a KD Miklošová Oľga  14.02.2018  Zmluva o prenájme DS a KD Ing. Oravcová Emília  26.02.2018  Zmluva o prenájme KD Flimelová Helena  
 28.02.2018  Zmluva o prenájme DS Lukáč Jozef  11.06.2018  Zmluva o prenájme DS Kozáková Ľubomíra  18.06.2018  Zmluva o prenájme KD Jakál Peter  
 09.07.2018  Zmluva o prenájme DS a KD Strempeková Justína  13.08.2018  Zmluva o prenájme KD Urbánek Anton  17.09.2018  Zmluva o prenájme KD Griač Juraj Ing.  
 23.10.2018  Zmluva o prenájme DS Jančurová Jana  21.11.2018  Zmluva o prenájme KD a DS Puchorová Jaroslava  27.11.2018  Zmluva o prenájme KD Strempeková Emília  
 31.12.2018  Zmluva o prenájme KD Cagáňová Mária  21.01.2019  Zmluva o prenájme KD Plášek Peter  26.02.2019  Zmluva o prenájme DS, KD Mikuška Ľubomír  
 16.04.2019  Zmluva o prenájme DS Jakal Tomáš  14.05.2019  Zmluva o prenájme DS a KD Gunišová Margita  10.07.2019  Zmluva o prenájme DS Baláž Martin  
 22.08.2019  Zmluva o nájme prenájme DS a KD Chromíková Mária  02.09.2019  Zmluva o prenájme KD Dobierka Marián  28.10.2019  Zmluva o nájme DS Bezák Patrik  
 06.02.2020  Zmluva o prenájme DS Ranincová Jana  11.03.2020  Zmluva o prenájme DS Kováčiková Janka  06.05.2020  Zmluva o prenájme DS Jandák Jozef  
 29.06.2020  Zmluva o nájme KD Mikloš Peter  06.07.2020  Zmluva o nájme KD Flimelová Helena  20.07.2020  Zmluva o nájme KD Strempek Ľubomír  
 17.08.2020  Zmluva o prenájme KD Smolková Helena