4.1.2011 – Turnaj deti v kolkoch

Počas novoročných prázdnin 4.1.2011 sme usporiadali turnaj v kolkoch pre deti. Účasť detí svedčí o tom, že táto akcia je u nich veľmi obľúbená.