Letná škola 18. – 22. 7. 2011

V týždni od 18. 7. do 22.7. 2011 sme na obecnom úrade usporiadali pre deti našej obce letnú školu. Cieľom tejto školy bolo deti zabaviť, ale aj niečo naučiť a tak strávi ť týždeň v letnej škole naučením deti niečo nové.

Prvou úlohou bolo naučiť sa batikovať, t.j.  ozdobiť si vlastné nudné biele trička pestrými farbami. Zo začiatku ťažké úlohy, ale deti sa ich rýchlo zmocnili a sme presvedčený, že ich diela boli naozaj pekné a poznačené pestrými nápadmi. Veď posúďte nakoniec sami.

Na druhý deň sa deti pod vedením Ing. Bacovej a Ing. Jakalovej pustili do druhej metody a to servítkovanie. A tu si pustili uzdu svojej fantázie naplno a s pomocou motívou na servítkoch začali postupne vytvárať prekrásne obrázky, kvetináče a iné predmety. Je potešujúce ako sa deti s plnou vášňou vrhli na túto zaujímavú techniku. A ich diela naozaj stáli za to.

A po dňoch tvorby prišla i zábava. Vo štvrtok doobeda sme pre deti povytvárali indície na 4 miestach našej obce a deti museli postupne nájsť miesta, na ktorých boli tieto indície uložené a podľa nich postupovať ďalej. Pri tejto súťaži nás príjemne prekvapil postoj p. Pavlechovej Anny, ktorá keď zistila, čo sa deje, ani chvíľu nezaváhala a pre deti k pokladu ukryla polodrahoklamy, aby sa deti naozaj mohli potešiť keď nájdu skutočný poklad a deti sa naozaj potešili a na záver si tieto poklady rozobrali tak, ako si to p. Pavlechová želala. Deti súťažili v družstvách a tu sú súťažné družstvá:

A večer nastal čas opekania, potom nasledovala krátka diskotéka a pred spaním premietnutie rozprávky, ale aj zažitie trochu strachu no a potom spanie. Keďže počasie nám nedovolilo postaviť si stany, museli sme stanovanie uskutočniť vo veľkej zasadačke obecného úradu. Ale naozaj mi môžete veriť že deťom táto skutočnosť vôbec nevadila a veľmi dlho trvalo, kým nakoniec zaspali. A spali dlho a nevadila im ani tvrdá podlážka.

A ráno, posledný deň letnej školy sme začali výdatnými raňajkami a potom nasledovali olympijské hry. Účastnici hier si niesli olympijskú zástavu po celú cestu od obecného úradu až do kultúrneho domu. Keďže záujem bol veľký, každému sa ušlo niesť zástavu kúsok cesty, ale aj tak boli všetci spokojní. A potom nastala súťaž. Najskôr to bol hod prázdnou škatuľou, potom skok do diaľky smerom vzad. Potom nasledoval hod topánkou a predposledná disciplína bolo plávanie znak na suchu, no a nakoniec nosenie pingpongovej loptičky. Na záver bola súťaž vyhodnotená a všetci súťažiaci boli odmenení sladkosťami. No a po slávnostnom obede, grilovanom kurati, ktoré pripravila po. Mokrýšová Zuzana, sme sa rozlúčili so všetkými účastníkmi letnej školy s prísľubom, že o rok s a stretneme opäť

Ale škola vlastne neskončila. Veď čo by to bolo za prístup, keby sme sa pred občanmi nepochválili s tým čo naše deti počas toho týždňa urobili. A tak sme sa rozhodli urobiť malú výstavku z vytvorených diel.  V nedeľu od 15:00 do 17:00 bola zasadačka otvorená a postupne prichádzali občania z našej obce, aby sa pozreli na tvorbu svojich ratolesti, ale i na tvorbu tých druhých. Znie to trošku neskromne, ale chvály si deti užili dosť a výstava sa páčila dokonca i profesionálom, pretože na naše pozvanie prišiel i majiteľ súkromnej umeleckej školy. P. Ing. Valúch, ktorý sa pochvalne vyjadril o dielach týchto detí a dokonca prejavil záujem niektoré diela vystaviť na výstave u nich v škole aby aj deti, ktoré chodia ku nim do školy videli, čo sa dá spraviť z jedného obyčajného bieleho trička.