5.12.2013 – Návšteva Mikuláša

Po prvýkrát zavítal do našej obce sv. Mikuláš, aby pozdravil deti a tých neposlušných skúsil napraviť, no a samozrejme tým poslušným priniesol darčeky. Veľká zasadačky na obecnom úrade bola plná deti, ktorí čakali na jeho príchod. Síce u malých vyvolával strach najmä neposedný čert, z ktorého sa šírila hrôza a pekelný dym, ale Mikuláš a anjel nakoniec všetko na dobre obrátili, deti odmenili a prisľúbili že ak budú poslúchať tak o rok sa vrátia zase.

Na fotografiach si môžeme pozrieť ako to všetko prebehlo.