Faktúry 2020

Dátumčíslo faktúryDodávateľPredmet fakturácieSuma
09.01.20207200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 15.01.20-31.01.2020
KD 79,00 €
OÚ 59,00 €
138,00 €
09.01.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el. energiu 15.01.20-31.01.2020
DS 22,00€
KD 208,00 €
VO 197,00 €
OÚ 50,00 €
477,00 €
08.01.20207671438439ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
staré Pohostinstvo
el.energia 1/2020
30,00 €
15.01.2020200251SOMI Trenčín, spol. s r.o.
Švermova 3
911 01 Trenčín
IČO: 36296589
DIČ: 2020174332
IČ DPH: SK2020174332
za program mzdy
r.2020
93,60 €
08.01.202020200822MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČ DPH: SK2020088411
syst.podpora URBIS01.01.20-31.03.20112,50 €
08.01.20200044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil.hovory 1/202041,00 €
08.01.202020200018Jozef Rožár Velvet Heaven
Svätoplukova 931/2A
949 01 Nitra-Zobor
IČO: 45258848
DIČ: 1081752408
balón, girlanda19,23 €
08.01.2020202700126Vlasta Ostrihoňová -Textil Lux
Námestie SNP 10
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 33545413
DIČ: 1020591374
IČ DPH: SK1020591374
dekorácie VP12,84 €
09.01.202020200013robertmak s.r.o.
Veltínska 13147/8
831 02 Bratislava
ICO: 50845608
DIČ:2120507598
IČ DPH: SK2120507598
dekorácie VP9,58 €
09.01.20209120012BONA Ján Kostra
Malonecpalská 43
971 01 Prievidza
DIČ: 1020589570
IČ DPH: SK1020589570
valentínka 17,75 €
10.01.20202020100045MOJA PARTY s.r.o.
Borbisova 414/8
031 01 L.Mikuláš
IČO: 46525408
IČ DPH:SK2023438362
závesné špirály7,79 €
21.01.202020041Vetráková-Kňazíková Jana
Družby 780/84
976 98 Podbrezová-Lopej
IČO: 44641249
DIČ: 1070154118
lupene, balón21,00 €
21.01.2020102000167Jurekspo s.r.o.
Krížovnícka 86/6
11000
IČO: 05885051
DIČ: 05885051
vystrel. konfety, pompóny35,36 €
30.01.2020102002765Jurekspo s.r.o.
Krížovnícka 86/6
11000
IČO: 05885051
DIČ: 05885051
dekorácie na stôl39,13 €
03.02.20208251907186Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telek.služby 1/202025,58 €
09.02.20207200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za plyn 14.02.20-29.02.2020
KD 79,00 €
OÚ 59,00 €
138,00 €
09.02.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za el.en. 14.0220-29.02.2020
DS 22,00€
KD 208,00 €
VO 197,00 €
OÚ 50,00 €
477,00 €
10.02.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
vyúčtov. za 1/2020-69,48 €
10.02.202020200014EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
TKO, odvoz, likvidácia 1/2020587,25 €
10.02.20200044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil.hovory 2/202041,00 €
10.02.20207710953461ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
staré Pohostinstvo
el.energia 2/2020
30,00 €
10.02.2020022020Peter Hostačný
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ: 1079757415
pomocné stavebné práce v areáli OcÚ476,00€
12.02.20201490387429O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 1/202030,00 €
12.02.2020200043Gajdoš Gabriel - REPREZENT
Sekčovska 19
086 1 Raslavice
IČO: 14287315
IČ DPH: SK1020747398
DIČ: 1020747398
vlajka EÚ22,10 €
12.02.2020770332866EDENRED
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8
P.OBOX 21
820 15 Bratislava
IČO: 52005551
IČ DPH: SK2120870653
stravné poukážky647,80 €
17.02.202020200012Jozef Sivoň
956 35 Nedašovce
IČO: 45893209
DIČ: 1083144546
orezanie stromov200,00 €
14.02.20200020200164TEDOS, spol. s r.o.
Hollého 1162/5
957 11 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31449450
IČ DPH: SK2020416893
odstránenie poruchy na VO115,64 €
14.02.2020102046198WebSupport, s.r.o.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
IČO: 36421928
DIČ: 2021869234
IČ DPH: SK2021869234
the hosting63,23 €
24.02.20202201106267SOZA
Rastislavova 3
81 08 Bratislava 2
IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601
autor.odmena za licenciu VP 2020108,00 €
28.02.20201560008114Centrum polygrafických služieb
Sklabinská 1
831 06 Bratislava
IČO: 42272360
DIČ: 2023821206
IĆ DPH: SK2023821206
potvrdenie o pobyte19,82 €
04.03.20207200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za plyn 13.03.20-31.03.2020
KD 79,00 €
OÚ 59,00 €
138,00 €
04.03.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za el.en. 13.03.20-31.03.2020
DS 22,00€
KD 208,00 €
VO 197,00 €
OÚ 50,00 €
477,00 €
04.03.202020200073EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
dovoz kont.na plech.30,24 €
04.03.202020200085EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
TKO, odvoz, likvidácia 2/2020387,20 €
04.03.20208254159135Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.hovory 2/202025,58 €
06.03.20207750658193ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.energia st.Pohostinstvo 3/202030,00 €
10.03.20201530421912O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 2/202030,00 €
10.03.20200044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil.hovory 3/202041,00 €
13.03.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
vyúčtov.KD za 2/2020-60,32 €
13.03.2020200203RZMOSP
K dolnej stanici 20A
911 01 Trenčín
IČO: 34006273
DIČ: 2021265081
účtovné súvzťažnosti33,00 €
13.03.20202201900574SOZA
Rastislavova 3
81 08 Bratislava 2
IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601
dobropis k fa 2201106267-32,40 €
18.03.20201310119Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
974 01 B.Bystrica
IČO: 17058520
DIČ: 2021526188
zvýšenie energ. účinnosti KD - k projektu70.00 €
18.03.202021070041Msks spol. s r.o.
J.Matušku 766/19
957 01 Bánovce nad Bebr.
IČO:34103775
DIČ: 2021101841
IČ DPH: SK2021101841
bánovské noviny 347,76 €
26.03.20202020017BAMI SK s.r.o.
M.CHlievany 101
957 01 Bánovce n/B
IČO:46187618
IČDPH:SK2023283240
bavlnené rúška1 080,00 €
31.03.2020200100184STRECHY-STAVEBNINY SK
Trenčianska cesta 1482
957 01 Bánovce n/B
IČO: 51151529
DIČ: 2120605069
IČ DPH: SK2120605069
materiál: plech, skrutky..628,44 €
31.03.202020200126EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
tko, odvoz, likvidácia414,16 €
03.04.202020201883MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČ DPH: SK2020088411
syst.podpora URBIS01.04.20-30.06.20112,50 €
03.04.20208256427891Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.hovory 3/202025,58 €
03.04.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za el.en. 15.04.20-30.04.2020
DS 22,00€
KD 208,00 €
VO 197,00 €
OÚ 50,00 €
477,00 €
03.04.20207200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za plyn 15.04.20-30.04.2020
KD 79,00 €
OÚ 59,00 €
138,00 €
07.04.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
vyúčtov. za 3/2020KD-81,01 €
07.04.20207770420088ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
staré Pohostinstvo
el.energia 4/2020
30,00 €
14.04.20200044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil. hovory 4/202041,00 €
17.04.202084373845O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 3/202030,00 €
04.05.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za el.en. 15.05.20-31.05.2020
DS 22,00€
KD 208,00 €
VO 197,00 €
OÚ 50,00 €
477,00 €
04.05.20207200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za plyn 15.05.20-31.05.2020
KD 79,00 €
OÚ 59,00 €
138,00 €
04.05.20201011162901Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telef.hovory 4/202025,74 €
04.05.202021030012Msks spol. s r.o.
J.Matušku 766/19
957 01 Bánovce nad Bebr.
IČO:34103775
DIČ: 2021101841
IČ DPH: SK2021101841
Bánovské noviny dobr.-299,46 €
30.04.202020200205EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
tko, odvoz, likvidácia 4/2020451,28 €
30.04.202020200224EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
kontajner cintorín292,71 €
07.05.20207700999318ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.energia st.Pohostinstvo 5/202030,00 €
07.05.20200044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil.hovory 5/202041,00 €
07.05.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
vyúčtov. za 4/2020KD94,07 €
27.05.20207563401565EDENRED
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8
P.OBOX 21
820 15 Bratislava
IČO: 52005551
IČ DPH: SK2120870653
stravné lístky647,80 €
29.05.202020201196Jasklo SK, s.r.o.
Partizánska 187
956 41 Horné Naštice
DIČ: 2120411656
IČ DPH: SK 2120411656
sklo - dom smútku122,70 €
31.05.202020200260EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
tko, odvoz, likvidácia 5/2020429,55 €
31.05.2020082020Peter Hostačný
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ: 1079757415
oprava chlad.boxu -v dome smútku450,00 €
01.06.20208262222189Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.hovory 5/202028,19 €
04.06.20207200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za plyn 15.06.20-30.06.2020
KD 79,00 €
OÚ 59,00 €
138,00 €
04.06.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za el.en. 15.06.20-30.06.2020
DS 22,00€
KD 208,00 €
VO 197,00 €
OÚ 50,00 €
477,00 €
05.06.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
vyúčtov. za 5/2020KD-82,66 €
04.06.20207681521850ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
staré Pohostinstvo
el.energia 6/2020
30,00 €
14.06.20201530470841O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 4/202030,00 €
10.06.20200044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil.hovory 6/202041,00 €
10.06.20201550432506O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 5/202030,00 €
02.07.20207200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za plyn 15.07.20-31.07.2020
KD 79,00 €
OÚ 59,00 €
138,00 €
02.07.20207200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za el.en. 15.07.20-31.07.2020
DS 22,00€
KD 208,00 €
VO 197,00 €
OÚ 50,00 €
477,00 €
02.07.20208264108112Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telef.hovory 5/202025,58 €
30.06.202020200328EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
tko, odvoz, likvidácia 6/2020431,82 €
30.06.2020102020Peter Hostačný
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ: 1079757415
práce OcÚ 686,00 €
03.07.202020203140MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČ DPH: SK2020088411
yst.podpora URBIS01.07.20-30.09.20112,50 €
03.07.20207770459979ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.energia st.Pohostinstvo 7202030,00 €
08.07.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
vyúčtov. za 6/2020KD-35,15 €
13.07.20200044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil.hovory 7/202041,00 €
13.07.202020200623TENDERnet s.r.o.
M.R.Štefánika 836/33
010 01 Žilina
IČO: 50139088
DIČ: 2120186816
IČ DPH: SK2120186816
licencia softvéru TENDERnet 15.07.2020-14.07.2021198,00 €
13.07.20201560454389O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 6/202030,00 €
22.07.2020252020Ing. Sylvia Augustínová
A. Sládkoviča 244/21
015 51 Nová Dubnica
IČO: 42150116
audit 2019400,00 €
31.07.202020200425EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
tko, odvoz, likvidácia599,45 €
03.08.20207200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za plyn 14.08.20-31.08.2020
KD 79,00 €
OÚ 59,00 €
138,00 €
03.08.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za el.en. 14.08.20-31.08.2020
DS 22,00€
KD 208,00 €
VO 197,00 €
OÚ 50,00 €
477,00 €
03.08.20208265970232Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telef.hovory 7/202026,35 €
07.08.20207711104933ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
staré Pohostinstvo
el.energia 8/2020
30,00 €
10.08.20200044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil.hovory 8/202041,00 €
10.08.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
vyúčtov. za 7/2020KD-45,24 €
13.08.202084373845O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 7/202032,00 €
18.08.20202020070LM-FIRESTORE s.r.o.
Jasenovo 59
038 22
IČO:47791110
DIČ: 2024099495
IČ DPH: SK2024099495
predaj a montáž náhr.dielov na hasič.striekačku ps 121470,00 €
24.08.20202201115020SOZA
Rastislavova 3
81 08 Bratislava 2
IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601
za obecný rozhlas r.202020,40 €
24.08.202020206819213BERLIN BRANDS GROUP
BLZ:10020890
mikrofón221,90 €
03.09.20207200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za plyn 14.09.20-30.09.2020
KD 79,00 €
OÚ 59,00 €
138,00 €
03.09.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za el.en. 14.09.20-30.09.2020
DS 22,00€
KD 208,00 €
477,00 €
04.09.202020200503EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
kontajner cintorín225,85 €
04.09.202020200493EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
tko, odvoz, likvidácia 8/2020439,06 €
04.09.20202000053Kyselica Rudolf - EKO
Gorazdova 1314/7
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 37456318
DIČ: 1045681582
oprava osvetlenia69,60 €
04.09.20208267816025Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telef.hovory 8/202030,78 €
08.09.20207730970443ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
staré Pohostinstvo
el.energia 9/2020
30,00 €
14.09.20200044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil.hovory 9/202041,00 €
14.09.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
vyúčtov. za 8/2020KD-26,27 €
14.09.20201410530860O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 8/202032,00 €
23.09.20208080041696Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
odštepný závod TY
Tovrnícka 2208
955 55 Topoľčany
IČO: 36550949
IČ DPH: SK2020154609
DIČ:2020154609
vodné49,26 €
24.09.2020172020Peter Hostačný
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ: 1079757415
opravy areál OcÚ532,00 €
28.09.20201200328DATATRADE s.r.o.
IČO: 35960132
DIČ: 2022072591
IČ DPH: SK2022072591
prístup na obce.info
98,21 €
25.09.2020770382820EDENRED
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8
P.OBOX 21
820 15 Bratislava
IČO: 52005551
IČ DPH: SK2120870653
stravné poukážky407,80 €
30.09.2020200739MAPA Slovakia Digital, s.r.o.
Dvojkrížna 49
821 06 Bratislava 214
IČO: 45325600
DIČ: 2022951260
IČDPH: SK2022951260
poplatok za prístup do mapového portálu obce200,00 €
01.10.20208269671463Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telef.hovory 9/202025,58 €
05.10.20207200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za plyn 15.10.20-31.109.020
KD 79,00 €
OÚ 59,00 €
138,00 €
05.10.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za el.en. 15.10.20-31.10.2020
DS 22,00€
KD 208,00 €
477,00 €
07.10.20207641594844ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
staré Pohostinstvo
el.energia 10/2020
30,00 €
07.10.202020200538EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
tko, odvoz, likvidácia440,87 €
07.10.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
vyúčtov. za 9/2020KD-33,59 €
14.10.20200044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobilné hovory 10/202042,00 €
14.10.20201430546964O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet9202032,00€
14.10.202020201378Kováčik s.r.o.
956 32 Livina
ICO:34108629
IČ DPH:SK2020418378
kontrola hasiacich pristrojov58,22 €
19.10.2020200192Gajdoš Gabriel - Reprezent
Sekčovská 19
086 41 Raslavice
IČO: 14287315
DIČ: 1020747398
IČ DPH: SK1020747398
vlajka smútočná21,50€
22.10.202020204184MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČ DPH: SK2020088411
systemova podpora 1.10.2020-31.12.2020112,50€
28.10.202020204381MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČ DPH: SK2020088411
školenie 45,00 €
28.10.20202201830Plotbase, s.r.o.
Pečnianska 5
851 01 Bratislava
IČO: 45674515
DIČ: 2023089761
IČ DPH: SK2023089761
ochranný štít, dávkovač dezinfekcie128,28 €
28.10.2020202025068BB-Technik s.r.o.
Majerská cesta 19
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36632511
DIČ: 2021920340
IČ DPH: SK2021920340
u profil21,50 €
29.10.202032001929SANCTUS s.r.o.
Haligovce 110
065 34 Haligovce
IČO: 51309491
DIČ:2120666757
IČ DPH: SK2120666757
korpus - cintorín kríž21,070€
27.10.202062020Vladimír Urbánek
Pod Donátom 12/135
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 35299240
DIČ: 1039309633
stavebné práce OcU450,00€
30.10.202015200840Hydros Bánovce, spol. s r.o.
Trenčianska cesta 1573/114
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 34117873
DIČ: 2020417091
IČ DPH: SK2020417091
strešné laty testovanie OcÚ50,69€
30.10.20202020003HUPA design, s.r.o.
957 03 Prusy 270
IČO: 53054652
DIČ:2121253299
príprava prístreškov na testovanie OcÚ220,00€
30.10.2020.15200841Hydros Bánovce, spol. s r.o.
Trenčianska cesta 1573/114
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 34117873
DIČ: 2020417091
IČ DPH: SK2020417091
lišty schodové, potery277,79 €
30.10.202020200608EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK202226869
tko, odvoz,, likvidácia 10/2020438,60 €
31.10.2020192020Peter Hostačný
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ: 1079757415
pomocné práce OcÚ952,00 €
02.11.2020827153071Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.hovory 10/202025,91 €
02.11.20207760739281ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.en.staré pohostinstvo 11/202030,00€
03.11.20207200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za plyn 13.11.20-30.11 2020
KD 79,00 €
OÚ 59,00 €
138,00€
03.11.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za el.en. 13.11.20-30.11.2020
DS 22,00€
KD 208,00 €
477,00€
09.11.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
vyúčtov. za 10/2020KD-85,07€
12.11.20201430573400O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 10/202032,00€
12.11.20200044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil.hovory 11/202042,00€
12.11.20202000074Kyselica Rudolf - EKO
Gorazdova 1314/7
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 37456318
DIČ: 1045681582
oprava osvetlenia59,80 €
23.11.20202000076Kyselica Rudolf - EKO
Gorazdova 1314/7
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 37456318
DIČ: 1045681582
oprava rozhlasu a osvetlenia357,47 €
25.11.2020204665GRAND-MS s.r.o.
Ivana Krasku 1881/32C
971 01 Prievidza
IČO: 36321796
DIČ: 2021619919
IČ DPH: SK2021619919
náplne do tlač,20,46 €
26.11.202082020Vladimír Urbánek
Pod Donátom 12/135
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 35299240
DIČ: 1039309633
šalovanie , betonáž, obklady OcÚ519,00 €
28.11.20208080062957Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Tovarnícka 2208
955 55 Topoľčany
IČO: 36550949
DIČ: 2020154609
IČ DPH: SK2020154609
voda KD 5,18 €
26.11.2020202004Juraj Graňačka-JUPEGRA
956 35 Pravotice 128
IČO: 41789491, DIČ: 1074931693
montáž kazetového stropu988,50 €
03.12.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za el.en. 15.12.20-31.12.2020
DS 23,00€
KD 201,00 €
VO 229,00€
OÚ 43,00 €
496,00€
03.12.20207200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za plyn 15.12.20-31.12 2020
KD 73,00 €
OÚ 70,00 €
143,00€
03.12.20209001098334EDENRED
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8
P.OBOX 21
820 15 Bratislava
IČO: 52005551
IČ DPH: SK2120870653
strvné lístky207,80 €
04.12.202020038614Knihy pre každého s.r.o.
Narcisová 44
821 01 Bratislava
IČO: 44918682
DIČ: 2022877087
IČ DPH: SK2022877087
kuchárky kalendáre107,03 €
30.11.202020200700EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK202226869
tko, odvoz, likvidácia 11/2020447,21 €
30.11.202020200717EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK202226869
kontajner cintorín246,59 €
30.11.20201102020Ivan Krajčík VOBAPLAST
Rybany 5410
956 36
IČO: 35213299
DIČ: 1041273563
IČ DPH: SK1041273563
Rekonštrukcia DS podľa rozpočtu7074,67 €
30.11.2020222020Peter Hostačný
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ: 1079757415
pomocné práce podľa rozpisu832,00€
07.12.2020200127RNDr. Vlastimil Autrata
Mierová 38
821 05 Bratislava
IČO: 14005760
IČ DPH: SK1020168897
kalendáre96,66€
07.12.20208273391883Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.hovory 11/202025,85€
08.12.202020204763MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČ DPH: SK2020088411
školenie45,00 €
08.12.202020039274Knihy pre každého s.r.o.
Narcisová 44
821 01 Bratislava
IČO: 44918682
DIČ: 2022877087
IČ DPH: SK2022877087
kalendáre26,41€
30.11.20202020017Šinský Igor
Pravotice 58
956 35 Pravotice
IČO: 40515796
DIČ: 1070958119
elektroinštal.práce na DS957 82€
09.12.20202020019Šinský Igor
Pravotice 58
956 35 Pravotice
IČO: 40515796
DIČ: 1070958119
napojenie chladiaceho boxu a rekonštr.rozvádzača v DS501,60€
10.12.20200044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil.hovory 12/202042,00 €
09.12.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
vyúčtov.el.en KD11/202094,48€
14.12.202084373845O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet11202032,00€
16.12.202020042846Knihy pre každého s.r.o.
Narcisová 44
821 01 Bratislava
IČO: 44918682
DIČ: 2022877087
IČ DPH: SK2022877087
kalendáre34,75€
18.12.2020112020Vladimír Urbánek
Pod Donátom 12/135
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 35299240
DIČ: 1039309633
stavebné práce v DS podľa rozpisu532,00€
21.12.20201020340045Websupport
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
IČO: 36421928
DIČ:2021869234
otrhanky.sk doména15,00€
21.12.202021642020Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11
010 11Žilina
IČO: 31575951
IČ DPH: SK2020372541
poplatky PB45,44€
28.12.20202012042EUROTRANS GUNIŠ s.r.o.
V.Chlievany 138
956 55
IČO: 46440551
DIČ: 2023392635
IČ DPH: SK2023392635
preprava vianoč.balíčkov dôchodcom54,00€
31.12.20208275262729Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.hovory 12/202026,30 €
31.12.202020200813EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK202226869
tko, odvoz, likvidácia 12/2020637,08€
31.12.20201350575061O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet12 202032,00€
31.12.20207210871859ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
vyúčtovanie el.en Pohostinstvo r. 2020-81,23€
31.12.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
vyúčtovanie el.en.za r.2020223,21€
31.12.20207200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
vyúčtov. plynu r.2020406,42€