Faktúry 2020

Dátumčíslo faktúryDodávateľPredmet fakturácieSuma
09.01.20207200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 15.01.20-31.01.2020
KD 79,00 €
OÚ 59,00 €
138,00 €
09.01.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el. energiu 15.01.20-31.01.2020
DS 22,00€
KD 208,00 €
VO 197,00 €
OÚ 50,00 €
477,00 €
08.01.20207671438439ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
staré Pohostinstvo
el.energia 1/2020
30,00 €
15.01.2020200251SOMI Trenčín, spol. s r.o.
Švermova 3
911 01 Trenčín
IČO: 36296589
DIČ: 2020174332
IČ DPH: SK2020174332
za program mzdy
r.2020
93,60 €
08.01.202020200822MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČ DPH: SK2020088411
syst.podpora URBIS01.01.20-31.03.20112,50 €
08.01.20200044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil.hovory 1/202041,00 €
08.01.202020200018Jozef Rožár Velvet Heaven
Svätoplukova 931/2A
949 01 Nitra-Zobor
IČO: 45258848
DIČ: 1081752408
balón, girlanda19,23 €
08.01.2020202700126Vlasta Ostrihoňová -Textil Lux
Námestie SNP 10
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 33545413
DIČ: 1020591374
IČ DPH: SK1020591374
dekorácie VP12,84 €
09.01.202020200013robertmak s.r.o.
Veltínska 13147/8
831 02 Bratislava
ICO: 50845608
DIČ:2120507598
IČ DPH: SK2120507598
dekorácie VP9,58 €
09.01.20209120012BONA Ján Kostra
Malonecpalská 43
971 01 Prievidza
DIČ: 1020589570
IČ DPH: SK1020589570
valentínka 17,75 €
10.01.20202020100045MOJA PARTY s.r.o.
Borbisova 414/8
031 01 L.Mikuláš
IČO: 46525408
IČ DPH:SK2023438362
závesné špirály7,79 €
21.01.202020041Vetráková-Kňazíková Jana
Družby 780/84
976 98 Podbrezová-Lopej
IČO: 44641249
DIČ: 1070154118
lupene, balón21,00 €
21.01.2020102000167Jurekspo s.r.o.
Krížovnícka 86/6
11000
IČO: 05885051
DIČ: 05885051
vystrel. konfety, pompóny35,36 €
30.01.2020102002765Jurekspo s.r.o.
Krížovnícka 86/6
11000
IČO: 05885051
DIČ: 05885051
dekorácie na stôl39,13 €
03.02.20208251907186Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telek.služby 1/202025,58 €
09.02.20207200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za plyn 14.02.20-29.02.2020
KD 79,00 €
OÚ 59,00 €
138,00 €
09.02.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za el.en. 14.0220-29.02.2020
DS 22,00€
KD 208,00 €
VO 197,00 €
OÚ 50,00 €
477,00 €
10.02.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
vyúčtov. za 1/2020-69,48 €
10.02.202020200014EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
TKO, odvoz, likvidácia 1/2020587,25 €
10.02.20200044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil.hovory 2/202041,00 €
10.02.20207710953461ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
staré Pohostinstvo
el.energia 2/2020
30,00 €
10.02.2020022020Peter Hostačný
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ: 1079757415
pomocné stavebné práce v areáli OcÚ476,00€
12.02.20201490387429O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 1/202030,00 €
12.02.2020200043Gajdoš Gabriel - REPREZENT
Sekčovska 19
086 1 Raslavice
IČO: 14287315
IČ DPH: SK1020747398
DIČ: 1020747398
vlajka EÚ22,10 €
12.02.2020770332866EDENRED
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8
P.OBOX 21
820 15 Bratislava
IČO: 52005551
IČ DPH: SK2120870653
stravné poukážky647,80 €
17.02.202020200012Jozef Sivoň
956 35 Nedašovce
IČO: 45893209
DIČ: 1083144546
orezanie stromov200,00 €
14.02.20200020200164TEDOS, spol. s r.o.
Hollého 1162/5
957 11 Bánovce nad Bebravou
IČO: 31449450
IČ DPH: SK2020416893
odstránenie poruchy na VO115,64 €
14.02.2020102046198WebSupport, s.r.o.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
IČO: 36421928
DIČ: 2021869234
IČ DPH: SK2021869234
the hosting63,23 €
24.02.20202201106267SOZA
Rastislavova 3
81 08 Bratislava 2
IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601
autor.odmena za licenciu VP 2020108,00 €
28.02.20201560008114Centrum polygrafických služieb
Sklabinská 1
831 06 Bratislava
IČO: 42272360
DIČ: 2023821206
IĆ DPH: SK2023821206
potvrdenie o pobyte19,82 €
04.03.20207200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za plyn 13.03.20-31.03.2020
KD 79,00 €
OÚ 59,00 €
138,00 €
04.03.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za el.en. 13.03.20-31.03.2020
DS 22,00€
KD 208,00 €
VO 197,00 €
OÚ 50,00 €
477,00 €
04.03.202020200073EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
dovoz kont.na plech.30,24 €
04.03.202020200085EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
TKO, odvoz, likvidácia 2/2020387,20 €
04.03.20208254159135Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.hovory 2/202025,58 €
06.03.20207750658193ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.energia st.Pohostinstvo 3/202030,00 €
10.03.20201530421912O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 2/202030,00 €
10.03.20200044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil.hovory 3/202041,00 €
13.03.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
vyúčtov.KD za 2/2020-60,32 €
13.03.2020200203RZMOSP
K dolnej stanici 20A
911 01 Trenčín
IČO: 34006273
DIČ: 2021265081
účtovné súvzťažnosti33,00 €
13.03.20202201900574SOZA
Rastislavova 3
81 08 Bratislava 2
IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601
dobropis k fa 2201106267-32,40 €
18.03.20201310119Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
974 01 B.Bystrica
IČO: 17058520
DIČ: 2021526188
zvýšenie energ. účinnosti KD - k projektu70.00 €
18.03.202021070041Msks spol. s r.o.
J.Matušku 766/19
957 01 Bánovce nad Bebr.
IČO:34103775
DIČ: 2021101841
IČ DPH: SK2021101841
bánovské noviny 347,76 €
26.03.20202020017BAMI SK s.r.o.
M.CHlievany 101
957 01 Bánovce n/B
IČO:46187618
IČDPH:SK2023283240
bavlnené rúška1 080,00 €
31.03.2020200100184STRECHY-STAVEBNINY SK
Trenčianska cesta 1482
957 01 Bánovce n/B
IČO: 51151529
DIČ: 2120605069
IČ DPH: SK2120605069
materiál: plech, skrutky..628,44 €
31.03.202020200126EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
tko, odvoz, likvidácia414,16 €
03.04.202020201883MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČ DPH: SK2020088411
syst.podpora URBIS01.04.20-30.06.20112,50 €
03.04.20208256427891Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.hovory 3/202025,58 €
03.04.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za el.en. 15.04.20-30.04.2020
DS 22,00€
KD 208,00 €
VO 197,00 €
OÚ 50,00 €
477,00 €
03.04.20207200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za plyn 15.04.20-30.04.2020
KD 79,00 €
OÚ 59,00 €
138,00 €
07.04.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
vyúčtov. za 3/2020KD-81,01 €
07.04.20207770420088ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
staré Pohostinstvo
el.energia 4/2020
30,00 €
14.04.20200044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil. hovory 4/202041,00 €
17.04.202084373845O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 3/202030,00 €
04.05.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za el.en. 15.05.20-31.05.2020
DS 22,00€
KD 208,00 €
VO 197,00 €
OÚ 50,00 €
477,00 €
04.05.20207200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za plyn 15.05.20-31.05.2020
KD 79,00 €
OÚ 59,00 €
138,00 €
04.05.20201011162901Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telef.hovory 4/202025,74 €
04.05.202021030012Msks spol. s r.o.
J.Matušku 766/19
957 01 Bánovce nad Bebr.
IČO:34103775
DIČ: 2021101841
IČ DPH: SK2021101841
Bánovské noviny dobr.-299,46 €
30.04.202020200205EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
tko, odvoz, likvidácia 4/2020451,28 €
30.04.202020200224EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
kontajner cintorín292,71 €
07.05.20207700999318ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.energia st.Pohostinstvo 5/202030,00 €
07.05.20200044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil.hovory 5/202041,00 €
07.05.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
vyúčtov. za 4/2020KD94,07 €
27.05.20207563401565EDENRED
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8
P.OBOX 21
820 15 Bratislava
IČO: 52005551
IČ DPH: SK2120870653
stravné lístky647,80 €
29.05.202020201196Jasklo SK, s.r.o.
Partizánska 187
956 41 Horné Naštice
DIČ: 2120411656
IČ DPH: SK 2120411656
sklo - dom smútku122,70 €
31.05.202020200260EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
tko, odvoz, likvidácia 5/2020429,55 €
31.05.2020082020Peter Hostačný
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ: 1079757415
oprava chlad.boxu -v dome smútku450,00 €
01.06.20208262222189Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.hovory 5/202028,19 €
04.06.20207200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za plyn 15.06.20-30.06.2020
KD 79,00 €
OÚ 59,00 €
138,00 €
04.06.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
záloha za el.en. 15.06.20-30.06.2020
DS 22,00€
KD 208,00 €
VO 197,00 €
OÚ 50,00 €
477,00 €
05.06.20207200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK20218649
vyúčtov. za 5/2020KD-82,66 €
04.06.20207681521850ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
staré Pohostinstvo
el.energia 6/2020
30,00 €
14.06.20201530470841O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 4/202030,00 €
10.06.20200044082410ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil.hovory 6/202041,00 €
10.06.20201550432506O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 5/202030,00 €