30.7. – 3.8.2012 – Letná škola

V čase od pondelka 30.7.2012 do piatku 3.8.2012 sa v areáli budovy Obecného úradu uskutočnila Letná škola pre deti. Zúčastnilo sa jej rekordných 27 detí. Opätovne ako v minulom roku sa podujatia zhostili animátorky. sl. Ing. Danka Jakálová a pani poslankyňa Ing. Anka Bacová, za výdatnej pomoci Zuzky Mokrýšovej a Beátky Gieciovej a samozrejme i za pomoci pána starostu. Po skúsenostiach z minulého roka program trošku rozdelili na viaceré oblasti, aby zaujali ako dievčatá tak i chlapcov. A tak okrem zaujímavej techniky vyrábania sádrovych magnetiek rôznych vzorov sa pustili do výroby krmítok pre vtákov. A že to bola práca, ktorá okrem chlapcov zaujala i dievčatá svedčí množstvo vyrobených krmitok.

Samozrejme, keďže bolo krásne letné počasie, nechceli sme deti nechať len tráviť čas v triede. A tak pre tie čo mali záujem o prechádzku sa pripravila náučná cesta do susednej dediny Pečeňany. Keďže výletu sa zúčastnil a náš pán farár, nebolo počas cesty núdza o náučné rozprávanie. V Pečeňanoch deti navštívili kostol a dozvedeli sa jeho históriu.

A predposledný večer vo štvrtok samozrejme nemohli chýbať Olympijské hry. Deti sme najskôr rozdelili do 5 družstiev a označili olympijskými farbami.Oproti minulému roku, kedy sa niesla olympijská vlajka sme v tomto roku pristúpili k prinseniu ozajstného olympijského ohňa, ktorý sme slávnostne zapálili od vatry. Pri nesení ohňa sa vystriedali takmer všetky deti. A po zapálení olympijskej pochodne (ktorá mimochodom horela celú noc) sa pristúpilo k jednotlivým súťažiam. Súťažilo sa v 4 disciplínach, ako štafetový beh, hod na cieľ,rovná chôdza a asi najzaujímavejšou bola spolupráca pri vešaní ponožiek, ktorá sa určite dá využiť i v domácnosti. Celkovým víťazom sa stalo družstvo žltých. Myslím, že nie je podstatné kto bol v uvedenom družstve. Podstatné je, že deti sa zabavili a strávili pekný večer. Po Olympiáde sa deti pripravili na spánok a premietli sme im film. Žiaľ musím priznať že tentokrát nám film nevyšiel a jeho téma nebola vhodne zvolená a tak  sme nakoniec deťom iba niečo porozprávali. Spánok však neprichádzal a nakoniec deti unavené zaspali až po polnoci. I v tomto prípade sme asi mali v takom letnom počasí zvoliť spanie vonku v stanoch.

Po prebudení v piatok ráno nastal posledný deň letnej školy. Po výdatných raňajkách, dobrej nátierke pripravenej osobne pánom starostom sa deti šli domov prezliecť a okolo deviatej sme vyrazili na náučný chodník na Kulháň. Po jeho absolvovaní sme sa chceli občerstviť čerstvými údenými pstruhmi. I tu deti mali názornú ukážku ako vyzerá podnikanie po Slovensky. Napriek  tomu že nás bolo veľa, napriek tomu, že sme prehliadku skončili skôr, napriek tomu že neustále k dvoru prichádzali a odchádzali autá, majitelia neboli ochotní otvoriť skôr ako o 13:00 hod. Dokonca ani otvoriť dvor aby sa deti mohli pohrať na detskom ihrisku. A tak sme deťom museli vysvetľovať že toto je podnikanie po Slovensky, kde nezáleží na zákazníkovi, ale kde pánom je majiteľ. A tak sme boli svedkami ako odchádzali znechutení ľudia a mnohí smerovali do iných zariadení, kde ich obslúžia bez problémov a možno sa už ani nevrátia. Ale to je téma do inej diskusie. Nakoniec sme vydržali, zjedli pripravené ryby a keďže nikomu nezabehla kostička, mohli sme sa pokojne rozísť a letnú školu ukončiť. A tak na záver patrí opätovne vďaka animátorkam a to najmä Ing. Danke Jakálovej a poslankyni Ing. Anke Bacovej a im pomocníčkam Zuzke Mokrýšovej a Beátke Gieciovej. Bez nich by sa takéto niečo nedalo uskutočniť.