Faktúry 2022

Dátumčíslo faktúryDodávateľPredmet fakturácieSuma
04.01.2022220239SOMI Trenčín, spol.s.r.o.
Švermova 3
911 01 Trenčín
IČDPH: SK2020174332
IČO: 36296589
DIČ: 2020174332
služby za program mzdy93,60€
10.01.20220044082410Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8,
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270
IČ DPH: SK 20 20 31 05 78
DIČ: 20 20 31 05 78
mobil hovory1/202236,00€
10.01.20227200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 12/2021
KD 73,00€
OU 70,00€
143,00€
10.01.20227200000735V- Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el. energiu 12/2021
DS: 23,00€
KD: 201,00€
VO: 229,00€
OÚ: 43,00€
496,00€
10.01.2022220100069TextilEco a.s.
Palackého 715/15
110 00 Praha 1- Nové Město
IČO: 28101766
DIČ: CZ28101766
IČ DPH: SK4020253908
služby za umiestnenie kontajnera 202260,00€
13.01.20227552694763ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
P.O. Box 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el. energia st. Pohostinstvo 1/202225,19€
24.01.202220220918Made spol. s.r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČDPH: SK2020088411
Systémová podpora URBIS 1-3/2022140,00€
28.01.2022202201Peter Graňačka - PEGRASTAV ml.
Horňany 100
913 24 Svinná
IČO: 41789555
DIČ: 1074928965
práce na KD940,00 €
02.02.20227200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 1/2022
KD 142,00€
OU 151,00€
293,00€
02.02.20227200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el. energiu 1/2022
DS: 38,00€
KD: 303,00€
VO: 366,00€
OÚ: 54,00€
761,00€
02.02.20222229900182ŠEVT a.s.
Plynárenská 6
821 09 Bratislava
IČO: 31331131
IČ DPH: SK2020295860
DIČ: 2020295860
Osvedčovacia kniha - overenie podpisu24,60€
04.02.202220220008STAVEBNÁ KERAMIKA BN, s.r.o.
Trenčianska cesta 1542/85
Bánovce nad Bebravou
957 01
IČO: 36340961
IČDPH: SK2021941086
DIČ: 2021941086
KD- lepidlo, lišta
338,77€
31.01.20227200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie el. energie 1/2022
KD -121,98
VO 97,70
-24,28€
01.02.20228299314801Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel. hovory 1/202219,99€
31.01.20222022011EKO HUNKA s.r.o.
Stara cesta
956 33
Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
uloženie a odvoz TKO 1/2022525,08€
02.02.20227562441745ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
P.O. Box 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el. energia st. Pohostinstvo 2/202225,19€
04.02.202220220001Peter Mokryš
Libichava 65
956 38
IČO: 43597866
DIČ: 1077928841
stavebné a obkladačské práce KD350,00€
31.01.2022012022Peter Hostačný
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ:1079757415
práce KD1584,00€
31.01.2022012022Vlnka Jozef
Šišov 195
956 38
IČO: 40519902
IČ DPH: 1026462401
práce KD1106,00€
11.02.20220044082410Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8,
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270
IČ DPH: SK 20 20 31 05 78
DIČ: 20 20 31 05 78
mobil hovory 2/202236,00€
11.02.20221530999753O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35 848 863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 1/202232,00€
01.03.2022202202Peter Graňačka - PEGRASTAV ml.
Horňany 100
913 24 Svinná
IČO: 41789555
DIČ: 1074928965
práce KD237,00€
07.02.2022102247598WebSupport, s.r.o.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
IČO: 36 421 928
DIČ: 202 186 9234
IČ DPH: SK2021869234
The Hosting 28.02. 2022-28.02. 202372,74€
28.02.2022022022Peter Hostačný
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ:1079757415
práce KD1264,00€
28.02.2022022022Vlnka Jozef
Šišov 195
956 38
IČO: 40519902
IČ DPH: 1026462401
práce staré pohostinstvo756,00€
28.02.20222022102EKO HUNKA s.r.o.
Stara cesta
956 33
Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz a uloženie 2/2022524,45€
01.03.20228301829823Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.hovory 2/202219,99€
08.03.2022220141SH systém, spol. s.r.o.
Dlhé Hony 17
911 01 Trenčín
IČO: 31442170
DIČ: 2020384861
IČ DPH: SK2020384861
služby cez vzdialený prístup18,00€
08.03.2022202230Pavol Družbacky Vaš Byt
Matice Slovenskej 1255/2
Bánovce nad Bebravou 957 04
IČO: 44 166 214
DIČ: 1072657278
IČ DPH: SK1072657278
Interiérové dvere KD186,00€
08.03.20227622130651ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
P.O. Box 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el. energia staré pohostinstvo 3/202225,19€
08.03.20227200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie el. energie 2/2022
KD -139,87€
VO 7,44€
-132,43€
03.03.20227200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el. energiu 3/2022
DS: 38,00€
KD: 303,00€
VO: 366,00€
OÚ: 54,00€
761,00€
03.03.20227200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 3/2022
KD 142,00€
OU 151,00€
293,00€
10.03.20220044082410Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8,
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270
IČ DPH: SK 20 20 31 05 78
DIČ: 20 20 31 05 78
mobil hovory 3/202239,00€
17.03.20221531023069O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35 848 863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 2/202266,19€
17.03.202220220024Jozef Sivoň
Nedašovce 128
956 35 Nedašovce
IČO: 45893209
DIČ: 1083144546
orezanie rizikových stromov578,00€
18.03.20229001196798Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O. Box 21
820 15 Bratislava
IČO: 52 005 551
IČ DPH: SK2120870653
stravné lístky682,80€
25.03.202292022Just Peter
zámočníctvo
Nemčice 382/5
955 01 Topoľčany
IČO: 36 885 894
DIČ: SK1041433019
nerezové zábradlie KD3368,40€
05.04.20222022146EKO HUNKA s.r.o.
Stara cesta
956 33
Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz a uloženie 3/2022508,37€
31.03.202220220008Peter Sivoň
Nedašovce 128
956 35 Nedašovce
IČO: 47798246
DIČ: 1086968586
orezanie rizikových stromov a vyčistenie pozemku565,00€
31.03.2022032022Peter Hostačný
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ:1079757415
práca pod kostolom a nad KD1656,00€
06.04.20227200000735V- Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie el. energie 3/2022
KD -137,94€
VO 1,73€
-136,21€
07.04.20227552773982ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
P.O. Box 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el. energia staré pohostinstvo 4/202225,19€
07.04.202220222402Made spol. s.r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČDPH: SK2020088411
Systémová podpora URBIS 1.4.-30.06./2022140,00€
07.04.20228303688749Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel. hovory 3/202220,10€
07.04.20227200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 4/2022
KD 142,00€
OU 151,00€
293,00€
07.04.20227200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 4/2022
DS: 38,00€
KD: 303,00€
VO: 366,00€
OÚ: 54,00€
761,00€
11.04.20220044082410Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8,
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270
IČ DPH: SK 20 20 31 05 78
DIČ: 20 20 31 05 78
mobil hovory 4/202239,00€
11.04.20222207633G, s.r.o.
Bartošovce 110
08642 Hertník
IČO: 46936238
DIČ: 2023676116
IČ DPH: SK2023676116
medaile (akcia držková)15,90€
11.04.20222201427Bomba s.r.o.
Tehelná ulica 422/55
91909 Bohdanovce nad Trnavou
IČ: 36850853
DIČ: 2022481076
IČ DPH: SK2022481076
rád zlatej varešky (akcia držková)68,60€
11.04.2022220127344Home, a.s.
Hvězdova 1073
14000 Praha 4
DIČ. SK4020188480
IČO: 27465616
poťah na sedačku63,97€
11.04.20221622Anton Perniš
956 36 Rybany 246
IČO: 33 405 182
DIČ: 1028895087
elekt. inštalácia KD250,00€
11.04.20221501030714O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35 848 863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 3/202217,00€
11.04.20222022007Šinský Igor Elektroinštalácie
Pravotice 58
Pravotice 956 35
IČO: 40515796
DIČ: 1070958119
IČ DPH: SK1070958119
práce KD1319,28€
11.04.20222022008Šinský Igor Elektroinštalácie
Pravotice 58
Pravotice 956 35
IČO: 40515796
DIČ: 1070958119
IČ DPH: SK1070958119
práce KD1812,00€
22.04.202220220002Peter Mokryš
Libichova 65
956 38
IČO: 43597866
DIČ: 1077928841
práce KD150,00€
26.04.20221220016259VeGa solutions s.r.o.
Dvorská cesta 23
940 02 Nové Zámky
IČ DPH: SK2022714243
IČO: 44464762
DIČ: 2022714243
záložný zdroj47,80€
28.04.202210220152GETOS, s.r.o.
Ľudovíta Stárka 1890/26
911 05 Trenčín
IČO: 36338354
DIČ: 2021873590
IČ DPH: SK2021873590
dopravné značenie293,40€
03.05.20222210243G, s.r.o.
Bartošovce 110
08642 Hertník
IČO: 46936238
DIČ: 2023676116
IČ DPH: SK2023676116
medaile (akcia držková)73,85€
07.05.2022012022Radovan Mášik
Pravotice 83
956 35 Nedašovce
IČO: 40 517 348
ozvučenie (držková)650,00€
30.04.2022052022Peter Hostačný
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ:1079757415
práce okolo OÚ1648,00€
30.04.20222022232EKO HUNKA s.r.o.
Stara cesta
956 33
Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
uloženie a odvoz TKO 4/2022516,01€
30.04.20222022245EKO HUNKA s.r.o.
Stara cesta
956 33
Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
nákladka, výkladka kontajnera227,88€
05.05.20227642129492ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
P.O. Box 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el. energia staré pohostinstvo 5/202225,19€
05.05.20220220076Gajdoš Gabriel - REPREZENT
Sekčovska 19
08641 Raslavice
IČO: 14287315
IČ DPH: SK1020747398
DIČ: 1020747398
vlajka SR, EU41,60€
09.05.2022221436Ján Danis
K Zornici 1669/19
Bánovce nad Bebravou
957 01
IČO: 11742321
IČ DPH: SK1020430917
DIČ: 1020430917
kvety (Deň matiek)334,15€
09.05.20228305546238Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.hovory 5/202219,99€
09.05.20227200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el. energiu 5/2022
DS: 38,00€
KD: 303,00€
VO: 366,00€
OÚ: 54,00€
761,00€
09.05.20227200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 5/2022
KD 142,00€
OU 151,00€
293,00€
10.05.20220044082410Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8,
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270
IČ DPH: SK 20 20 31 05 78
DIČ: 20 20 31 05 78
mobil hovory 5/202239,00€
10.05.20227200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie za el. energiu 4/2022
KD -128,92€
VO: 67,67€
-196,58€
10.05.2022220256SH systém, spol. s.r.o.
Dlhé Hony 17
911 01 Trenčín
IČO: 31442170
DIČ: 2020384861
IČ DPH: SK2020384861
tlačiareň561,49€
10.05.20221310990563O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35 848 863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 4/202217,00€
10.05.202220220007Ing. Rastislav Múdry
Halalovka 2367/7
911 08 Trenčín
IČO: 41374771
DIČ: 1075527079
obhliadka a návrh riešenia KD500,00€
18.05.20222221111337SOZA
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
IČO: 00178454
DIČ: 2020795601
IČ DPH: SK2020795601
obecný rozhlas 202220,40€
31.05.2022062022Peter Hostačný
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ:1079757415
práce KD, OÚ1320,00€
31.05.202222210145PREFA-STAV, spol. s.r.o.
Krušovská 2093
955 01 Topoľčany
IČO: 34102507
IČ DPH: SK2020420105
DIČ: 2020420105
betón OÚ249,00€
31.05.20221331022540O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35 848 863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 5/202217,00€
31.05.20222022284EKO HUNKA s.r.o.
Stara cesta
956 33
Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz a uloženie 5/2022529,54€
31.05.20222022041Porubský Milan
Agentúra BOZP a PO
956 37 Malé Hoste 126
IČO: 17766737
DIČ: 1029319148
školenie30,00€
31.05.202220220122Blažo & Martinkovič s.r.o.
Jiráskova 23, 91702 Trnava
IČO: 54443792
DIČ: 2121680957
cukrová vata (MDD)96,00€
02.06.20228307400518Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.hovory 5/202219,99€
02.06.20227652217114ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
P.O. Box 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el. energia staré pohostinstvo 6/202225,19€
06.06.20222022008HUPA design, s.r.o.
270
957 03 Prusy
IČO: 53054652
DIČ: 2121253299
IČ DPH: SK2121253299
výroba a montáž dverí KD550,80€
09.06.20227200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 6/2022
KD 142,00€
OÚ 151,00€
293,00€
06.06.20227200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el. energiu 6/2022
DS: 38,00€
KD: 303,00€
VO: 366,00€
OÚ: 54,00€
761,00€
06.06.20220044082410Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8,
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil hovory 6/202239,00€
10.06.20227200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie za el. energiu 5/2022
KD -97,22€
VO -116,14€
-213,36€
13.06.20222022009PIA STAMAT, s.r.o.
Olbrachtova 20/912
911 01, Trenčín
IČO: 36758639
DIČ: 2022351397
prepracovanie rozpočtových nákladov k Vybudovaniu chodníkov pre peších v obci Otrhánky160,00€
21.06.2022212022Ing. Sylvia Augustínová
A. Sládkovičova 344/21
018 51 Nová Dubnica
IČO: 42150116
audit 2021400,00€
22.06.2022220606Ing. Ján Baláž
Otrhánky 99
Otrhánky
956 55
IČO: 35209861
DIČ: 1020093470
IČ DPH: SK1020093470
žalúzie KD1287,31€
30.06.2022770482984Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O. Box 21
820 15 Bratislava
IČO: 52 005 551
IČ DPH: SK2120870653
stravné lístky457,80€
30.06.20222022357EKO HUNKA s.r.o.
Stara cesta
956 33
Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz a uloženie 6/2022513,07€
30.06.20228281030966Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za Hydrocentrálou 4
949 60 Nitra
Odštepný závod Topoľčany
Tovarnícka 2208
955 55 Topoľčany
IČO: 36550949
IČ DPH: SK2020154609
DIČ: 2020154609
vodné40,49 €
04.07.20228309257454Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.hovory 6/202219,99€
06.07.20227682218846ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
P.O. Box 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.energia staré pohostinstvo 7/202225,19€
06.07.202220223785MADE spol. s r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČ DPH: SK2020088411
syst.podpora URBIS 01.07.2022-30.09.2022140,00€
12.07.202244082410Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8,
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil hovory 7/202239,00€
12.07.20227200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie za el. energiu 6/2022
KD -57,54€
VO -125,54€
-183,08€
12.07.20227200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el. energiu 7/2022
DS: 38,00€
KD: 303,00€
VO: 366,00€
OÚ: 54,00€
761,00€
12.07.20227200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 7/2022
KD 142,00€
OÚ 151,00€
293,00€
25..07.202220220354Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
Bratislava 3
831 03
IČO: 00177474
DIČ: 2020878992
IČ DPH: SK2020878992
školné za aktualizačnú odbornú prípravu preventivárov požiarnej ochrany obcí45,00€
29.07.20221471074352O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35 848 863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 6/202217,00€
29.07.20222022050CHLADMAT Roman Matúš
Predaj, montáž, servis chlad.techniky
Pribinova 114
956 31 Dolné Chlebany
IČO: 33676623
DIČ: 1020448418
IČ DPH: SK1020448418
oprava chlad.zariad. v DS78,00€
29.07.20222022027Ing. Juraj Muran
Dolné Naštice 31
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 46732268
DIČ: 1077927664
vypracovanie EHB900,00€
29.07.202220220872eSYST, s.r.o.
M.R.Štefánika 836/33
010 01 Žilina
IČO: 50139088
DIČ: 2120186816
IČ DPH: SK2120186816
licencia Tendernetu 15.07.2022-14.07.2023222.00€
31.07.202208/2022Peter Hostačný
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ:1079757415
práce na st.pohostinstve1536,00€
31.07.20222022447EKO HUNKA s.r.o.
Stara cesta
956 33
Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz a uloženie 7/2022786,07€
08.08.202284373845O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35 848 863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 7/202217,00€
08.08.20227200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 8/2022
KD 142,00€
OÚ 151,00€
293,00€
08.08.20227200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el. energiu 8/2022
DS: 38,00€
KD: 303,00€
VO: 366,00€
OÚ: 54,00€
761,00€
02.08.20228311133208Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.hovory 7/202220,06€
08.08.20227622278163ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
P.O. Box 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.energia staré pohostinstvo 8/202225,19€
12.08.20227200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie za el. energiu 7/2022
KD -32,80€
VO -93,10€
-125,89€
12.08.20220044082410Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8,
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil.hovory 8/202239,00€
23.08.20222200017Martin Kyselica
Gorazdova 1314/7
957 04 Bánovce n/B
IČO: 54733715
DIČ: 1123661286
oprava obecného osvetlenia383,96€
23.08.20222200111RNDr. Autrata Vlastimil - VBA
Mierová 38
821 05 Bratislava
Prev.:Hrobákova 1
IČO: 14005760
DIČ: 1020168897
IČ DPH: SK1020168897
kalendáre pre dôchodcov Kuchárka351,01€
31.08.20222022497EKO HUNKA s.r.o.
Stara cesta
956 33
Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz a uloženie 8/2022533,06€
02.09.20228312979648Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.hovory 8/202219,99€
05.09.20227652299726ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
P.O. Box 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el. energia staré pohostinstvo 9/202225,19€
06.09.202220220836P.Š.TRANS s.r.o.
SNP 653/23
957 01 Bánovce n/B
IČO: 46385207
DIČ: 2023363892
IČ DPH: SK2023363892
prepravné autobus370,00€
06.09.2022770489997Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8, P.O. Box 21
820 15 Bratislava
IČO: 52 005 551
IČ DPH: SK2120870653
stravné lístky362,80€
07.09.20227200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 9/2022
KD 142,00€
OÚ 151,00€
293,00€
07.09.20227200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el. energiu 9/2022
DS: 38,00€
KD: 303,00€
VO: 366,00€
OÚ: 54,00€
761,00€
12.09.20227200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie za el. energiu 8/2022
KD -71,58€
VO -37,39€
-108,97€
12.09.20220044082410Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8,
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobilné hovory 9/202242,00€
12.09.20221451109601O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35 848 863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 8/202217,00€
20.09.20221220214DATATRADE s.r.o.
Moyzesova 12
953 01 Zlaté Moravce
IČO: 35960132
DIČ: 2022072591
predĺženie profi prístupu na obce.info117,00€
29.09.20228281086440Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentálou 4
949 60 Nitra
odšt.závod Topoľčany
Tovarnícka 2208
955 55 Topoľčany
IČO: 36550949
IČ DPH: SK 2020154609
DIČ: 2020154609
vodné7,01 €
29.09.20222200025Martin Kyselica
Gorazdova 1314/7
957 04 Bánovce n/B
IČO: 54733715
DIČ: 1123661286
výmena obecného osvetlenia1647,30€
29.09.202220220999T-MAPY s.r.o.
Dvojkrížna 49
821 06 Bratislava 214
IČO: 43995187
DIČ: 2022545096
IČ DPH: SK 2022545096
poplatok do mapového portálu200,00€
30.09.20222022559EKO HUNKA s.r.o.
Stara cesta
956 33
Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz a uloženie 9/2022540,71€
30.09.20222022583EKO HUNKA s.r.o.
Stara cesta
956 33
Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz a uloženie kontajnera cint.216,24€
03.10.20228314819201Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.hovory 9/202220,39€
04.10.20227642271699ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
P.O. Box 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el. energia staré pohostinstvo 10/202225,19€
06.10.20227200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie za el. energiu 9/2022
KD -78,86€
VO -118,09€
-196,96€
06.10.20221310411Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
IČO: 17058520
DIČ: 2021526188
IČ DPH SK2021526188
potvrdenie k projektu na KD35,00€
30.09.2022102022Peter Hostačný
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ:1079757415
práce v obci1232,00€
06.10.20222200002Ľubomír Strempek-ISKROŠ
Otrhánky 243
956 55
IČO: 41374371
DIČ: 1075479119
úprava terénu 840,00€
06.10.20221501170842O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35 848 863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 9/202217,00€
06.10.202220225238Made spol. s.r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČDPH: SK2020088411
Systémová podpora Urbis 01.10.-31.12.2022140,00€
06.10.20227200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 10/2022
KD 142,00€
OÚ 151,00€
293,00€
06.10.20227200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el. energiu 10/2022
DS: 38,00€
KD: 303,00€
VO: 366,00€
OÚ: 54,00€
761,00€
12.10.20220044082410Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8,
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil.hovory 10/202242,00€
12.10.202220221323Kováčik s.r.o.
956 32 Livina č. 41
IČO: 34108629
DIČ: 2020418378
IČ DPH: SK2020418378
kontrola a tl.skúška has.prístr.102,84€
20.10.2022102022JK-BAUTECH s.r.o.
K priehrade 789/22
957 01 Bánovce n/B
IČO: 00800015
DIČ: 2121627035
práce staré pohostinstvo18090,49€
02.11.20228316653607Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.hovory 10/202219,99€
02.11.20227642303404ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
P.O. Box 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
el.energia st.pohostinstvo 11/202225,19€
31.10.20222022624EKO HUNKA s.r.o.
Stara cesta
956 33
Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO odvoz a uloženie 10/2022530,71€
31.10.2022112022Peter Hostačný
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ:1079757415
práce na starom pohostinstve1376,00€
07.11.20227200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 11/2022
KD 142,00€
OÚ 151,00€
293,00€
07.11.20227200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el. energiu 11/2022
DS: 38,00€
KD: 303,00€
VO: 366,00€
OÚ: 54,00€
761,00€
11.11.20220044082410Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8,
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobilné hovory11/202242,00€
11.11.20227200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie za el. energiu 10/2022
KD -75,35€
VO -211,25€
-286,60€
11.11.20221381143059O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35 848 863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 10/202217,00€
30.11.2022122022O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35 848 863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
práce v obci672,00€
30.11.20222022701EKO HUNKA s.r.o.
Stara cesta
956 33
Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO, odvoz a uloženie535,42€
30.11.20222022743EKO HUNKA s.r.o.
Stara cesta
956 33
Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO, odvoz, uloženie TKO kont.cint.221,88€
07.12.20227200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 12/2022
KD 142,00€
OÚ 151,00€
293,00€
07.12.20227200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el. energiu 12/2022
DS: 38,00€
KD: 303,00€
VO: 366,00€
OÚ: 54,00€
761,00€
07.12.20228318493123Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.hovory 11/202221,40€
07.12.20227200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtovanie za el. energiu 11/2022
KD -116,35€
VO -203,88€
-320,23
07.12.20221531232798O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35 848 863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 11/202217,00€
07.12.20222322Ľuboš Martinkovič
Viktorínova 271/41
919 26 Zavar
IČO: 52659089
DIČ: 1120792695
cukrová vata pre deti na Mikuláša135,00€
07.12.20221022356966Websupport s.r.o.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
IČO: 36421928
DIČ: 2021869234
IČ DPH: SK2021869234
sk doména15,59€
12.12.20220044082410Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8,
821 08 Bratislava
IČO: 356 97 270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobilné hovory12/202242,00€
12.12.20222200049Martin Kyselica
Gorazdova 1314/7
957 04 Bánovce n/B
IČO: 54733715
DIČ: 1123661286
oprava obecného osvetlenia450,50€
29.12.202218542022Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11
010 11Žilina
IČO: 31575951
IČ DPH: SK2020372541
poplatok PB za vedenie účtu majiteľa CP65,48€
31.12.20222022813EKO HUNKA s.r.o.
Stara cesta
956 33
Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH: SK2022268699
TKO, odvoz a uloženie 12/2012778,43€
31.12.20227201066796ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6,
P.O. Box 325
810 00 Bratislava 1
IČO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
vyúčtovanie01.01.2022-31.12.2022 Staré Pohostinstvo15,76€
31.12.20228320337726Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
tel.hovory 12/202219,99€
31.12.20227200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtov.el.en. 01.01.-31.12.2022
KD-145,91€
VO-189,55€
OÚ163,15€
DS-157,10€
-329,46€
31.12.20231521208882O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35 848 863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 12/202217,00€
31.12.20227200000733O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35 848 863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
vyúčtov.plynu 01.01.-31.12.2022
Oú -261,65€
KD 33,79€
-227,90€