Deň matiek – 13.5.2013

Ako každoročne i v tento rok si celý svet pripomína druhú májovú nedeľu sviatok, ktorý má prívlastok „Deň matiek“. Je to deň, keď si znovu a znovu pripomíname čo pre nás všetkých matka znamená. Starosta obce vo svojej úvodnej reči vyzdvihol úlohu matky a okrem iného povedal:

„Všetci dobre vieme, že jeden deň v roku nestačí ako poďakovanie za Vašu dobrotu, lásku a starostlivosť. Ale aspoň dnes Vám chceme vyjadriť svoju vďaku a úctu. Vďaka za každý okamih, ktorý sme s Vami prežili  a ešte aj prežijeme. Vďaka Vám patrí za náš život, lebo bez Vás by sme tu ani my neboli.“

Poďakoval sa všetkým matkám za to, že vychovali s láskou svoje deti a potom odozdal slovo p. poslankyni Bacovej a sl. Jakálovej, ktoré si pre matky pripravili s deťmi krátky program. Po programe si mamičky mohli zaspievať v doprovode heligonky Janka Chudobu, ktorý svojím umením hry na heligonku trochu obveselil túto slávnosť. No a na záver obdržala každá mamička pekný kvietok na pamiatku dnešného dňa. Počas celej slávnosti bolo pripravené pre matky malé občerstvenie.