Rozpočet obce na rok 2022

Finančný rozpočet na r. 2022