29.12.2013 – Turnaj v stolnom tenise o pohár starostu obce

Dňa 29. decembra 2013 sa uskutočnil už tradičný turnaj o pohár starostu obce v stolnom tenise.
Súťaž bola rozdelená do 3 kategórii. Prvou kategoriou boli deti. Keďže v našej obci už dlhodobejšie funguje tréning deti pod vedením op. Petra Kasalu a vicemajsterky Europy po. Renáty Kasalovej, prejavila sa zvýšená výkonnosť detí i v tomto roku. Turnaj bol vyrovnaný a deti statočne bojovali za stolmi o svoje výsledky. Turnaj detí skončil nasledovným poradím.
1. miesto – Ledajová Martina
2. miesto – Srnec Tadeáš
3. miesto – Flimel Jakub
4. miesto – Šutiak Samuel
5. miesto – Jakál Marián
6. miesto – Igazová Martina

Po skončení turnaja detí sme pristúpili k memorialu Ferdinanda Bíma v štvorhrách. Znovu sme zaviedli systém, že dvojica hráčov musela pozostávať z jedného dospeleho a jedneho dieťaťa. Memoriál skončil nasledovným poradím:

1. miesto – Flimel Jakub – Viskup Jozef
2. miesto – Srnec Tadeáš – Strempek Milan
3. miesto – Šutiak Samuel – Šutiak Ján
4. miesto – Ledajová Martina – Ledaj Tomáš
5. miesto – Jakal Marián – Jakál Marián
6. miesto – Igazová Martina – Igaz Milan

No a nakoniec prišla hlavná súťaž a tou je turnaj o pohár starostu obce. Súťaže sa zúčastnilo 9 hráčov a do poradia začínajú svoje hovoriť už i deti.
Konečné poradie:
1. miesto – Jakál Miloš
2. miesto – Igaz Martin
3. miesto – Ledajová Martina
4. miesto – Strempek Milan
5. miesto – Šutiak Ján
6. miesto – Flimel Jakub
7. miesto – Srnec Tadeáš
8. miesto – Šutiak Samuel
9. miesto – Bím Ľubomír