FAKTÚRY 2021

Dátumčíslo faktúryDodávateľPredmet fakturácieSuma
05.01.202120210875MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČ DPH: SK2020088411
syst.podpora URBIS01.01.21-31.03.21112,50€
05.01.2021210244SOMI Trenčín, spol. s r.o.
Švermova 3
911 01 Trenčín
IČO: 36296589
DIČ: 2020174332
IČ DPH: SK2020174332
za program mzdy
r.2021
93,60€
05.01.20217200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 15.01.21-31.01.2021
KD 73,00 €
OÚ 70,00 €
143,00€
05.01.20217200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el. energiu 15.01.21-31.01.2021
DS 22,00€
KD 201,00 €
VO 229,00 €
OÚ 43,00 €
DS 23,00 €
496,00€
11.01.20210044082410Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil.hovory 1/202142,00 €
18.01.20217711245794P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
staré Pohostinstvo
el.energia 1/2021
30,00 €
29.01.2021770411034EDENRED
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8
P.OBOX 21
820 15 Bratislava
IČO: 52005551
IČ DPH: SK2120870653
stravné poukážky331,80€
31.01.202120200849EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
TKO, odvoz, likvidácia 1/2021455,79€
01.02.20218277125897Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telek.služby 1/202127,13 €
02.02.20217200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el. energiu 15.02.21-28.02.2021
DS 22,00€
KD 201,00 €
VO 229,00 €
OÚ 43,00 €
DS 23,00 €
496,00€
02.02.20217200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 15.02.21-28.02.2021
KD 73,00 €
OÚ 70,00 €
143,00€
04.02.20217591866526ZSE Energia a.s.
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
staré Pohostinstvo
el.energia 2/2021
30,00€
10.02.20210044082410Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil.hovory 2/202142,00€
10.02.20217200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtov.el.energie KD 1/2021

-95,65€
12.02.20211310156Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
IČO: 17058520
DIČ: 2021526188
potvrdenie k projektu Zvýšenie en.účinnosti budovy KD35,00€
12.02.20211440669560O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 1/202132,00€
15.02.2021102152510WEBSUPPORT
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
IČO: 36421928
DIČ: 2021869234
the hosting 28.02.2021-28,02,202263,23€
16.02.2021210120SH system, spol. s r.o.
Dlhé Hony 17
911 01 Trenčín
IČO: 31442170
DIČ: 2020384861
IČ DPH: SK2020384861
služby webu18,00€
18.02.202120211417MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČ DPH: SK2020088411
školenie45,00€
01.03.20212100017Kyselica Rudolf - EKO
Gorazdova 1314/7
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 37456318
DIČ: 1045681582
oprava osvetlenia121,20€
01.03.20217200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el. energiu 15.03.21-31.03.2021
DS 22,00€
KD 201,00 €
VO 229,00 €
OÚ 43,00 €
DS 23,00 €
496,00€
01.03.20217200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 15.03.21-31.03.2021
KD 73,00 €
OÚ 70,00 €
143,00€
01.03.202120210032EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
TKO, odvoz, likvidácia 2/2021447,72 €
01.03.2021022021Peter Hostačný
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ: 1079757415
práce DS448,00 €
01.03.20217721256748ZSE Energia a.s.
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
staré Pohostinstvo
el.energia 3/2021
30,00 €
08.03.20217200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtov.el.energie KD 2/2021 -101,86 €
08.03.20218278967809Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telek.služby 2/202125,81 €
12.03.20210044082410Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil.hovory 3/202142,00 €
15.03.20211430676403O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 2/202132,00 €
15.03.2021210100131JD ROZHLASY s.r.o.
Horní Bečva 968
756 57 Horní Bečva
IČ: 27797007
DIČ: CZ 27797007
anténa, konektor, vývodka51,50 €
23.03.20219001130633Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8
P.O.BOX 21
820 15 Bratislava
IČO: 52005551
IČ DPH: SK2120870653
stravné lístky682,80 €
31.03.202120210021Peter Sivoň
Nedašovce 128
IČO: 47798246
DIČ: 2021053474
orezanie stromov400,00 €
01.04.202120212546MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČ DPH: SK2020088411
syst.podpora URBIS
01.054.-30.06.2021
112,50 €
01.04.20217200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 15.04.21-30.04.2021
KD 73,00 €
OÚ 70,00 €
143,00 €
01.04.20217200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el. energiu 15.04.21-30.04.2021
DS 22,00€
KD 201,00 €
VO 229,00 €
OÚ 43,00 €
DS 23,00 €
496,00 €
01.04.20218280815060Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telek.služby 3/202125,85 €
07.04.20217631773744ZSE Energia a.s.
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
staré Pohostinstvo
el.energia 4/2021
30,00 €
07.04.2021042021Peter Hostačný
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ: 1079757415
služby OcÚ
ämontáž wifi antény na el.stlp pre rozhlas, vyčistenie porastu za KD a pred kostolom
384,00 €
31.03.202120210125EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
nakl.a vykl.kontajnera na cintoríne198,54 €
31.03.202120210103EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
TKO, odvoz, likvidácia 3/2021509,56 €
12.04.20210044082410Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 2020310578
mobil.hovory 4/202142,00 €
12.04.20217200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtov.el.energie KD 3/2021 -97,01 €
15.04.20211380687639O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 3/202132,00 €
23.04.20212122008588J and H online s.r.o.
Žabokrky 63
549 31 Hronov, Náchod
IČ: 09259767
DIČ: SK4120227089
Regál OFFICE -R-003118,60 €
01.05.20218282658899Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telek.služby 4/202125,58 €
06.05.202120210151EKO HUNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
IČ DPH:SK2022268699
TKO, odvoz, likvidácia 4/2021517,10 €
06.05.20217711337685ZSE Energia a.s.
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
staré Pohostinstvo
el.energia 5/2021
30,00 €
04.05.20217200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 14.05.21-31.05.2021
KD 73,00 €
OÚ 70,00 €
143,00€
04.05.20217200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el. energiu 15.04.21-30.04.2021
DS 22,00€
KD 201,00 €
VO 229,00 €
OÚ 43,00 €
DS 23,00 €
KD:201,00 €
496,00€
10.05.20210044082410Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 202031057
mobilné hovory 5/202142,00 €
10.05.20217200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtov.el.energie KD 4/2021 -94,26 €
07.05.20212121800004TEMPO KONDELA, s.r.o.
Vojtaššákova 893
027 44 Tvrdošín
IČO: 36409154
IČ DPH: SK2020130035
DIČ: 2020130035
stoličky464,00 €
13.05.20211320701507O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 4/202132,00 €
26.05.202121417004B2Bpartner s.r.o.
Šlekova 2
811 06 Bratislava
IČ DPH: SK2022691924
IČO: 44413467
DIČ: 2022691924
ochr.priehradka
SODB
100,80€
28.05.20212121800006TEMPO KONDELA, s.r.o.
Vojtaššákova 893
027 44 Tvrdošín
IČO: 36409154
IČ DPH: SK2020130035
DIČ: 2020130035
regal146,00 €
01.06.20212021230913LAJKA ADV, s.r.o.
Sokolská 287/31
013 24 Strečno
batohy pre deti89,88 €
31.05.202120210224EKO HNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
TKO, odvoz, likvidácia 5/2021525,89 €
01.06.20211011162901Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telek.služby 5/202125,58 €
31.05.2021082021Peter Hostačný
Svatoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ: 1079757415
práce ocú912,00 €
31.05.2021052021VLNKA Jozef
Šišov 195
956 38
IČO:40519902
DIČ: 1026462401
práce ocú, ds612,00 €
03.06.20217721333872ZSE Energia a.s.
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
staré Pohostinstvo
el.energia 6/2021
30,00 €
04.06.2021004821NITRANET, s.r.o.
Hornočermánska 55
949 01 Nitra
IČO: 36534633
DIČ: 2021509545
Wifi pre Teba15000,00€
08.06.20217200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtov.el.energie KD 5/2021 -85,76 €
08.06.202121200047JD ROZHLASY s.r.o.
Horní Bečva 968
756 57 Horní Bečva
IČO: 27797007
DIČ:
oprava rozhlasu320,97 €
08.06.20217200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 15.06.21-30.06.2021
KD 73,00 €
OÚ 70,00 €
143,00 €
08.06.20217200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el. energiu 15.06.21-31.06.2021
DS 22,00€
KD 201,00 €
VO 229,00 €
OÚ 43,00 €
DS 23,00 €
KD:201,00 €
496,00 €
09.06.20212104025MEVA-SK s.r.o.
Krátka 574
049 51 Brzotín
IČO: 31681051
DIČ: 2020500724
smetné nádoby703,80 €
10.06.2021212670GRAND - MS s.r.o.
Ivana Krasku 1881/32 c
971 01 Prievidza
IČO: 36321796
DIČ: 2021619919
IČ DPH: SK2021619919
náplne do tlačiarne22,14 €
11.06.20212121800010TEMPO KONDELA, s.r.o.
Vojtaššákova 893
027 44 Tvrdošín
IČO: 36409154
IČ DPH: SK2020130035
DIČ: 2020130035
regál146,00 €
11.06.20210044082410Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 202031057
mobil.hovory 6/202142,00 €
07.06.20211430753137O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 5/202132,00 €
25.06.20219001150795Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8
P.O.BOX 21
820 15 Bratislava
IČO: 52005551
IČ DPH: SK2120870653
stravné lístky682,80 €
01.07.2021102021Peter Hostačný
Svätoplukova 1267/2
957 04 Bánovce nad Bebravou
IČO: 44118783
DIČ: 1079757415
práce OcÚ -malovky, prerábka elektriky a zasuviek, montáý vetracích sít, regála a skrine, na plech.sklade, montáž skríň, vyčistenie zvodov...976,00 €
30.06.202120210297EKO HNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
TKO, odvoz, likvidácia 6/2021497,63 €
01.07.202120213768MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36041688
IČ DPH: SK2020088411
syst.podpora URBIS01.07.21-30.09.21112,50 €
06.07.20217601946330ZSE Energia a.s.
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
staré Pohostinstvo
el.energia 7/2021
30,00 €
08.07.20217200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 15.07.21-31.07.2021
KD 73,00 €
OÚ 70,00 €
143,00 €
08.07.20217200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el. energiu 15.07.21-31.07.2021
DS 22,00€
KD 201,00 €
VO 229,00 €
OÚ 43,00 €
DS 23,00 €
KD:201,00 €
496,00 €
08.07.20217200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
vyúčtov.el.energie KD 6/2021 -47,63 €
08.07.20211600810599O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35848863
IČ DPH: SK2020216748
DIČ: 2020216748
internet 6/202132,00 €
08.07.20210044082410Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 202031057
mobil.hovory 7/202142,00 €
13.07.2021292021Ing. Sylvia Augustínová
A.Sládkoviča 344/21
018 51 Nová Dubnica
IČO: 42150116
audit za r.2020400,00 €
13.07.202120210694TENDERnet s.r.o.
M.R.Štefánika 836/33
010 01 Žilina
IČO: 50139088
DIČ: 2120186816
IČ DPH: SK2120186816
licencia na využívanie softvéru 15.07.2021-14.07.2022198,00 €
06.08.20217200000733V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za plyn 13.08.21-31.08.2021
KD 73,00 €
OÚ 70,00 €
143,00 €
06.08.20217200000735V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
IČO: 36421693
DIČ: 2021864900
IČ DPH: SK2021864900
záloha za el. energiu 13.08.21-31.08.2021
DS 22,00€
KD 201,00 €
VO 229,00 €
OÚ 43,00 €
DS 23,00 €
KD:201,00 €
496,00 €
02.08.20218286349926Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telek.služby 6202125,58 €
06.08.20218288200811Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO: 35763469
IČ DPH: SK2020273893
DIČ: 2020273893
telek.služby 7/202126,05 €
06.08.20217562267762ZSE Energia a.s.
P.O.BOX 325
810 00 Bratislava 1
IĆO: 36677281
IČ DPH: SK2022249295
DIČ: 2022249295
staré Pohostinstvo
el.energia 8/2021
30,00 €
10.08.202120210374EKO HNKA s.r.o.
Stará cesta
956 33 Chynorany 512
IČO: 36693189
DIČ: 2022268699
TKO, odvoz, likvidácia 7/2021756,80 €
10.08.20210044082410Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
IČO: 35697270
IČ DPH: SK 2020310578
DIČ: 202031057
mobil.hovory 8/202142,00 €