Faktury 2012

Faktúry 2012

DátumČ. fakturyDodávateľPredmet fakturácieSuma
27.12.20111/02012EKO HUNKA s.r.o.Odvoz komunálneho odpadu567,67 Eur
2.1.20122/2012SOMI Trenčín s.r.o.Aktualizácia software90,00 Eur
4.1.20123/2012Západoslovenská energetikaVyúčtovanie elektriny596,63 Eur
31.12.20124/2012AZ-system s.r.o.Oprava tel. linky47,27 Eur
3.1.20125/2012Slovak telecom a.s.Pevná linka19,99 Eur
18.1.20126/2012Prvá bánovska informačná spoločnosť s.r.o.Internet na rok 2012184,90 Eur
11.1.20117/2012ORANGE SLOVENSKO a.s.Mobilný telefón40,00 Eur
12.1.20128/2012CART PRINT s.r.o.Tlačivá 31,55 Eur
29.12.20129/2012DEXIA Banka a.s.poplatok za vedenie účtu SCP39,96 Eur
23.1.201210/2012Miroslav Mikuš - MENEXoprava žalúzií40,00 Eur
20.1.201211/2012Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.Vodné a stočné18,00 Eur
21.1.201212/2012Slovenský plynárenský priemysel a.s.Spotreba plynu330,51 Eur
26.1.201213/2012Websupport s.r.o.Custom hosting - ročný poplatok za stranku28,80 Eur
23.1.201214/2012Západoslovenská energetika a.s.Záloha na elektrickú energiu546,56 Eur
30.1.201215/2012FEREX s.r.o.Nákup smetných nádob423,60 Eur
1.2.201216/2012Slovenský plynárenský priemyselZáloha na plyn327,00 Eur
1.2.201217/2012MADE s.r.o.Systémová podpora URBIS86,30 Eur
1.2.201218/2012Západoslovenská energetika a.s.Záloha na spotrebu elektrickej energie546,56 Eur
31.1.201219/2012Eko Hunka s.r.o.vývoz komunálneho odpadu378,46 Eur
3.2.201220/2012Slovak Telekom a.s.telekomunikačné služby -pevná linka28,76 Eur
10.2.201221/2012Orange Slovensko, a.s.Telekom. služby - mobil40,00 Eur
16.02.201222/2012Trenčianska regionálna rozvojová agentúraŽiadosť z Rezervy Predsedu vlády SR49,00 Eur
17.02.201223/2012Poradca s.r.o.publikácie - doplatenie29,50 Eur
01.03.201224/2012SPP a.s.záloha na plyn327,00 Eur
05.03.201225/2012Edenred Slovakia s.r.o.nákup stravných lístkov321,96 Eur
29.02.201226/2012Eko Hunka s.r.o.vývoz komunálneho odpadu378,46 Eur
01.03.201227/2012ZSE a.s. záloha za elektrickú energiu546,56 Eur
02.03.201228/2012Coop Jednota s.d.predaj na poukážky pre jubilantov30,00 Eur
03.03.201229/2012Slovak telekom a.s.telekom. služby - pevná linka24,20 Eur
10.03.201230/2012Orange Slovensko, a.s. Telekom. služby - mobil40,00 Eur
14.03.201231/2012Martin Ďuriak - SklenárstvoZasklenie výplní na dome smútku416,66 Eur
23.03.201232/2012Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.publikácie Finančný spravodajca ročník 2011 - doplatok21,19 Eur
23.03.201233/2012Modest, spol. s.r.o.za výkon ávie montážnej plošiny34,32 Eur
29.03.201234/2012Ives KošiceSlužby techn. podpory APV 83,65 Eur
30.03.201235/2012Cosmos - Peter BačkoNákup inform.tabuliek s erbom obce28,00 Eur
01.04.201236/2012SPP a.száloha na plyn327,00 Eur
31.03.201237/2012Eko Hunka s.r.o.vývoz komunálneho odpadu378,46 Eur
02.04.201238/2012ZSE a.s.záloha za elektrickú energiu546,56 Eur
03.04.201239/2012ZSvS a.s.spotreba vody10,09 Eur
03.04.201240/2012Slovak Telecom a.s.telekom. služby - pevná linka24,36 Eur
10.04.201241/2012Orange Slovensko a.s.Telekom. služby - mobil40,08 Eur
13.04.201242/2012GSK majetkoprávny servis, s.r.o.za vyhotovenie geometrického plánu a kúpnej zmluvy392,50 Eur
25.04.201243/2012Národné informačné stredisko SR, a.s.register nehnuteľností120,00 Eur
30.04.201244/2012Eko Hunka s.r.o.za vývoz kontajnera pri dome smútku103,05 Eur
30.04.201245/2012Eko Hunka s.r.o.vývoz komunálneho odpadu389,11 Eur
03.05.201246/2012AZ systém s.r.o.Nákup tlačiarne na A3310,80 Eur
04.05.201247/2012Edenred Slovakia s.r.o.nákup stravných lístkov321,96 Eur
04.05.201248/2012SPP a.s.záloha na plyn327,00 Eur
09.05.201249/2012ZSE a.s.záloha za el. energiu546,56 Eur
10.05.201250/2012Slovak Telecom a.s.telekom. služby - pevná linka24,01 Eur
11.05.201251/2012Eko Hunka, s.r.o.nájom kontajnerov na sklo180,00 Eur
15.5.201252/2012Orange Slovensko a.s.telekom. služby - mobil40,00 Eur
31.5.201253/2012Garel - Martin Jurčíknákup športových pohárov65,52 Eur
4.6.201254/2012Eko Hunka, s.r.o.vývoz a uloženie komunálneho odpadu378,46 Eur
4.6.201255/2012Eko Hunka, s.r.o.Vývoz a uloženie kontajnera pri dome smútku102,83 Eur
4.6.201256/2012SPP, a.s.záloha na plyn327,00 Eur
25.5.201257/2012Made s.r.o.rozšírenie informačného systému Urbis170,00 Eur
6.6.201258/2012ZSE, a.s. záloha na elektrickú energiu546,56 Eur
8.6.201259/2012Slovak Telekom, a.s.telekom. služby - pevná linka21,92 Eur
13.6.201260/2012Orange Slovensko a.s.telekom. služby - mobil40,00 Eur
26.6.201261/2012Autoomega s.r.o. držiak mikrofónu5,72 Eur
26.6.201262/2012Fire Systemsada hadíc183,50 Eur
29.6.201263/2012KRPA Slovakia s.r.o.obálky34,30 Eur
3.7.201264/2012Eko Hunka, s.r.o.Vývoz a uloženie komunálneho odpadu567,68 Eur
3.7.201265/2012SPP, a.s.záloha na plyn327,00 Eur
6.7.201266/2012ZSE, a.s.záloha na elektrickú energiu546,56 Eur
6.7.201267/2012AZ - systém, s.r.o.oprava telefónnej linky59,80 Eur
6.7.201268/2012Slovak Telekom, a.s.telekom. služby - pevná linka9,85 Eur
12.7.201269/2012Orange Slovensko a.s.telekom. služby - mobil41,76 Eur
12.7.201270/2012Viktória - Hámor, s.r.o.struna do kosačky87,00 Eur
16.7.201271/2012ZSvS, a.s.spotreba vody22,72 Eur
3.8.201272/2012SPP, a.s.záloha na plyn327,00 Eur
3.8.201273/2012Poradca podnikateľa, s.r.o.predplatné na Finančného spravodajcu19,98 Eur
6.8.201274/2012Eko Hunka, s.r.o.uloženie a zvoz komunálneho odpadu389,87 Eur
8.8.201275/2012Edenred Slovakia, s.r.o.nákup stravných lístkov638,16 Eur
9.8.201276/2012ZSE, a.s.záloha za elektrickú energiu546,56 Eur
15.8.201277/2012Orange Slovensko a.s.telekom. služby - mobil40,00 Eur
17.8.201278/2012Slovak Telekom, a.s.telekom. služby - pevná linka a internet40,33 Eur
4.9.201279/2012SPP, a.s.záloha na plyn327,00 Eur
4.9.201280/2012Eko Hunka, s.r.o.uloženie a zvoz komunálneho odpadu385,17 Eur
4.9.201281/2012Eko Hunka, s.r.o.uloženie a zvoz komunálneho odpadu od RD č. 67414,19 Eur
4.9.201282/2012Eko Hunka, s.r.o.uloženie a zvoz komunálneho odpadu od DS113,74 Eur
5.9.201283/2012Slovak Telekom, a.s.telekom. služby - pevná linka a internet23,16 Eur
5.9.201284/2012ZSE, a.s.záloha za elektrickú energiu546,56 Eur
12.9.201285/2012Orange Slovensko a.s.telekom. služby - mobil40,00 Eur
17.9.201286/2012Bozpo Agencyškolenie z predpisov BOZP31,20 Eur
18.9.201287/2012Garelšportové poháre a trofeje152,40 Eur
21.9.201288/2012Modest , s.r.o.práce spojené s plošinou48,84 Eur
2.10.201289/2012SPP, a.s.záloha na plyn327,00 Eur
4.10.201290/2012Eko Hunka, s.r.o. uloženie a zvoz komunálneho odpadu373,01 Eur
4.10.201291/2012ZSE, a.s.záloha za elektrickú energiu546,56 Eur
4.10.201292/2012Mullerkontrola hasiacich prístrojov32,38 Eur
5.10.201293/2012Slovak Telekom, a.s.telekom. služby - pevná linka a internet40,10 Eur
15.10.201294/2012Orange Slovensko, a.s.telekom. služby - mobil40,00 Eur
18.10.201295/2012Websupport s.r.o.Custom hosting - rozšírenie údajov6,24 Eur
23.10.201296/2012Bartoš reklamareklamné predmety pre dôchodcov441,62 Eur
30.10.201297/2012RZMaOSP TrenčínDiár samosprávy 13,30 Eur

5.11.201298/2012Slovak Telekom, a.s.telekom. služby - pevná linka a internet34,06 Eur
5.11.201299/2012Eko Hunka, s.r.o. uloženie a zvoz komunálneho odpadu369,10 Eur
5.11.2012100/2012SPP a.s.záloha na plyn327,00 Eur
5.11.2012101/2012B and K s.r.o.nákup vriec na plasty35,40 Eur
8.11.2012102/2012ZSE, a.s.záloha za elektrickú energiu546,56 Eur
12.11.2012103/2012Orange, a.s. telekom. služby - mobil43,39 Eur
15.11.2012104/2012Orange, a.s. nákup mobilu 254,50 Eur
22.11.2012105/2012Votep, s.r.o.Revízia plynových kachlí135,84 Eur
23.11.2012106/2012Cosmostlač obecných novín72,00 Eur
30.11.2012107/2012Sotac s.r.o. publikácia - kniha16,50 Eur
4.12.2012108/2012Eko Hunka, s.r.o.uloženie a zvoz komunálneho odpadu152,86 Eur
4.12.2012109/2012Eko Hunka, s.r.o.uloženie a zvoz komunálneho odpadu584,21 Eur
4.12.2012110/2012Edenred, s.r.o.nákup stravných lístkov228,36 Eur
4.12.2012111/2012SPP, a.s.záloha na plyn327,00 Eur
4.12.2012112/2012Slovak Telecom, a.s.telekom. služby - pevná linka a internet37,70 Eur
6.12.2012113/2012SOZApoplatky za obecný rozhlas za rok 201220,40 Eur
6.12.2012114/2012SOZApoplatky za obecný rozhlas za rok 20116,80 Eur
6.12.2012115/2012SOZApoplatky za kultúrne podujatie Katarínsku zábavu24,00 Eur
7.12.2012116/2012COOP Jednota s.d.preplatenie poukážok na nákup pre jubilantov135,00 Eur
11.12.2012117/2012Orange, a.s.telekom. služby - mobil55,80 Eur
14.12.2012118/2012Garel, Martin Jurčíknákup športových pohárov pre súťaže a turnaje131,81 Eur
31.12.2012119/2012Eko Hunka, s.r.o.uloženie a zvoz komunálneho odpadu387,16 Eur
31.12.2012120/2012Prima bankapoplatok za vedenie cenných papierov39,96 Eur