7.2.2011 – Turnaj o pohar starostu

7.2.2011 sme zorganizovali tradičný turnaj o pohár starostu a memoriál Ferdinanda Bíma

Víťazi jednotlivých kategorii

Pohár starostu deti: 1. Lukáš Gieci   2. Peter Raninec    3. Ivan Flimel     4. Dagmar Gieciová

Pohár starostu dospelí:  1. Marin Pikna   2. Milan Strempek   3. Lukáš Baco

Memoriál Ferdinanda Bíma: 1. Juraj Mikuš   2. Ján Chudoba   3.  Juraj Petrlík

Memoriál Ferdinanda Bíma sme v tomto roku urobili ako otvorený turnaj pre pozvaných účastníkov