Faktúry 2015

Faktúry 2015

Dátumčíslo faktúryDodávateľPredmet fakturácieSuma
5.1.20151/2015ZSE, a.s.vyúčtovanie el. energie-627,45 €
7.1.20152/2015Websupport, s.r.o.custom hosting a domena61,56 €
7.1.20153/2015EKO HUNKA, s.r.o.odvoz a uloženie KO356,46 €
8.1.20154/2015SOMI Trenčín, spol. s r.o.upgrade program mzdy90 €
9.1.20155/2015ZSE, a.s. spotreba elektriny593,87 €
12.1.20156/2015Orange Slovensko, s.r.o.telefónne hovory - mobil57,06 €
12.1.20157/2015MADE spol. s r.o.systemová podpora URBIS112,50 €
19.1.20158/2015Poradca podnikateľa, spol. s r.o.vyúčtovanie pedplatného48,86 €
12.1.20159/2015PC PREDAJ SERVISkazety Canon155,20 €
22.1.201510/2015RWE Gas Slovenskoplyn
1.10.2014- 31.12.2014
173,08 €
28.1.201511/2015SH systém spol. s r.o.zyxel switch, kábel UTP16,61 €
9.2.201512/2015RWE Gas Slovenskoplyn 2/2015315,00 €
9.2.201513/2015Slovak Telekom, a.s.telef. + internet 1/201541,00 €
9.2.201514/2015MBT Computers-Ďuračkapráce inštalácie125,40 €
11.2.201515/2015ORANGE Slovensko a.s.mobil - tel.hovory 2/201540,00 €
12.2.201516/2015REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIApublikácia "Miestna samospráva-ZPF II"8,50 €
12.2.201517/2015ZSE Energia, a.s.spotreba elektriny 2/2015593,87 €
16.2.201518/2015EKO HUNKA s.r.o. odvoz a uloženie komunál.odpadu 1/2015367,43 €
3.3.201519/2015EKO HUNKA s.r.o.odvoz a uloženie komunál. odpadu 2/2015335,30 €
4.3.201520/2015ZSE Energia, a.s.spotreba elektriny 3/2015593,87 €
6.3.201521/2015RWE Gas Slovenskoplyn 3/2015315,00 €
9.3.201522/2015Slovak Telekom, a.s.telef. hovory +internet 2/201539,10 €
10.3.201523/2015Orange Slovensko, a.s.mobil - tel.hovory 3/201540,00 €
1.4.201524/2015MADE spol. s r.o. systémová podpora URBIS 1.4.2015-30.6.2015112,50 €
2.4.201525/2015Edenred Slovakia s.r.o.stravné lístky332,02 €
7.4.201526/2015SH systém spol. s r. o.nefunkčné katastrálne mapy na PC a NTB26,40 €
7.4.201527/2015ZSE Energia, a.s. spotreba elektriny 4/2015593,87 €
7.4.201528/2015EKO HUNKA s.r.o.odvoz a uloženie komunál. odpadu247,01 €
7.4.201529/2015EKO HUNKA s.r.o.nakládka a vykládka kontajnera, objemný odpad, poplatok, km181,64 €
8.4.201530/2015Slovak Telekom, a.s.telef. hovory +internet 3/201538,62 €
8.4.201531/2015Poradca podnikateľa, spol. s r.o.záloh.fa. (faktúra nebola akceptovaná a ani uhradená)84,00 €
9.4.201532/2015RWE Gas Slovenskoplyn 4/2015315,00 €
13.4.201533/2015Orange Slovensko, a.s.mobil - telef.hovory 4/201540,00 €
14.4.201534/2015PORUBSKÝ MILAN Agentúra BOZP a POškolenie zamestnancov20,00 €
17.4.201535/2015IVES Košicezáloh.fa. -služby STP APV83,65 €
5.5.201536/2015EKO HUNKA s.r.o.odvoz a uloženie komunálneho odpadu351,76 €
6.5.201537/2015ZSE Energia, a.s.spotreba elektriny 5/2015593,87
6.5.201538/2015IVES Košicevyúčtovacia fa. za služby (pozri 35/2015)0,00 €
6.5.201539/2015SOZA pre práva k hudobným dielamautorská odmena za licenciu na verejné použitie19,20 €
7.5.201540/2015RWE Gas Slovenskoplyn 5/2015315,00 €
7.5.201541/2015FEREX, s.r.o.kontajner 274,80 €
12.5.201542/2015Slovak Telekom, a.s.telef. hovory + internet67,59 €
12.5.201543/2015ORANGE Slovensko, a.s.mobil. - telef.hovory 5/201540,00 €
12.5.201544/2015Pietrik Jozefopravy KD252,00 €
12.5.201545/2015Hostačný Peteropravy KD150,00 €
12.5.201546/2015Hostačný Peterza služby( práce na PC, inštalácie, nastavenia)80,00 €
21.5.201547/2015Edenred Slovakia s.r.o.stravné lístky671,70 €
28.5.201548/2015Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.vyúčtov. vody od: 19.11.2014-31.12.2014 a 1.1.2015-13.5.2015243,70 €
2.6.201549/2015ZSE Energia, a.s.spotreba elektriny 6/2015593,87 €
2.6.201550/2015EKO HUNKA s.r.o.odvoz a uloženie komunál. odpadu508,23 €
5.6.201551/2015RWE Gas Slovensko, s.r.o.plyn 6/2015315,00 €
10.6.201552/2015Slovak Telekom, a.s.telef. hovory + internet35,18 €
10.6.201553/2015ORANGE Slovensko, a.s.mobil. - telef.hovory40,00 €
1.7.201554/2015MADE spol. s r.o.,
B. Bystrica
systém.podpora URBIS 1.7.2015-30.9.2015112,50 €
2.7.201555/2015EKO HUNKA s.r.o.odvoz a uloženie
komunál. odpadu
256,20 €
2.7.201556/2015ZSE Energia, a.s.spotreba elektriny
7/2015
593,87 €
6.7.201557/2015Slovak Telekom, a.s.telef. hovory + internet32,59 €
7.7.201558/2015RWE Gas Slovensko, s.r.o.plyn 7/2015315,00 €
10.7.201559/2015ORANGE Slovenskomobil - tel.hovory40,00 €
24.7.201560/2015Edenred Slovakia s.r.o.stravné lístky671,70 €
4.8.201561/2015EKO HUNKA s.r.o.odvoz a uloženie komunál. odpadu335,30 €
5.8.201562/2015ZSE Energia, a.s.spotreba elektriny 8/2015593,87 €
5.8.201563/2015Slovak Telekom, a.s.tel. hovory+internet42,98 €
7.8.201564/2015RWE Gas Slovensko, s.r.o.plyn 8/2015315,00 €
11.8.201565/2015ORANGE Slovenskomobil - tel.hovory40,00 €
19.8.201566/2015PIA STAMAT, s.r.o.za vypracovanie projekt.dokumentácie: "Vybudovanie chodníkov,zastávky a záchytného parkoviska v obci Otrhánky"1000,00 €
27.8.201567/2015SOZA pre práva k hudobným dielamobecný rozhlas - oznamy 1.1.2015-31.12.201520,40 €
4.9.201568/2015EKO HUNKA s.r.o.odvoz a uloženie komunál.odpadu347,05 €
7.9.201569/2015ZSE Energia, a.s.spotreba elektriny za 9/2015593,87 €
7.9.201570/2015RWE Gas Slovensko, s.r.o.plyn 9/2015315,00 €
8.9.201571/2015Slovak Telekom, a.s.tel.hovory+internet33,89 e
10.9.201572/2015ZSE Energia, a.s.preplatok
1.1.2015-30.8.2015
402,04 €
11.9.201573/2015ORANGE Slovenskomobil - tel.hovory
9/2015
40,60 €
21.9.201574/2015Technická inšpekcia, Bratislavaza posúdenie projekt.dokum. pre staveb.povol.48,00 €
21.9.201575/2015Michlovský ORANGE, Piešťanyza posúdenie projekt.dokum. pre staveb.povol.12,00 €
18.9.201576/2015BUCHEL spol. s r.o., Bánovce n/Bza fasádnu farbu - OÚ180, 00 €
28.9.201577/2015Ing. Eva Ďuržová, Trenčínaudit za r. 2014400,00 €
1.10.201578/2015MADE spol. s r.o.systémová podpora URBIS 1.10.2015-31.12.2015112,50 €
5.10.201579/2015EKO HUNKA s.r.o.odvoz a uloženie komunálneho odpadu345,87 €
5.10.201580/2015MULLER, Topoľčanykontrola hasiacich prístrojov na rok 201532,70 €
6.10.201581/2015Slovak Telekom, a.s. Bratislavatelef. hovory + internet
za 10/2015
30,19 €
7.10.201582/2015ZSE Energia, a.s.spotreba elektriny za 10/2015593,87 €
8.10.201583/2015RWE Gas Slovensko, s.r.o.plyn 10/2015315,00 €
12.10.201584/2015Orange Slovenskomobil. hovory 10/201540,00 €
13.10.201585/2015Edenred Slovakia s.r.o.stravné lístky671,70 €
16.10.201586/2015COOP JEDNOTA Topoľčanypoukážky - jubilanti250,00 €
9.10.201587/2015TIS Slovakia, s.r.o.
Stará Ľubovňa
uteráky pre dôchodcov248,35 €
4.11.201588/2015EKO HUNKA s.r.o.odvoz a uloženie komunálneho odpadu543,50 €
4.11.201589/2015EKO HUNKA s.r.o.nakládka a vykládka kontajnera170,76 €
5.11.201590/2015ZSE Energia, a.s.spotreba energie za 11/2015593,87 €
5.11.201591/2015RWE Gas Slovensko, s.r.o.plyn 11/2015315,00 €
6.11.201592/2015Slovak Telekom, a.s.tel.hovory + internet30,91 €
11.11.201593/2015Orange Slovenskomobil.hovory 11/201540,00€
23.11.201594/2015Západoslovenská vodárenská spoloč.voda 14.5.2015-10.11.201532,41€
9.12.201595/2015EKO HUNKA s.r.o.nakládka, vykládka kontajnera175,35€
9.12.201596/2015EKO HUNKA s.r.o.odvoz a uloženie komunálneho odpadu359,20€
9.12.201597/2015TRAVERZ, Ľ.Vaszkoopílenie drevín600,00€
9.12.201598/2015Slovak Telekom, a.s.tel.hovory+internet29,99€
10.12.201599/2015RWE Gas Slovensko, s.r.o.plyn 12/2015315,00€
10.12.2015100/2015ORANGE Slovensko, a.s.mobil.hovory40,00€
3.12.2015101/2015Disig, a.s.kvalifik.systémový certifikát103,20€
18.12.2015102/2015SOZAzábava 26.12.2015158,40€
18.12.2015103/2015WEBSUPPORT, s.r.o.custom hosting 2.1.2016-2.1.2017
2.1.2016-1.1.2017
61,56€
21.12.2015104/2015Prima banka Slovensko, a.s.za vedenie účtu r.201542,71€
22.12.2015105/2015GARELšportové trofeje67,51€
23.12.2015106/2015SOZAdobropis k 26.12.2015-50,40€
22.12.2015107/2015Premier Consulting EU, s.r.o.Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-25 7211.075,20€
22.12.2015108/2015Premier Consulting EU, s.r.o.vypracovanie ŽoNFP
Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-25 721p
120,00€
22.12.2015109/2015Premier ConsultingZmluva o dielo č. EA PRV 2015-25 7421075,20€
22.12.2015110/2015Premier Consulting EU, s.r.o.vypracovanie o ŽoNFP Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-25 742p120,00€
26.12.2015111/2015Poľovnícke združenie Miezgovcevýdavky na spoločenskú akciu46,00€
7.1.2016112/2015SLOVAK TELEKOM a.s.tel.hovory+internet 1.12.2015-31.12.201535,18€
5.1.2016113/2015EKO HUNKA s.r.o.odvoz a uloženie komunálneho odpadu337,26€