Farský karneval – 19.2.2011

19.2.2011 sme aj my prispeli k zorganizovaniu farského detského karnevalu.