Rozpočet obce na rok 2013

Tu si je možné prezrieť rozpočet obce na rok 2013
Rozpočet obce na rok 2013
Plnenie rozpočtu obce za rok 2013