Ostatné

Voľby 2017 – Informácie pre voliča

Oznam k voľbám 2017

Zoznam zaregistrovanych kandidatov VO1

Zoznam zaregistrovanych kandidatov na predsedu TSK

Voľby do VUC 2017 výsledky predseda

Voľby do VUC 2017 výsledky poslanci

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samoprávy obcí

Komunálne voľby 2018 – informácia

Komunálne voľby 2018 OZNAM

Zapisovateľ Komunálne voľby 2018

OZNÁMENIE O URČENÍ POČTU POSLANCOV A UTVORENÍ VOLEB.OBVODU PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 10.novembra 2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY STAROSTU OBCE OTRHÁNKY

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V OTRHÁNKACH

 

Program hospodárskeho rozvoja obce Otrhanky 2015-2024

 

Vybudovanie chodníkov, zastávky a záchytného parkoviska v obci Otrhánky

Oplotenie cintorína

Projekt -Vybudovanie chodníkov, zástavky a záchytného parkoviska v obci Otrhánky

Projekt – Oplotenie cintrorína v obci Otrhánky

 

Neurologická ambulancia v BnB oznam

Oznam o zmene prevádzkovania LSPP

Nemocnica Partizánske Informácia o zmene poskytovania služieb

 

Komunálny spravodajca 21 2018

 

Informácia pre chovateľov psov

 

VÝZVA A UPOZORNENIE OREZU A VÝRUBU STROMOV

 

Uverejnenie výsledkov Komunálnych volieb 2018

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 VÝSLEDKY STAROSTOV OKRESU

 

Oznam POVINNOSŤ REGISTRÁCIE A IDENTIFIKÁCIE CHOVU OŠÍPANÝCH

 

Termíny zvozov separovaného odpadu 2019

Termíny zvozov separovaného odpadu 2.polrok 2019

 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NR SR o vyhlásení volieb prezidenta SR 2019

Informácie pre voliča k voľbám prezidenta SR 2019

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie

Kandidáti na PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 16.03.2019

Zoznam kandidátov na prezidenta SR, ktorí sa vzdali kandidatúry

Výsledky volieb PREZIDENTA SR I. za obec Otrhánky

Výsledky VOLIEB PREZIDENTA SR II. za obec Otrhánky

Výsledky_voľby prezidenta 2019_II kolo volebný obvod BnB

 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča k voľbám do Európskeho parlamentu 2019

Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do EÚ 2019

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019 za obec Otrhánky

 

 

OZNAM k prevádzkovaniu ambulancie zubného lekárstva – MDDr. Michaela Miksová

 

MERAČ RÝCHLOSTI RV SR Prevencia kriminality

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO 

Zmluva o dielo Rekonštrukcia kultúrneho centra – časť 1

Čestné vyhlásenie ku sociálnemu aspektu

Rekonštrukcia kultúrneho centra – časť 1 (Zadanie)

VO Rekonštrukcia KC

 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NR SR o vyhlásení volieb do Národnej rady SR v roku 2020

Informácia pre voliča

Žiadosť o voľbu poštou do NR SR

Oznámenie k voľbám do Národnej rady SR 2020

Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry

Zápisnica OVK VOĽBY NR SR 2020

 

 

VÝZVA na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

 

OZNAM o zmene odpočtov

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky, Rekonštrukcia kultúrneho centra časť 1

Rekonštrukcia kultúrneho centra – časť 1 (Zadanie)

Čestné vyhlásenie ku sociálnemu aspektu

Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO

Zmluva o dielo Rekonštrukcia kultúr. centra – časť 1

Dokumentácia z prieskumu trhu Rekonštrukcia kultúrneho centra – časť 1

 

Usmernenie v súvislosti s koronavírusom COVID 19

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí

ÚRAD VEREJ.ZDRAVOTNÍCTVA SR .usmernenie hlavného hygienika SR

OZNAM o zatvorení všetkých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Oznam Úrad práce, soc.vecí a rodiny PE

UPOZORNENIE PRE CESTUJÚCICH

 

Ochrana lesov pred požiarmi v r.2020

 

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou oznamuje občanom

Oznam pre občanov

Oznámenie MESTA Bánovce

Dôležité informácie pre obcanov

Opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok od 16.3.2020

Opatrenie UVZSR karantena od 13.3.2020

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia od 13.3.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 štvrtá aktualizácia 13.3.2020

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03

COVID 19 OPATRENIA NEMOCNICA BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Uznesenie vlády SR z 18.03.2020

Karanténne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR účinné od 19_03_2020

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia

Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020

Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020

Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020

Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020

Uznesenie vlády SR 169_2020 rozšírený NS od 28.3.2020

Uzatvorenie prevadzok rezimove opatrenia HH SR

 

Ministerstvo školstva SR Rozhodnutie

SENIORI_COVID-19_OPK_Leták

 

Opatrenie UVZ SR štátna karanténa po príchode na územie SR od 6.4.2020

 

Opatrenie_pre_nosenie_rusok

Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_v_suvislosti_s_ochorenim_COVID_19_sposobenym_koronavirusom_SARS_CoV_2_siedma aktualizacia

statna_karantena_30_04

OZNAM COVID-19

 

opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020

opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby

opatrenie_zastupitelstva_a_pohreby

 

19_05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia

final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06

final_opatrenie_ruska_02_06

zmena_opatrenia_hranice_48 hodin_01_06_final

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva25052020

Certipo_oznam

Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_zrusenie_statnej_karateny_09062020

Opatrenie_UVZSR_ruska_09062020

Opatrenie_UVZSR_prevadzky_09062020

OZNAM CEZ ANTENU.SK

 

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020

19_06_final_opatrenia_prevadzky_a_HP

19_06_final_opatrenia_ruska_stredne_skoly

Opatrenie_k_hraniciam_doplnenie_bezpecnych_statov_do_prilohy_19062020

Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_25.06.2020_prevadzky

Opatrenie_UVZSR_zmena_opatrenia_prevadzky_a_HP_03072020

Opatrenia_ruska

Okresný úrad TN Oznámenie o strat.dok.

Okres.úrad TN Oznámenie o vyprac.strat.dok Plán rozvoja verejných vodovodov a verej.kanalizácií pre územie Trenč.krana na r.2021 -2027

OZNAM PRE PACIENTOV

Sčítanie Trenčiansky kraj

Regionálny úrad verejného zdravotníctva TN, Verejná vyhláška

Okresný úrad Trenčín, odbor opr.prostriedkov Rozhodnutie

Zmena_opatrenia_ruska_01_09 2020

zmena_opatrenia_hranice_10_9

final_opatrenie_prevadzky_a_HP_08_09

final_opatrenia_ruska_14_09

opatrenie_hranice _15_09

LESY SR Výzva pre vlastníkov les.pozemkov, ktorí do 30 06 2019 požiadali o navrátenie užívací práv k les.pozemkom a podania medoplnili alebo neopravili

LESY SR Výzva pre vlastníkov les.pozemkov, ktorí do zverejnenia nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

opatrenia_ruska_29_09

opatrenie_hranice_01_10

Uznesenie vlády 587_2020 núdzový stav 1.10.2020 (003)

30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP

RUSES rozhodnutie verejná vyhláška (1)

Plán udržateľnej mobility TSK – záverečné stanovisko

ZASADAL KRÍZOVÝ ŠTÁB

Žiadosť o súčinnosť pri registrácii chovov ošípaných

Príloha č.2 Registracia_chovu_1_ks_OS

Príloha č. 3 Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti

Príloha č. 5 Registrácia chovu od 2 ks a viac ošípaných

Príloha č.1 Oznam – povinnosť registrácie chovu ošípaných

Príloha č. 2 Predaj_1_ks_OS-

final_opatrenia_ruska_15_10

final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10

Oznam čistenia komínov 21.10.2020