Ostatné

Voľby 2017 – Informácie pre voliča

Oznam k voľbám 2017

Zoznam zaregistrovanych kandidatov VO1

Zoznam zaregistrovanych kandidatov na predsedu TSK

Voľby do VUC 2017 výsledky predseda

Voľby do VUC 2017 výsledky poslanci

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samoprávy obcí

Komunálne voľby 2018 – informácia

Komunálne voľby 2018 OZNAM

Zapisovateľ Komunálne voľby 2018

OZNÁMENIE O URČENÍ POČTU POSLANCOV A UTVORENÍ VOLEB.OBVODU PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 10.novembra 2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY STAROSTU OBCE OTRHÁNKY

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V OTRHÁNKACH

 

Program hospodárskeho rozvoja obce Otrhanky 2015-2024

 

Vybudovanie chodníkov, zastávky a záchytného parkoviska v obci Otrhánky

Oplotenie cintorína

Projekt -Vybudovanie chodníkov, zástavky a záchytného parkoviska v obci Otrhánky

Projekt – Oplotenie cintrorína v obci Otrhánky

 

Neurologická ambulancia v BnB oznam

Oznam o zmene prevádzkovania LSPP

Nemocnica Partizánske Informácia o zmene poskytovania služieb

 

Komunálny spravodajca 21 2018

 

Informácia pre chovateľov psov

 

Uverejnenie výsledkov Komunálnych volieb 2018

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 VÝSLEDKY STAROSTOV OKRESU

 

Oznam POVINNOSŤ REGISTRÁCIE A IDENTIFIKÁCIE CHOVU OŠÍPANÝCH

 

 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NR SR o vyhlásení volieb prezidenta SR 2019

Informácie pre voliča k voľbám prezidenta SR 2019

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie

Kandidáti na PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 16.03.2019

Zoznam kandidátov na prezidenta SR, ktorí sa vzdali kandidatúry

Výsledky volieb PREZIDENTA SR I. za obec Otrhánky

Výsledky VOLIEB PREZIDENTA SR II. za obec Otrhánky

Výsledky_voľby prezidenta 2019_II kolo volebný obvod BnB

 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 2019

Informácie pre voliča k voľbám do Európskeho parlamentu 2019

Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do EÚ 2019

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019 za obec Otrhánky

 

 

OZNAM k prevádzkovaniu ambulancie zubného lekárstva – MDDr. Michaela Miksová

 

MERAČ RÝCHLOSTI RV SR Prevencia kriminality

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO 

Zmluva o dielo Rekonštrukcia kultúrneho centra – časť 1

Čestné vyhlásenie ku sociálnemu aspektu

Rekonštrukcia kultúrneho centra – časť 1 (Zadanie)

VO Rekonštrukcia KC

 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NR SR o vyhlásení volieb do Národnej rady SR v roku 2020

Informácia pre voliča

Žiadosť o voľbu poštou do NR SR

Oznámenie k voľbám do Národnej rady SR 2020

Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry

Zápisnica OVK VOĽBY NR SR 2020

 

OZNAM o zmene odpočtov

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky, Rekonštrukcia kultúrneho centra časť 1

Rekonštrukcia kultúrneho centra – časť 1 (Zadanie)

Čestné vyhlásenie ku sociálnemu aspektu

Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO

Zmluva o dielo Rekonštrukcia kultúr. centra – časť 1

Dokumentácia z prieskumu trhu Rekonštrukcia kultúrneho centra – časť 1

 

Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_zrusenie_statnej_karateny_09062020

Opatrenie_UVZSR_ruska_09062020

Opatrenie_UVZSR_prevadzky_09062020

OZNAM CEZ ANTENU.SK

 

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020

19_06_final_opatrenia_prevadzky_a_HP

19_06_final_opatrenia_ruska_stredne_skoly

Opatrenie_k_hraniciam_doplnenie_bezpecnych_statov_do_prilohy_19062020

Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_25.06.2020_prevadzky

Opatrenie_UVZSR_zmena_opatrenia_prevadzky_a_HP_03072020

Opatrenia_ruska

Okresný úrad TN Oznámenie o strat.dok.

Okres.úrad TN Oznámenie o vyprac.strat.dok Plán rozvoja verejných vodovodov a verej.kanalizácií pre územie Trenč.krana na r.2021 -2027

OZNAM PRE PACIENTOV

Sčítanie Trenčiansky kraj

Regionálny úrad verejného zdravotníctva TN, Verejná vyhláška

Okresný úrad Trenčín, odbor opr.prostriedkov Rozhodnutie

Zmena_opatrenia_ruska_01_09 2020

zmena_opatrenia_hranice_10_9

final_opatrenie_prevadzky_a_HP_08_09

final_opatrenia_ruska_14_09

opatrenie_hranice _15_09

 

opatrenia_ruska_29_09

opatrenie_hranice_01_10

Uznesenie vlády 587_2020 núdzový stav 1.10.2020 (003)

30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP

 

LESY SR Výzva pre vlastníkov les.pozemkov, ktorí do 30 06 2019 požiadali o navrátenie užívací práv k les.pozemkom a podania medoplnili alebo neopravili

LESY SR Výzva pre vlastníkov les.pozemkov, ktorí do zverejnenia nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

 

Žiadosť o súčinnosť pri registrácii chovov ošípaných

Príloha č.2 Registracia_chovu_1_ks_OS

Príloha č. 3 Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti

Príloha č. 5 Registrácia chovu od 2 ks a viac ošípaných

Príloha č.1 Oznam – povinnosť registrácie chovu ošípaných

Príloha č. 2 Predaj_1_ks_OS-

 

final_opatrenia_ruska_15_10

final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10

Uznesenie Vlády SR č. 693

ÚČASŤ NA TESTOVANÍ UZNESENIE SR RADÍ MEDZI VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

 

TS_TSK_PRIMESTSKA_AUTOBUSOVA_DOPRAVA_ZMENA

 

Opatrenia na UPSVR od 4.11.2020

 

Výsledok testovania v obci Otrhánky 07.11.2020

 

Uznesenie vlády SR č. 718 2020

Vestník Vlády SR _ciastka_17_2020

VÝZVA na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

 

Ponuka práce Vailant Industrial Slovakia, s.r.o.

 

Návrh fin.rozpočtu na r. 2021 2022 2023

 

Vyhláška č.3-2020 RUVZ Trenčín z 8.12.2020

Úrad práce, soc.vecí a rod. Partizánske -oznam

Vyhlášky UVZ SR zákaz vychádzania 19.12.2020

Uznesenie vlády SR č.804_2020 NS zákaz vychádzania od 19.12.2020

Uznesenie Vlád SR č. 807

Vianočné prianie

Usmernenie od 01.01.2021 do 24.01.2021

SODB_DL_Letak SODB_Plagat_A4 SODB_Inzercia_A4

Uznesenie vlády SR č. 30 zo 17.1.2021

Plagát – Otrhánky WIFI PRE TEBA

Publicita plagát WIFI PRE TEBA

Usmernenie obyvateľov obce Otrhánky k testovaniu 23012021 vo Veľkých Chlievanoch