8.9.2013 Oslavy výročia obce

8.9. 2013 sme si pripomenuli 820. výročie prvej nepriamej zmienky o obci a 415. výročie prvej písomne zmienky o našej obci. Históriu je možné nájsť na tejto našej stránke obce Otrhánky. Oslavy sa niesli v milej a priateľskej atmosfere. Po slávnostnej svätej omši sa v kultúrnom dome uskutočnil slávnostný obed pre pozvaných hostí. O 14: hod. začal kultúrny program. V ňom sa predstavila na úvod dychová kapela Boboťanka, po nej nasledovali Salco a vrcholom bolo vyystúpenie Heleny Vrtichovej. Žiaľ Jadranka nám v poslednej chvíli odriekla svoju už prisľúbenú účasť, keď dala prednosť natáčaniu v šlágri pred prezentáciou pred svojím publikom. Napriek tomu vystúpeniu Heleny Vrtichovej malo svoje čaro a som presvedčený že bolo dôstojným záverom kultúrneho programu. Po vystúpeniach nmám ešte hrala do tanca i na počúvanie hudobná skupina Amadeo. Pre návštevníkov sme pripravili občerstvenie a guláš z diviny. Obyvatelia obce Otrhánky dostali v rámci výročia obce porciu gulášu zdarma.
No a teraz sľúbený reklamný plagát a zopár fotografii.