I. Otrhánsky valentínsky ples

MDD 2014

Vatra 2014

Zabijacka

Oslavy obce

Vatra 2013

Vianočný koncert

Starostovia obce Otrhánky, Veľké Chlievany, Dvorec Vás čo najrdečnejšie pozývajú na Vianočný koncert:

 

Turnaj o pohár starostu

Turnaj v kolkoch

Odpredaj automobilov

Obec Otrhánky vypisuje verejnú súťaž na odpredaj nadbytočného majetku. Jedná sa o automobily Škoda Forman a Škoda Felícia. Podrobnejšie informácie je možné vidieť na priložených materiáloch, alebo priamo na obecnom úrade v Otrhánkach.

Tel.: 038 7603806

 

Skoda Forman Skoda Felícia